0
Hopp til hovedinnhold
Eivind Eikeland (t.v.), stabssjef fag og utvikling oppvekst Kristiansand kommune, Linda Hye forsker ved SAKOM (midten) og Kristin E. Robstad oppvekstdirektør Kristiansand kommune
Eivind Eikeland (t.v.), stabssjef fag og utvikling oppvekst Kristiansand kommune, Linda Hye forsker ved SAKOM (midten) og Kristin E. Robstad oppvekstdirektør Kristiansand kommune

SAKOM og Kristiansand kommune arbeider sammen mot en handlekraftig oppvekstsektor

I løpet av høsten 2021 har Senter for anvendt kommunalforskning og Kristiansand kommune satt i gang et FoU-prosjekt med formål om realisere kommunens strategi og utvikle en handlekraftig oppvekstsektor.

Kristiansand kommune v/område oppvekst har igangsatt et strategisk arbeid for å arbeide med kvalitetsutvikling på tvers av skoler og barnehager med mål om at alle barn skal være inkludert i fellesskapet. Som et ledd i dette arbeidet har Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) og Kristiansand kommune startet opp et FoU-prosjekt med formål om å undersøke et utvalg av organisatoriske og ledelsesmessige forutsetninger, spesielt innen barnehage og skole, som kan støtte opp om eller være til hinder for å kunne lykkes med innsatsområdene i kommunens strategiske satsing Rammeverket for kvalitet og mestring.

Mellomlederen: en viktig aktør i kommunens strategiske satsing

Kommunen har avholdt to ledersamlinger tidlig høst, for henholdsvis skoleledere og barnehageledere i kommunen. FoU-prosjektet har vært et sentralt tema i begge ledersamlinger.

Oppvekstdirektør i Kristiansand kommune, Kristin Robstad, pekte i sin åpning i barnehageledersamlingen 2. sept. på at det er skolers og barnehagers ansvar å sørge for at barn og unge i Kristiansand blir en del av fellesskapet.

- Mange barn og unge kan rammes av flere sosiale eller psykososiale utfordringer og deres første møte med læring i barnehagen og videre i skolen skal gi dem de beste forutsetningene for å klare seg videre i livet. Derfor har vi fokus på dette arbeidet som kan bidra til å utjevne kvalitetsforskjeller innad i og mellom skoler og barnehager, sier Robstad.

Kommunalsjef for barnehager Eva Hauger Gjersvold pekte på i sin innledning at det strategiske arbeidet som pågår i Kristiansand kommune gjennom Rammeverket for kvalitet og mestring er i tråd med litteraturen (1) om kvalitetsutvikling i barnehager:

Det er enighet om at god kvalitet oppnås best gjennom å ha en strategisk tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelse har stor betydning i prosessen, og ledelsen må lykkes med å fremme en kollektiv innsats. (Fra Prosjektnotat, SAKOM UiA 2021)

Professor Morten Øgård og forsker Linda Hye holdt en innledning om Mellomlederen som krumtapp, etterfulgt av spennende diskusjoner med barnehage- og skolelederne i sine respektive samlinger. I sin innledning pekte Hye og Øgård på at mellomlederen, i dette tilfellet barnehage- og skoleledere i kommunen, er kanskje den viktigste strategiske ressursen som trengs for å realisere innsatsen i rammeverket. Øgård og Hye tok utgangspunkt i funn presentert i deres nyutgitte bok Den kommunale mellomlederen - selvstendig lagspiller (2021).

Mer om Barnehageledersamlingen den 2.sept. kan du finne i kommunens blogg for Kristiansands barnehagene

 

Fakta om FoU- prosjektet En handlekraftig oppvekstsektor

FoU-prosjektet vil foregå i perioden 2021-2023 og består av tre overordnede fokusområder:

  • Vilkår for handlekraft (hvorvidt organisasjonsstrukturer støtter/utvikler handlekraft blant enhetsledere)
  • Utviklingsorientert ledelse (ledelseskapasitet hos den enkelte leder og ledergrupper i sektoren)
  • Profesjonell kapital og læringsfellesskap (læringsrelasjoner i den enkelte enhet)

FoU- prosjektet er utviklet og realiseres i tett samarbeid mellom representanter fra Kristiansand kommune, og forskergruppen hos SAKOM bestående av prosjektleder og forsker Linda Hye, forsker Are Vegard Haug, dosent/forsker Pål Roland og professor Morten Øgård.

Ved spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med administrative kontaktpersoner for FoU-prosjektet Eivind Eikeland ved Kristiansand kommune, eivind.eikeland@kristiansand.kommune.no og Nichole E. Silva ved SAKOM, nichole.e.silva@uia.no 

Ref:

(1)   (Gottvassli 2020, Røvik 2014, Moos m.fl. 2017, Abrahmsen og Aas 2019, Fullan og Quinn 2017, Paulsen 2019, 2021)