0
Hopp til hovedinnhold

Mentorer spiller en viktig rolle i studentmottaket

Ved Institutt for informasjonssystemer har erfarne studenter i høst hjulpet førsteårsstudenter i overgangen til å bli student. Mentorene spiller en viktig rolle både faglig og sosialt.

 

Bilder av mentorer
Studentmentorene har gode erfaringer etter et semester med å lede mentorgrupper.

Mentorene på PEER-programmet har vært til god hjelp for de nye bachelorstudentene i IT- og informasjonssystemer høsten 2021. I møte med en overveldende universitetshverdag som i tillegg er preget av pandemi og smittevernregler, har nye studenter fått støtte og veiledning fra studenter som kjenner universitetet.

Trivsel og mestring for bedre faglig utbytte

Bachelorstudiet i IT- og informasjonssystemer har store kull, og det kan være krevende for nye studenter å finne sin plass. Institutt for informasjonssystemer har valgt å satse på mentorordningen for å øke trivsel og mestring blant studentene, og slik legge grunnlag for bedre læring og forebygge frafall fra studiet. De gode evalueringene fra førsteårsstudentene tyder på at bruken av mentorer er en vellykket strategi. 

Studierådgiver Gro Anita Homme har fulgt programmet tett, og tror det har skapt gode ringvirkninger.

–  Vi ser at de nye studentene med denne ordningen får knyttet noen bånd tidlig. De innser at studiene også har vært krevende for studentene før dem, og at de likevel har klart seg fint. Det er noe veldig overbevisende i det, tror jeg. I møte med mange nye krav og ordninger er det lett å miste troen på seg selv, og her kan fellesskapsfølelsen være en viktig drahjelp og motivasjon, sier Homme.

Opplæring med fokus på menneskemøter

Mentorene deltar på TFL129 Innføringsemne for studentmentorer (5 sp) som tilbys av Fakultet for teknologi og realfag. I tillegg til opplæring i studiestrategi og læringsprosesser legges det vekt på hvordan man kan skape tillit og trygghet i en gruppe, og hvordan man møter mennesker på en god måte. Målet er at det skal være lav terskel for å stille spørsmål og ta kontakt med hverandre.

Instituttleder Carl Erik Moe er strålende fornøyd med mentorprogrammet. Han mener det bidrar til både bedre miljø og mer effektiv læring, spesielt i første semester. En god bieffekt er at også mentorene lærer. I PEER-programmet er mentorene i tillegg læringsassistenter, noe som betyr at de jobber tett med forelesere og studentene møter samme person i ulike situasjoner. Jobben mentorene gjør er derfor også en verdifull støtte for foreleserne, ifølge Moe.

Mentorene selv tror programmet bidrar til større trivsel og bedre læring. Alt man selv lærer som mentor er også verdifullt, ifølge disse ni:

(Klikk på navnet for å lese hele intervjuet)

Amalie Widvey, linjeleder

Bachelor i IT- og informasjonssystemer, tredje året

Mentor i 2020, og har i år vært linjeleder og holdt jevnlige statusmøter med mentorene.  

"Jeg syns dette programmet er så viktig fordi det skaper trygghet, det gjør at nye studenter blir sett, de får all informasjonen de trenger av en mentor som de kan forholde seg til."

Aleksander Dokken

Bachelor i IT- og informasjonssystemer, andre året

"Selv den korte perioden som studentmentor har jeg sett stor forskjell og utvikling fra første til siste mentormøte, hvor studentene har åpnet seg mer opp og vært mer mottagelig for læring etter hvert som jeg selv har senket skuldrene og tatt på meg rollen som medstudent istedenfor rollen som «lærer»."

Hermann Rødset Theimann

Bachelor i IT og informasjonssystemer, andre året.

"Det faglige og sosiale henger i stor grad sammen, noe som gjør mentormøtene til en gyllen plass for studentene å skape nye relasjoner og tilegne seg ny kunnskap."

Jarle Nordby Johnsen

Mastergrad i Cybersikkerhet – Sikkerhetsledelse, andre året

"Ved å ha en mentor å kunne kontakte er veien mye kortere til å stille spørsmål om både faglige og ikke-faglige temaer kontra det å skulle forholde seg til en foreleser."

Kirsti M. Nesse

Master Informasjonssystemer, første året

"Man får gjennom mentorordningen en realitetssjekk på at vi alle bare er mennesker som ønsker å lære. Det går også begge veier hvor jeg lærer utrolig mye av studentene og de av meg."

Lars Blåsmo Husfloen
Bachelor i IT- og informasjonssystemer, andre året

"Mentorprogrammet er ikke bare en faglig ordning, men også noe sosialt. Noe som også er viktig for nye studenter. Det er flere som er tilflyttere og ikke kjenner så mange fra før, samtidig som vi befinner oss i en periode hvor det ikke er så lett å møte så mange nye mennesker."

Nazir El-Halabi
Bachelor i IT- og informasjonssystemer, tredje året

"Overgangen fra videregående til universitetet kan være tøff, og det er ekstra utfordrende for studenter som starter under pandemien".

Yavuz Selim Yayla
Bachelor i IT- og informasjonssystemer, tredje året

"Jeg ville bli studentmentor fordi jeg visste hvor forvirret man kan være som førsteårsstudent, og jeg ønsket å hjelpe nye studenter med erfaringene mine."

Kristoffer Stokkeland

Bachelor i IT og informasjonssystemer, andre året 

"Førsteårsstudenter får litt hjelp på veien til å ta fullstendig ansvar for egen læring."