0
Hopp til hovedinnhold

Signe Pedersen

Signe Pedersen
Idrettsvitenskap
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
22. oktober 2020

Beslutningsprosesser og praktisk kunnskap i friluftsliv

Et forskningsprosjekt om beslutningsprosesser og praktisk kunnskap hos veiledere i friluftsliv. Hvordan erfares beslutningsprosessen for veilederen? Hva ligger til grunn for beslutningene som blir tatt?

I forbindelse med forskningsprosjektet i samarbeid med Ketil Østrem og Thomas B. Stenqvist, har jeg fulgt ulike veiledere på tur med studenter i løpet av høsten. I etterkant, eller mot slutten av turene har jeg intervjuet veilederne. Hensikten med intervjuet er å få innblikk i hvordan de erfarer beslutningsprosesser og praktisk kunnskap. Samtlige av veilederne jobber ved ulike universitet eller høyskoler i Norge, og har lang erfaring med å ha ansvar for andre i fjellet.

Det har vært utfordrende å gjennomføre turene og intervjuene, men samtidig utrolig spennende å få innblikk i hvordan de ulike veilederne opplever og beskriver fenomener. Disse beskrivelsene kan være med på å forklare veilederes evne til å ta gode beslutninger uansett undervisningsforhold, og hvordan man erverver denne evnen. Det har vært lærerikt å få gå side om side med veilederne på tur, og å observere hvordan de tar avgjørelser og legger til rette for trygg læring i skiftende omstendigheter. Jeg har lært mye om det å være i en forskerrolle og å gjennomføre intervju, og det har vært veldig interessant å reflektere over ulike nyanser ved gjennomføringen.