0
Hopp til hovedinnhold

Institutt for statsvitenskap og ledelse er et akademisk fellesskap som består av rundt 400 studenter, 20 ansatte og to forskningsgrupper. Sentrale forskningstema er politikk, organisasjonsteori og ledelse, og instituttet har en særlig ekspertise innenfor flernivåstyring og europeisk integrasjon. Våre studieprogrammer dekker alle nivå og undervisningen foregår på både norsk og engelsk.

Forskning

Instituttets forskning er kjennetegnet av to spesialiserte områder: europeisk integrasjon, med hovedvekt på den politisk-administrative flernivåstrukturen, og styring og ledelse av offentlige institusjoner. Forskningen er organisert gjennom to forskningsgrupper, med ekspertise på utvalgte sektorer og områder, slik som høyere utdanning og helsesektoren. Begge grupper bidrar til instituttets "working papers"-serie, med forhåndsomtaler av artikler, bokkapitler og rapporter. Gjennom tema knyttet til digitaliseringen av offentlig sektor, samarbeider begge forskningsgrupper tett med CeDiT, Senter for digital transformasjon, ved UiA.

Forskningsgrupper

Våre studier

Vi har et bredt studietilbud bestående av bachelor, master og PhD-program, en tverrfaglig internasjonal dobbel mastergrad, etter- og videreutdanning og en internasjonal sommerskole. Våre uteksaminerte studenter vil ha de nødvendige ferdighetene og kompetansen, enten ambisjonene går i retning av akademia, politikk, offentlig administrasjon eller næringslivet.