0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

23. februar 2017

Thermo_Print

Considering that more than 60 % of energy produced is wasted as heat, new methods for harvesting energy is important for the future. The Thermo_Print Project researches the amount of energy that the body produces in a heat flux. When we can measure the flux we can use it as a signal to drive processes. In the future pacemakers and other devices might be driven by the body itself. The Thermo_Print Project utilizes the Seebeck effect, together with negative feedback loops to drive small systems. The motivation for this project is to control small motors, like a small fan, LED-lights amongst some, in an art installation, where the prime mover is the person in the installation. The purpose and goal is to instigate a discussion around the boarders of human and machine.

23. februar 2017

Kommunelederprosjekt

den forberedende delen av et prosjekt knyttet opp mot kommunal toppledelse.

23. februar 2017

Mat til minsten

Vi var med på forskningsprosjektet, Mat til Minsten. Vi kom inn i dette prosjektet gjennom mediebyrået MakroMedia, hvor vi er medlemmer.

09. februar 2017

Energitilgjengelighet, helse og prestasjon

Vi var tre bioingeniørstudenter (Michal, Ruta og Subaitha) som fikk gleden til å være med på prosjektet "Energitilgjengelighet, helse og prestasjon".

09. februar 2017

Lidelseserfaring i NRK TV-aksjonen

Forskningsprosjektet vi har deltatt i tar for seg fremstillingen av lidelse i NRK TV-aksjonen. Vi har tatt for oss programmene som ble sendt i perioden 2012-2016. Med veiledning fra førsteamanuensis Siri Hempel Lindøe har vi bidratt til datainnsamling og metodearbeid, hvor vi har sett på lidelseserfaring i reportasjer knyttet til arbeid som Amnesty, Kirkens Nødhjelp, og Demensrådet og folkehelsen, og Regnskogfondet gjennomfører i ulike deler av verden.

09. februar 2017

Kommunelederprosjekt

Oppgaven vår var enkel: samle inn navn, telefonnummer, stillinger og eposter til alle kommunale ledergrupper/toppledere i Norge. 

09. februar 2017

How to use thermoelectric materials at high temperatures

The goal of this project is to further the work of a master thesis written in spring 2016. By rewriting the master thesis into a scientific article in addition to supplement the research done in the thesis, the target is to make the findings more available to students and researchers working in the same field.

27. januar 2017

Et komparativt studie av unge muslimer og kristne i migrantmenigheter

Temaet for denne studien er unge muslimer og kristne i migrantmenigheter i Oslo. Hensikten med prosjektet er å få innsikt i endringer som generasjonsforskjeller har ført med seg i kristne og muslimske migrantmengiheter. Takket være midler fra Universitetet i Agder og veiledning fra stipendiat Ronald M.Synnes, har jeg som 2.års masterstudent i religion, etikk og kultur kunne ta del i dette forskningsprosjektet. Å være deltakende i forskningsprosjektet, har vært svært lærerikt for meg som student innen samme fagområde. Muligheten har blant annet bidratt til inspirasjon og motivasjon for valg av tematikk og videreutvikling av eget masterstudie, religionssosiologisk påfyll og innsikt i forløpet av et doktorgradsarbeid. I tillegg har jeg fått ta aktiv del i prosjektets data innsamling; intervjuer, observasjoner dokumentanalyse og sosiale medier. 

27. januar 2017

Nasjonale Turistveier

Jeg har deltatt i startfasen på et prosjekt som har som formål å undersøke styring og virkning av Norges Nasjonale Turistveier. Nasjonale turistveier er et toppstyrt statlig prosjekt som involverer både lokale myndigheter (10 fylkeskommuner og 64 kommuner) og en rekke private virksomheter som prosjektpartnere. Et aspekt ved dette prosjektet er derfor å se på koordinasjon og samarbeid mellom de ulike aktørene. Turisme kan være viktig for lokale bedrifter, samt spille en sentral rolle for bygdeutvikling. Det er store summer med offentlige midler investert i prosjektet, noe som også gjør det interessant å undersøke i hvilken grad prosjektet har hatt en virkning.

27. januar 2017

Forskningsassistent på et prosjekt om Hells Angels

Jeg ble gitt muligheten til å delta som forskningsassistent i forskningsprosjektet til Gro Kvåle og Zuzana Murdoch; " Instituational Power and the Emancipation of a Marginal Organization: Hells Angels Meets Art, Academia and the Norwegian Constitution. Jeg skulle bidra i prosjektet i 30 timer totalt

27. januar 2017

Data collection for the extent and characteristics of personalised aid in the Norwegian society

This project focused on collecting quantitative data on personalised aid initiatives in Norway, as part of Hanne Haaland and Hege Wallevik’s wider and ongoing research on the concept. Personalised aid, or homemade aid, is typically characterised by individuals that engage in smaller development projects in the south. The initiators choose to engage directly and often rather immediately instead of supporting the more established NGOs. For this project, I retrieved information on localised and personalised projects through systemised searches in Atekst retriever; an interactive collection of printed local and national newspapers. The goal was to establish a better idea on the scope and extent of personalised aid.

27. januar 2017

Nordmenns kjøttkonsum – Sustainable lifestyles

Hva vi spiser har en påvirkning på både vår egen helse og vårt felles miljø, og det blir stadig tydeligere at kjøttforbruket er sentralt. På verdensbasis bidrar kjøttproduksjonen med 18% av menneskeskapte drivhusgassutslipp, altså alene mer enn hele transportsektoren, og helsemyndighetene anbefaler oss om å begrense inntaket av bearbeidet og rødt kjøtt. Mye tyder på at vi nordmenn bør spise mindre kjøtt.

27. januar 2017

Nettsted for småbarnsforeldre

Prosjektet Mat til minsten inneholder tips, informasjon og ideer til småbarnsforeldre om mat og omgivelsene rundt måltidene. Temaene vil i hovedsak handle om å gi barna mat som gjør dem godt og hvordan foreldre kan være gode rollemodeller for barnet. Målet med prosjektet er er å se om de som får tilgang til applikasjonen gjør noen gode endringer.

27. januar 2017

Hirosha Lakmali

Integration is not something we can plant from somewhere in the society, it should arise from the society. Therefore, community based organisations have more potentials do to effective refugee integration. local community based organizations (CBO’s) has major role to play in refugee integration process because the successful integration process should be a bottom-up plan.

24. januar 2017

Frukt og grønt i sjette

Jeg har satt meg inn i prosjektet «frukt og grønt i sjette» som er et forskningsprosjekt basert på langtidseffekten av gratis- og betalt skolefrukt i 6. og 7. klasse, og elevenes holdninger og forbruk av frukt og grønt.

12. januar 2017

Cultural Intelligence

The main goal of this study was to explore the research on Cultural intelligence through a bibliometric citation meta-analysis. The sample data was extracted from ISI Web of Science database. The literature review includes 361 papers by 812 authors in 181 Journals. For our study we have used citation applications called HistCite and Vosviewer.

03. januar 2017

Vitenskapelig assistent på institutt for pedagogikk

Som student på første året på masterprogrammet i pedagogikk, fikk jeg bli forskningsstudent på instituttet. Jeg ble direkte tilknyttet Inger Marie Dalehefte, instituttleder, og fikk dermed innsikt i flere ulike prosjekter, og prøvd meg i litt ulike roller på instituttet.

 

 

03. januar 2017

Europeanizing Kosovo?

I have had the opportunity to conduct several semi-structured interviews with representatives from non-governmental organisations (NGOs) in Kosovo as well as representatives from EU and Brussels-based NGOs with the aim of exploring the EU’s external governance in the Western Balkans. This is part of an exploratory research project at the Department of Political Science and Management (in close collaboration with the University of East London).

Kontakt

Webredaksjonen