0
Hopp til hovedinnhold

Digitalisering i helsevesenet stiller nye krav til samfunn og teknologi

Digitalisering i helsesektoren handler ikke bare om teknologi. Det er derfor konferansen InfraHealth 23.-24. september samler forskere fra informasjonsteknologi, helsefag og samfunnsvitenskap.

Vrimlehallen
Konferansen InfraHealth finner sted 23.-24. september

Forskere fra ulike fagområder kommer sammen neste uke på den åttende internasjonale konferansen om infrastrukturer i helsevesenet. Konferansen 23.-24. September har tittelen "InfraHealth 2021: Digitalization and Personal Health Data" og arrangeres av Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Technische Universität Wien (TU Wien). Fokuset er på personlige helsedata og bruken av disse gjennom nye typer applikasjoner, bruk av AI og nye arbeidsprosesser.

Polyxeni Vasilakopoulou

Polyxeni Vasilakopoulou

Professor Polyxeni Vasilakopoulou forsker på informasjonsinfrastrukturer og er en av arrangørene av konferansen. Hun sier at konferansen tar for seg de ulike transformasjonene som er knyttet til digitaliseringen i helsevesenet:

– Flere personlige helseopplysninger samles inn i digital form enn noen gang før. Gjennom mobiltelefoner, smartklokker og andre tilkoblede enheter kan pasienter selv rapportere helsedata, overvåke sine kroniske tilstander, bli støttet i en rehabiliteringsprosess, og aktivt følge sine egne trenings- og aktivitetsdata. Dette gjør at vi trenger passende infrastrukturfunksjoner, datadelingsplattformer og styringsordninger for lagring, organisering og tilgang, samt for å sikre kontroll over personlige helsedata. Det gjør også at både innbyggere og helsearbeidere trenger nye ferdigheter og det trengs nye tilnærminger for å håndtere samtykke og datasikkerhet.

Tverrfaglighet er nøkkelen når det gjelder å forstå bruken av ny teknologi, ifølge Vasilakopoulou.

– Digitalisering på helseområdet handler ikke om teknologi alene, det skjer i skjæringspunktet mellom mennesker, helsevesen og teknologi. På konferansen vil vi diskutere erfaringer fra bruk av digitale applikasjoner under COVID-19-pandemien, for eksempel knyttet til sporing av apper og videokonsultasjoner, etiske utfordringer knyttet til personvern, demokrati og ansvarlighet, og dynamikken i datadrevne endringer, for eksempel med åpne digitale plattformer. Vi vil også diskutere utfordringer i store IT-prosjekter, ny datapraksis og utviklingen av digital infrastruktur.

Les mer på konferansens hjemmeside.