0
Hopp til hovedinnhold

Universitetsstyret vedtok 16. juni 2020 UiAs strategi for 2021-2024.

Utviklingen av den nye strategien er gjort gjennom en åpen og involverende prosess. Utkast til ny strategi ble sendt på ekstern og intern høring og styret har vært tett på hele prosessen. Den nye strategien bygger videre på UiAs strategi 2016-2020.

Høsten 2020 vil det settes i gang arbeid med handlingsplaner og tiltakspunkter. Det legges opp til bred involvering i organisasjonen også i denne fasen. Det skal settes konkrete mål som gir universitetet noe å strekke seg etter i årene som kommer.

Strategi for UiA 2021-2024

Aktuelt