0
Hopp til hovedinnhold

Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon

Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon (SESI) er et tverrfaglig kompetansesenter som forsker og underviser innen entreprenørskap og sosial innovasjon. SESI består av UiA CoLAB, UiA Nyskaping og UiA Entreprenørskap. Det er ni ansatte tilknyttet senteret, mens forskere eller forelesere hentes fra de ulike fakultetene. Handelshøyskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap bidrar i stor grad gjennom sine roller som vertsfakulteter.

Formålet til senteret er å utvikle kunnskap, idéer og endringsagenter som bidrar til innovasjon i samfunnet og etablering av nye virksomheter, som er en viktig forutsetning for videre økonomisk utvikling og er med på å sikre den nordiske modellen.
 
SESI utdanner studenter på alle fakulteter for at noen skal starte egne bedrifter, mens andre kan bruke ferdighetene til å tenke nytt, kreativt og å være løsningsorientert i den jobben de går inn i. Senteret jobber også med rådgivning og yter tjenester knyttet til kommersialisering og annen anvendelse av forskning. Det tilrettelegges for samskaping ved å samle mennesker på tvers av fag, næring og organisasjoner for å finne innovative løsninger på sosiale og kommersielle utfordringer.

Testimonials