0
Hopp til hovedinnhold

PRIFORSK-status gjør videre satsing mulig

Forskningssenteret CIEM - Senter for integrert krisehåndtering - fikk nylig status som prioritert forskningssenter ved UiA. Senterleder Bjørn Erik Munkvold ser nå frem til å styrke forskningen videre og realisere CIEMs langsiktige strategi.

CIEM logo
CIEM forsker på hvordan teknologibasert innovasjon kan bidra til mer effektiv beredskap og krisehåndtering.

Hva betyr det for CIEM å få PRIFORSK-status? 

Bjørn Erik Munkvold

Professor og CIEM-leder Bjørn Erik Munkvold.

– Tildelingen gir en solid anerkjennelse av forskningen i CIEM, både med hensyn til vitenskapelig kvalitet og samfunnsmessig relevans. Den positive evalueringen gir god motivasjon til å utvikle senteret videre. Midlene som tildeles muliggjør en langsiktig strategi for senteret, der utvikling av en søknad om SFI-status (Senter for forskningsdrevet innovasjon) vil være ett av hovedmålene. I budsjettet for anvendelse av PRIFORSK-midlene har vi prioritert rekruttering av PhD, postdoc og professor II-stillinger, og vil gjennom dette styrke forskningsaktiviteten ytterligere i de ulike faggruppene i CIEM. 

Hva la dere vekt på i arbeidet med søknaden?

–  Arbeidet med søknaden begynte i praksis i september 2020, da vi gjennomførte en første workshop om videre 5-års strategi for senteret. Her definerte vi tematiske clustre for den tverrfaglige forskningen i senteret, som etablerte grunnlag for videre arbeid og detaljering i arbeidsmøter og seminarer frem til søknadsfristen. Vi la her vekt på å utnytte spisskompetansen til de ulike forskerne i CIEM, og samtidig identifisere koblinger mellom de ulike fagmiljøene. Videre var det viktig å sikre eierskap til søknaden gjennom bred involvering av deltagerne i senteret.

Hva skal dere i gang med nå?

– På kort sikt vil rekruttering til stillingene nevnt ovenfor bli prioritert. Videre vil vi fortsette nettverksbygging med relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt, både innen forskning og praksis. Vi vil gjennomføre oppstartsmøter med et ‘scientific advisory board’ med ledende internasjonale forskere og et ‘practitioner advisory board’ med deltagere fra beredskapsaktører nasjonalt og regionalt. Videre planlegger vi en nasjonal konferanse for å samle fagmiljøer med forskningsaktivitet tilknyttet CIEMs fokus på teknologibasert innovasjon for samfunnssikkerhet. Prosjektakkvisisjon vil også fortsette med full tyngde, med blant annet koordinering av en EU-søknad innen cybersikkerhet og kritisk infrastruktur.

 

Se mer informasjon på senterets nettside.