0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

20. august 2019

Godt Begynt

Jeg har fått gleden av å assistere et prosjekt som heter `God Begynt – barn og unge i Agder´, på vegne av Institutt for sykepleievitenskap. Dette handler om at barn og unge skal optimalisere sin helse i hverdagen, ved hjelp av gode instanser som helsestasjon og skolehelsetjeneste. Målet i prosjektet er å få best mulig innsikt i hvordan barn og unge faktisk har det i hverdagen sin, ved hjelp av gode forskere, med blant annet spørreundersøkelser. 

20. august 2019

Book project

The book covers the impact of channel aggregation (CA) and channel fragmentation (CF) on traffic flows, which is studied via analytical
models, simulations, and test-bed implementations.

01. august 2019

Hva skjer når masterstudenter inkluderes i forskningsprosjekter?

Vi er fire masterstudenter, Emelie Langemyr Eriksen, Maria Aslaksen, Maria Tønnessen og Zelia Moss, som i løpet av vinteren og våren har fått et innblikk i hvordan det kan være å jobbe som forskere ved Universitetet i Agder. Samtidig som vi har arbeidet med masteroppgavene våre, alle om digitalisering i ulike næringer, har vi vært del av en etablert forskergruppe ved UiA og bidratt i forskningsprosjektet DIGI, støttet av Forskningsrådet.

01. august 2019

Profet i eget land

Innlegget mitt handler om mitt arbeid rundt det å fremføre en monolog, som del av markeringen rundt avdukingen av Elsa Laula skulpturen i Mosjøen – Vefsn kommune – Nordland den 6. Februar

27. juni 2019

Oversetting

Jeg har deltatt i et forskningsprosjekt ved UiA som forsker på hvordan oversettere jobber.

19. juni 2019

Forskningsprosjekt om oversetting

Vi var fire studenter som fikk være med på et forskningsprosjekt som tok for seg hvordan oversettere tenker, og hvor mye man kan oversette sammenhengende uten å stoppe. 

12. juni 2019

Genuskonferansen 2019

Jeg hadde et inntrykk av at konferanser stort sett består av sitting, lytting og store mengder kaffe, men denne helgen var annerledes

 

12. juni 2019

Erfaring fra tolkning av arbeidsledige polske

Det var den fjerde april jeg fikk først informasjon om dette prosjektet, og som en innfødt polsk statsborger som har bodd i Norge lengre enn halvparten av livet mitt ble jeg veldig interessert i hva prosjektet dreier seg om. Dette til slutt ble en ganske uforventet måte å bli bedre kjent med mine mindre heldige landsmenn. 

12. juni 2019

Genuskonferansen 2019

Jeg hadde et inntrykk av at konferanser stort sett består av sitting, lytting og store mengder kaffe, men denne helgen var annerledes

 

12. juni 2019

Korsang og sangtrygghet for lærerstudenter

GLU-studenter med musikkfordypning har deltatt i en undersøkelse av hvordan det å synge i kor som obligatorisk del av studiet kan innvirke på utvikling av "sangtrygghet" – som trengs for at de som fremtidige lærere skal være fortrolige med å lede sang i klasserommet.

12. juni 2019

GENUS Conference 2019

«The big why» tek opp spørsmålet om kvifor det er fleire gutar og menn i musikkbransjen, kvar er jentene?

12. juni 2019

Motivasjon og mestring

Synkende motivasjon er en av norsk skoles største utfordringer. Den synker med alderen, og er lavest på 10. trinn. Hva skal til for å øke elevers motivasjon og mestring, og hvordan kan læreren best mulig arbeide med dette? Elever og lærere bruker mange timer sammen i løpet av en dag, det har derfor vært av interesse å undersøke hvordan lærere kan bidra til å øke ungdomsskoleelevers motivasjon og mestring. 

12. juni 2019

Oversetting

Jeg har vært med i et forskningsprosjekt ved UiA der det skulle forskes på hvordan en oversetter jobber.

12. juni 2019

Erfaringer fra en Bachelor-student

Jeg har skrevet en kvalitativ bacheloroppgave om PALS-programmet i samarbeid med et forskningsprosjekt ved UiA, og vil nå dele mine erfaringer fra arbeidsprosessen.

12. juni 2019

Bacheloroppgave i sosiologi: Relasjonsbasert klasseledelse som en viktig faktor for psykisk helse og trivsel i skolen

Denne våren har jeg vært så heldig å få skrive min bachelor i sosiologi, som en del av den femårige lektorutdanningen. I den anledning har jeg fått gjøre dypdykk i eksisterende forskning knyttet til relasjonsbasert klasseledelse og betydningen dette har for elevers psykiske helse og trivsel i skolen. I dette blogginnlegget vil jeg reflektere noe rundt denne prosessen, samt fortelle litt om hvordan jeg tok for meg min bacheloroppgave. Blogginnlegget skrives i forbindelse med delprosjektet samfunnsfagdidaktikk i praksis, der jeg undersøker samfunnsfagundervisning på ungdomstrinnet med fokus på relasjonsbasert klasseledelse. 

12. juni 2019

Forskningsprosjektsdeltakelse - Mod alle odds

Våren 2019 har vi fått anledning til å delta i forskningsprosjektet til doktorgradsstipendiat Nina Helene Jakobia Skogli. Hennes prosjekt med tittelen “Forestillinger om konflikt: Om iscenesatt usikkerhet og dens virkninger” tar blant annet for seg hvordan forestillinger virker på tilskuere både under og etter opplevelsen. Som forskningsdeltakere har vi gjennom hele semesteret tatt del i både før- og etterarbeidet til forestillingen “Mod alle odds” av Fix og Foxy. Forestillingen handler om 22 barns skjebne ifølge statistikken. I Danmark har de en grunnleggende tanke om at alle har like muligheter uansett bakgrunn, men statistikken sier noe annet. Kan man påvirke et barns fremtid, eller er deres skjebne allerede bestemt ut fra hvem de er født av og hvor og hvordan de vokser opp? I februar fikk vi anledningen til å reise til København, Danmark og se forestillingen. Under oppholdet vårt arbeidet vi både individuelt og kollektivt med forskjellige oppgaver som ble utdelt og ledet av forskningsleder. Her tok vi for oss ulike aspekter med forestillingen.

12. juni 2019

"Mod alle odds"

Forestillingen var både morsom og tragisk, gjorde meg bekymret og ga meg håp. Det er noe veldig unikt med å oppleve teater der menneskene på scenen forteller om og byr på seg selv som privatpersoner. Og spesielt i denne forestillingen, der det er barn som representerer seg selv.

14. mai 2019

GENUS Conference 2019

As a music student I’ve learned that there is a lot we need to change if more female instrumentals are going to apply for higher music education, but I believe the GENUS project is the first step to make that change. I believe having more female instrumentalists at higher music education will have a positive effect, contributing to a higher diversity and variety among students.

Kontakt

Webredaksjonen