0
Hopp til hovedinnhold

Blogg

Studentar i forskingsprosjekt

Ved prosjektslutt skal studenten skrive eit kort blogginnlegg på UiA.no. Dersom du har skrive innlegget på eiga bloggside, kan du lenke til den her ved å opne skjemaet. Blogginnlegget skal beskrive kva oppgåver du vart involvert i, og kva læringsverdi prosjektdeltakinga har hatt.

18. mai 2022

Punkt@Banlieues Bleues, Paris

Punkt Concert

11-12 April 2022, Banlieues Bleues Festival

Paris, France

18. mai 2022

Forskende verksted Oslo

Forskningsprosjekt med fokus på medvirkning. Samarbeid mellom UiA, ByKuben Oslo (Oslo Kommune) og Paaby Prosess.

18. mai 2022

A Rwandan night in Oslo

The famous Norwegian music journalist, musician and music producer Sigbjørn Nedland started Rwanda Music Heritage Digitization Project a while ago for digitizing and archiving old tape recordings from 1950's-1960's Rwanda, which are the main sources of recorded music in the country from that period. I was invited by Sigbjørn to join two Rwandan artists, Massamba Intore and Bruce Melodie, in a recording session at UiA studios in Grimstad, as well as a concert in Oslo the same week. Sadly, the recording sessions could not happen due to the cancelled and delayed flights from Rwanda; but we rehearsed for and played the concert, which hosted Rwandans from all over Norway.

18. mai 2022

Rwandisk konsert i Oslo

Konsert med Bruce Melodie og Masamba Intore

7. mai 2022

Vega Scene, Oslo

04. mai 2022

Punkt in Paris

Punkt Concert

11-12 April, Banlieues Bleues Festival

Paris, France

18. mars 2022

Banani Debnath: Researching "student well-being" in COVID Times

Learning during the COVID-19 period from “lock-down” in March 2020 and two years forward, has transformed higher education, and it has done so worldwide. This new sense of emergent change led universities around the world and their stakeholders to seek transformation into a “new normal” – which in one sense is a different word for “blended learning”. As a result, this blending of face-to-face and online learning interactions resulted in trials and errors during this extraordinary period, representing also a future challenge: How much do we know about the student perspective on this transformative challenge and change? What challenges are we facing after COVID-19 concerning student well-being in a blended learning environment?  

10. mars 2022

Kompetanseøkning innenfor høyere utdanning i Tanzania, Rwanda og Uganda

Mitt navn er Ida Kjølsø. Jeg går førsteåret på master i sosiologi og har en bachelor i utviklingsstudier med fordypning i likestilling fra UiA. Jeg har vært så heldig at jeg har fått muligheten til å opptre som forskningsassistent ved det seksårige RESILIENT- prosjektet her ved universitetet, og jeg skal i dette blogginnlegget gi et innblikk i hvordan det har vært å ta del i prosjektets oppstartsfase sammen med forskningsteamet her ved instituttet for sosiologi- og sosialt arbeid.

15. februar 2022

Religion, seksualitet og samliv

Mitt navn er Charlotte Husomanović (26) og jeg jobber fulltid som veileder ved Nav Kristiansand og studerer fulltid master i sosialt arbeid ved Universitet i Agder. I tillegg dømmer jeg eliteserien i håndball og er tillitsvalgt for masterprogrammet i sosiologi og sosialt arbeid. Det er kun noen måneder igjen til jeg skal levere min masteroppgave om Digitalisering og relasjoner i Nav. Ettersom jeg snart er ferdig med min studie, har jeg fått muligheten til å være forskningsassistent for Sivert Skålvoll Urstad i et prosjekt som omhandler temaet "Religion, seksualitet og samliv".

25. januar 2022

Forskende verksted medvirkningsprosesser, Bergen, Åsane.

Forskningsprosjekt med fokus på medvirkning. Samarbeid mellom UiA, Bergen Kommune, Paaby og Fremtenkt.

I samarbeid med Fremtenkt og Bergen kommune inviterte aksjonsforskerne Kirsten Paaby og Mikaela Vasstrøm til forskende verksted for alle interesserte. Jeg fikk som student ved masterprogrammet Samfunnsplanlegging og kommunikasjon muligheten til å være med som forskningsassistent der mine oppgaver var blant annet å skrive rapporten.

20. desember 2021

Kunstneriske framføringer mellom terrariene i dyrebutikken PetXL Kristiansand

Dette prosjektet bestod av to komponenter; Exo Terra var et samarbeid mellom studenter, lektor i dans Laurence Meriaux, fire danseelever (10 – 12 år) og masterstudent Kristin Siljan, mensFantasi over King Kong 1933 har foregått sammen med Dahlske videregående skoles MDD-linje. Begge prosjektene har til felles at utgangspunktet er et “utstillingsmateriale” som finnes på museer; henholdsvis Empire State Building Mini museum i New Yorkhttps://www.esbnyc.com og Museum of Natural History i Oxford: Microsculpture: The Insect Photography of Levon Biss http://microsculpture.net.

20. desember 2021

Masterprosjekt om unge arbeidsledige

Gjennom arbeidet med masteroppgaven min har jeg fått delta i forskningsprosjektet «Supported employment – inclusion of vulnerable youth in Agder County».

20. desember 2021

Kartlegging av storsalamander i Gjerstad med eDNA og tradisjonelle metoder

Vi er to tidligere studenter i biologi og bioingeniørfag, som skrev en bacheloroppgave om påvisning av to norske amfibiearter, småsalamander (Lissotriton vulgaris) og nordpadde (Bufo bufo) i Jegersberg ved hjelp av Miljø-DNA (eDNA). I forbindelse med denne oppgaven, fikk vi også muligheten til å være med på et forskningsprosjekt hvor målet var å kartlegge utbredelsen av en sjelden storsalamander (Triturus cristatus) i Gjerstad.

20. desember 2021

Hvordan påvirker pandemiens raske digitaliseringsprosess brukerrelasjoner i NAV?

Mitt navn er Charlotte Husomanovic (26) og jeg jobber fulltid som veileder ved NAV Kristiansand og studerer fulltid master i sosialt arbeid ved Universitet i Agder. I tillegg dømmer jeg eliteserien i håndball og er tillitsvalgt for masterprogrammet i sosiologi og sosialt arbeid. For tiden skriver jeg masteroppgave om digitalisering og relasjoner i Nav. Masteroppgaven er en kvalitativ, fenomenologisk studie som setter fokus på Nav-veilederens erfaring med videoppfølging av brukere på hjemmekontor under koronakrisen. Oppgaven belyser veilederens erfaringer og gir innsikt i relasjonens betydning i videoppfølging. Dataene ble samlet gjennom kvalitative, semistrukturerte forskningsintervju av 16 informanter fra ulike Nav kontorer i Norge. Selv om jeg fortsatt jobber med å ferdigstille resultatene, ønsker jeg her å dele litt av skriveprosessen. I disse dager ser jeg på blant annet om resultatene kan si noe om møterommets betydning i Nav. Vil det skape noe forskjell i maktbalansen mellom veileder og bruker, dersom brukermøter foregår digitalt sammenlignet med et fysisk møte på Nav kontoret.

20. desember 2021

pARTiciPED

Vi er Johna Buttedal og Katrine Sirnes Nesheim, og er begge masterstudenter i kunst og håndverk på Grunnskolelærerutdanningen 5-10. Vi fikk mulighet dette semesteret til å ta del i forskningsprosjektet pARTiciPED som handler om å utforske samarbeidet mellom skole og eksterne aktører i grunnskolelærerutdanningen, med fokus på Den kulturelle skolesekken (DKS).

15. desember 2021

Lithium Extraction in South America and the Green Energy Transition in Europe

This fall, I have started working with Morgan Storm Scoville-Simonds on a research project which focuses on how the extraction of lithium in South America impacts the political, economic, and ecological relations between the European Union and South American lithium producers.

14. desember 2021

Stillefelt x UiA

Studentenes erfaringer fra samarbeidsprosjekt mellom UiA og Stillefelt (Birmingham), under ledelse av Jan Bang og Erik Honoré. Deltakende studenter: Eirik Lindtner, Benedikte Askedalen, Canberk Ulaş, Kristian Isachsen og Alexandra Hellesnes Revold.

14. desember 2021

Hummer på flyttefot – En gjenfangststudie i hummerbevaringsområdet ved Oksøy fyr

Det norske hummerfiskeriet kollapset mellom 1960 og 1980. Utredning av nye metoder for bevaring og styrking av populasjonen, i kombinasjon med gamle tiltak, er derfor svært aktuelt. Kan translokasjon av hummer kunne bidra positivt til både bevaring av en karismatisk art og fortsettelsen av et tradisjonelt fiske på Sørlandet?

13. desember 2021

Elevtekster til forskning

Forskningsprosjektet TRAWL har som mål å bidra til å forbedre elevenes skrivekompetanse ved å bygge opp en søkbar database med en digital samling av elevtekster som kan brukes til forskningen, materiale til undervisning og lærerutdanning. Før en elevtekst legges inn i databasen går den en lang vei fra innsamlingen, til anonymisering og digitalisering til koding.

Kontakt

Webredaksjonen