0
Hopp til hovedinnhold

Fra hytte til hytte

Konseptet med å dra til fjells og være ansvarlig for din egen fremdrift, være selvhjulpen og bevege seg mot et konkret mål, er bærekraft og folkehelse i praksis.

Bildet viser mennesker på tur på ski i skogen.
Kanskje er det å oppleve kontrastene noe av kjernen i hvorfor fjellfriluftslivet og hytte til hytte gir den nødvendige avkoblingen, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Denne saken ble først publisert i Fædrelandsvennen: https://www.fvn.no/sport/i/47AJxE/fra-hytte-til-hytte 

VITENSPORTEN: Hva har pandemien lært oss? I alle fall to ting; vi er blitt veldig gode til å vaske hender og vi er blitt enda bedre til å gå på tur. Ved påske 2020 skulle til og med Heimevernet hindre oss i å dra på hytta. Hva gjorde vi da? Vi fant frem tursko og søkte til skogen, svabergene eller vannet i nærområdet.

Ifølge tall fra levekårsundersøkelsen om idrett og friluftsliv fra 2021 svarte 93 prosent at de hadde gått turer i naturomgivelser i nærheten av egen bolig. Dette var en markant økning fra tilsvarende spørreundersøkelse i 2020, hvor prosentandelen som hadde gått tur var 76.

Skyldes dette et instinkt eller en trend der vi påvirkes av hva folkene rundt oss finner på? Er det noe i vår kultur eller tradisjon som gjør at vi oppsøker natur til rekreasjon? Den økte interessen for nærturer har uansett gitt stor omsetning på nærturkart, turtøy og hengekøyer. Videre er det godt synlige spor i naturen av at en del ferske friluftsfolk har dratt ut for å tenne bål og spikke pølsepinner.

Rekordmange overnattinger

DNT Sør hadde det høyeste overnattingstallet på sine hytter i 2021 med 10.685 personer som fant frem lakenposen og dro på tur. Dette til tross for mange restriksjoner og smitteverntiltak på hyttene gjennom hele året. Kan folks økte interesse for nærfriluftsliv gitt dem inspirasjon, økt trygghet og motivasjon til å utforske det litt mer barske og eksotiske fjellfriluftslivet?

Den norske turistforening (DNT) ble stiftet 21. januar 1868, da det kun var den øvre middelklasse som hadde tid og penger til å kunne oppsøke fjellet. I dag har foreningen om lag 550 hytter fordelt rundt i Norge og de er til lån for alle som vil besøke dem. Du skal nok bruke en del vinterferier, påskeferier og sommerferier før du har rukket å besøke alle hyttene. Med andre ord du kan dra på «hytta» uten at du trenger å eie egen hytte. Strålende delingsøkonomi og virkelig bærekraft i praksis.

En helt avgjørende faktor er at tilretteleggingen ikke går på bekostning av natur. Det må oppnås tilgjengelighet for allmenheten, men målet må likevel være mest mulig sporløs ferdsel og lite avtrykk i naturen. Ved restaurering og nybygging av DNT-hytter er det er klart fokus på at prosjektene skal være mest mulig naturvennlig. Det gjenspeiles i materialvalg, mest mulig miljøvennlig transport og miljøvennlige modeller for drift.

«Norges største lekeland»

Dersom man som barn blir eksponert for gode naturopplevelser og får inn en del grunnleggende kunnskap om ferdsel i natur, er det langt større mulighet for at man oppsøker natur og kanskje fjellfriluftsliv som eldre ungdom eller voksen. Hvis denne eksponeringen også handler om hvordan man tar vare på natur og at man ser verdien i urørt og inngrepsfri natur, skulle det nok også gi grunnlag for at man ønsker å ta vare på natur også for generasjonene etter oss.

Et begrep som ofte brukes for å stimulere barn og barnefamilier ut på tur i skogen er å kalle skogen for Norges største lekeland. Det er jo akkurat det naturen er, den gir stor grad av frihet til å bevege seg fritt og søke de utfordringene trær, steiner, bratt svaberg og skrenter kan gi.Eksponering for natur og ulendt terreng kan stimulere barn til god motorisk utvikling ved at balansen, koordinasjonen og styrken blir satt på prøve.

Tilstedeværelse

Konseptet med å dra til fjells og være ansvarlig for din egen fremdrift, være selvhjulpen og bevege deg mot et konkret mål, i dette tilfellet ei hytte, gir et fokus som føles som meningsfullt. Videre vil det meste du skal foreta deg ha en umiddelbar konsekvens som du vil merke på kroppen. Har du kledd deg for tynt, fryser du, tenker du på for mange ting mens du skal balansere på steiner, så snubler du. Dersom du ikke følger med på kart og terreng, kan du miste stien. Det å gå tur i fjellet krever tilstedeværelse og fokus. Tilstedeværelsen handler også om å nå det konkrete målet med å komme frem til hytta.

Vel fremme på hytta, må du fortsatt gjøre fokuserte handlinger for at oppholdet skal bli behagelig. Du må hente vann, du må hente ved og fyre i ovnen. Disse handlingene er ikke bare for komfort, men i noen tilfeller helt livsnødvendig. Et slikt fokus er ikke lite lett å oppnå i våre luksuriøse og veldig godt tilrettelagte hjem. Ovnen du fyrte i gir deg raskt varme og du kjenner på kontrastene fra minuttene før, da du kanskje var både våt og kald.

Kanskje er det å oppleve kontrastene noe av kjernen i hvorfor fjellfriluftslivet og hytte til hytte gir den nødvendige avkoblingen. Vandreturen i fjellet er fullt av slike kontraster, du går over en topp og kjemper mot regn og motvind, for så i neste øyeblikk å komme i le av en kolle og plutselig steker solen og varmer opp et frossent ansikt.

God påske og god tur!