0
Hopp til hovedinnhold

Flavio Sefa and Therese Schoder-Larsen

Flavio Sefa and Therese Schoder-Larsen
Bachelor’s Program in Music Performance - Western Classical Music
Fakultet for kunstfag
08. desember 2020

Digital dokumentasjon av prosjektet Music for Microsculptures

Gruppen MUK 173-2020 deltok denne høsten i prosjektet Music for Microsculptures. I dette prosjektet stod samarbeid med Naturmuseum Botaniske hage i sentrum. En viktig del av resultatet var dokumentasjon vi fikk gjennom digitale medier. Støtten fra “Studenter forskning” gjorde det mulig for gruppen og faglærer å samarbeide med fotograf Kristin Joyce Knox. I etterkant av prosjektet er vi glade for minnene, bildene og videoene vi har fra gjennomføringen.

Å lage et kreativt prosjekt på museet var en ganske interessant idé og også viktig, da den presset oss til å gå ut av komfortsonen, og med dette utvikle oss som musikere. Vi fikk trening i å stå på scenen og å uttrykke oss bedre, og vi måtte også tenke nøye igjennom publikumsgruppen vår som var barnehagebarn. Prosjektets innhold var å ta utgangspunkt i “Microsculpture”. Utstillingen er laget av den britiske fotografen Levon Biss som fotograferte insekter fra samlingen til Oxford University Museum og Natural History gjennom en spesiell metode kalt macrofoto-teknikk der han tok mer enn 8000 bilder av forskjellige deler av hvert insekt og så fotograferte med en utrolig dybdeskarphet.  Vi synes at billedmateriale til fotograf Knox understreker hvordan vi la opp til å tilpasse vår musikk til den særpregede utstillingen som var plassert i et rom som i utgangspunktet var et vanskelig konsertlokale. Fotografens medvirkning førte til at vi fikk “fanget” mange øyeblikk som var fylt med utstillingsobjekter, sang, spill og publikum. Nå har vi disse glimtene med oss og kan dele dem med andre. Her er noen utfyllende betraktninger

Gjennom prosjektet har jeg tilegnet meg kunnskap om tiden og arbeidet som ligger bak en utstilling som denne, samt om hvordan kunst og vitenskap kan ha innvirkning på hverandre. Dette er et perspektiv jeg ikke har sett mye til tidligere. Øyet for detaljer som kunstneren hadde inspirerte også meg i forberedelsen til prosjektet. Det ga meg ga meg mange idéer om hvordan vi kunne implementere fokuset til detaljer også i vårt prosjekt. Dette, samt de eksepsjonelle fargene som så fint var en kontrast til det gjennomgående svarte, var avgjørende for hvordan jeg tilnærmet meg prosjektet. Jeg så for meg at vi, ved å sette fokus på detaljene i vår forestilling på samme måte som kunstneren hadde gjort i arbeidet med utstillingen, kunne fange barnas oppmerksomhet og engasjement..

When we first went to the exhibition, we wanted to find a way to connect our performance with what we saw and therefore we had to find music which was somehow connected to insects, but also keeping in mind the audience. Coming up with a good musical performance was not an easy task as the audience was a group of small children with the average age of 5 years old, so we had to choose an easy repertoire which would be easy for the children to understand.

With my main instrument, clarinet, I was able to play and perform easily as the clarinet is a very flexible instrument with a distinctive timbre. The clarinet has the largest pitch range among the woodwinds instrument therefore making it possible to play almost every given piece of music, therefore with my instrument I am able to create different moods and play different genres such from quiet and chill ballades to more expressive and agile pieces of music. On this collaboration, I learned that teamwork is always effective and that trusting each-other into doing their part is necessary for the whole group to do a good job.