0
Hopp til hovedinnhold

Offisiell åpning av Makerspace ved Vennesla videregående skole

Fredag 15.oktober var det duket for offisiell åpning av Makerspace ved Vennesla videregående skole. Teknologi, kreativitet og tverrfaglighet i et og samme rom!

Elevrepresentant klipper den røde snoren som ordfører Nils Olav Larsen og fylkesordfører Arne Thomassen holder.
SNORKLIPPING: Elevrepresentant klipper den røde snoren som ordfører Nils Olav Larsen og fylkesordfører Arne Thomassen holder.

Vi gratulerer ledelse, lærere og ikke minst elever ved Vennesla videregående skole med den offisielle åpningen av Makerspace! Endelig, får vi si, for det er allerede lenge siden rommet ble tatt i bruk. Makerspace er et teknologiverksted hvor elever fra ulike programområder kan møtes for å løse problemstillinger i fellesskap. Her skal elevene få utfolde seg kreativt, og jobbe med tverrfaglighet, samarbeidslæring og dybdelæring.

Gjennom det siste skoleåret har Vennesla videregående skole og Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (SYA) gjort et FoU-prosjekt om Makerspace. Ideen til prosjektet kommer fra en engasjert lærerstab som setter tverrfaglighet og samarbeidslæring på dagsordenen.

Våren 2021 gjennomførte en liten gruppe elever et tverrfaglig pilotprosjekt i Makerspace. Gruppen var sammensatt av elever fra Studiespesialisering med teknologi og forskningslære, Teknologi- og industrifag og Elektro og datateknologi. SYA bistod prosjektet med datainnsamling og forskning i form av observasjon og intervju med elevene. Her har det kommet frem mye interessant, som det at samtlige ikke følte de lærte så mye nytt innen sitt fagfelt, men at det tverrfaglige samarbeidet påvirket deres måte å tenke på i sitt fag. Her en kommentar fra en elev: «Ja, jeg fikk jo utfordret meg selv med å finne løsninger underveis, jobbe sammen og finne løsninger på hverandres problem. Ting som vi ikke så som problem, så elektro som et problem etterpå. Så måtte vi jobbe på vårt for at det skulle fungere for de».