0
Hopp til hovedinnhold

Helge Sveindal Rosfjord

Helge Sveindal Rosfjord
Idrettsvitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
22. oktober 2020

Erfaring fra forskningsprosjekt 2020

Blogginlegget er personlige erfaringer tilknyttet pilotprosjektet "Trening i naturen" som ble avholdt i 2020. 

Hei!
Fra januar til april 2020 var jeg deltakig i pilotprosjektet "Trening i naturen" ved Universitetet i Agder (UIA). Pilotprosjektet var utført tverrfaglig samarbeid med Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sunn hverdag og UiA. Min deltakelse var todelt: (1) assistere daværende masterstudent i idrettsvitenskap Maria Heggheim med hennes masteroppgave, og (2) transkribere intervjuer gjort med deltakere etter endt prosjekt. 

(1) Arbeidet med Maria Heggheim var i en trenerrolle hvor jeg hadde ansvar for pre- og posttest og treningsintervensjonen over flere uker. Deltakelsen på prosjektet var opp til ni videregående elever i januar med frafall underveis. Treningen var tre ganger utendørs i uken i naturomgivelser på Lund i Kristiansand. Det var variert oppmøte avhengig av vær, treningsinnhold og andre faktorer. Jeg opplevde en motiverte treningsgruppe som ønsket mer fysisk aktivitet i hverdagen; og helst utendørs. På pre- og posttestingen var det variert testbatteri som skulle gi en indikasjon på deltakernes fysiske form etter endt treningsintervensjon. Med god motivasjon fra undertegnede og Maria Heggheim fikk vi gjennomført testene og treningene. Det var aldri klaging på verken trening eller testing; er meget imponert av deltagere fra ulike videregående skoler i Kristiansand. 

(2) Ved transkribering av intervjuer ble jeg kontaktet av en prosjektlederne tilknyttet "Trening i naturen": Kjersti Karoline Danielsen. Jeg har aldri tidligere transkribert intervjuer og synes dette var interessant og lærerikt. Fra intervjuene fikk jeg positive tilbakemeldinger på treningen som ble gjennomført; dette var svært hyggelig å høre. Det var et av mine ønsker før, under og etter deltakelse i "Trening i naturen": at de ønsket å trene mer i naturen. Naturen som treningsarena mener jeg blir altfor lite benyttet av barn og unge som sosial møteplass, treningsarena og fristed. Treningssentere og økt fysisk inaktivitet preger dagens unge og etter min mening: foråsaker en negativ livsstil på sikt. 
Jeg må takke Monica Klungland Torsveit, Kjersti Karoline Danielsen, Maria Heggheim og andre deltakende for mulighet til å bli på dette forskningsprosjektet. Det har virkelig gitt meg innsikt i hva et prosjekt er, hvilke ansvar det stilles til en trener og hvor stor påvirkning prosjektet har gitt deltakende ungdommer. Det er med stort ønske at dette prosjektet videreføres og forhåpentligvis: etablere flere organiserte treningstilbud til dagens ungdommer. Utenom organisert idrett er det få tilbud til ungdommer som ønsker lavterskel trening på kveldstid. Personlig har ikke jeg mulighet til å følge opp treningstilbudet grunnet stor deltakelse i organisert idrett. Håper andre studenter, idrettsklubber eller treningsinteresserte oppretter et slikt tilbud; det vil bli populært etter min mening. 
 

Ønsker ABUP, Sunn hverdag og UiA lykke til videre med forskningen. 
Mvh
Helge Sveindal Rosfjord
Masterstudent tilknyttet idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder