0
Hopp til hovedinnhold

Du har en bratt bakke hjem fra jobb – hva gjør du?

Alternativene er å kjøre bil, gå, (el-) sykle eller bruke en el-sparkesykkel. Jeg har en klar favoritt.

Bildet viser en mann som sykler i en by.
– Jeg tror el-sykling er optimalt for mange. Jeg fortsetter likevel å sykle på vanlig sykkel, skriver Elling Bere i denne artikkelen. Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Denne saken ble først publisert i Fædrelandsvennen: https://www.fvn.no/sport/i/v5JExL/du-har-en-bratt-bakke-hjem-fra-jobb-hva-gjoer-du 

VITENSPORTEN: I denne artikkelen presenteres data på tidsbruk og energibruk på meg og min jobbreise. Det er raskest med bil. Det å sykle gir god fysisk aktivitet. El-sparkesykkel er derimot sedat – både med tanke på tidsbruk og energibruk.

Jeg bor kort vei fra jobb, men bakken hjemover opp Presteheia er bratt.

Bakken har i Fædrelandsvennen tidligere blitt omtalt som vårt svar på Alpe d'Huez, en av de tøffeste bakkene i Tour de France, med en stigning på over 1000 høydemeter. Det er en overdrivelse, min bakke stiger bare 75 meter, men den er slitsom å sykle likevel. For noen år siden ble bakken utsatt for gatekunst med sitatet «Shut up legs» fra den tidligere proffsyklisten Jens Voigt.

Denne bakken er enklere å gå, men det tar mye lengre tid. Det raskeste er selvfølgelig bil, men da må det brukes tid på å finne parkering og man må betale bompenger. Og kjører man bil, må man trene utenom for å få den fysiske aktiviteten man trenger. Myndighetene har nylig kommet med reviderte råd for fysisk aktivitet (minst 150 minutter i uka).

Forsøkskanin

Hva er så det ultimate transportmiddelet til jobb? Og kan den nye el-sparkesykkelen konkurrere med de mer tradisjonelle transportmåtene?

Jeg ble brukt som forsøkskanin da en masterstudent skulle læres opp i å måle energiforbruk (=intensitet av aktivitet) med et bærbart apparat. Vi gjorde denne opplæringen systematisk. Jeg syklet på vanlig sykkel, syklet på el-sykkel, kjørte bil og brukte el-sparkesykkel fra «UiA, hjem og tilbake til UiA» – totalt 4,5 km. Masterstudenten tok tida og analyserte hvor intensivt transportaktiviteten var.

Energiforbruket (intensiteten) måles i MET (= metabolske ekvivalenter, 1 MET tilsvarer energien en bruker under hvile).

For å oppfylle myndighetenes anbefaling må en være aktiv i moderat intensitet (= minst 3 MET) i minst 150 minutter i uka, i høy intensitet (= minst 6 MET) i minst 75 minutter, eller en kombinasjon av dette. En litt annen måte er å telle antall minutter i ulik intensitet, da tilsvarer anbefalingene ca. 500 MET-min/uke.

På runden, som tilsvarte min reise til og fra jobb, brukte jeg 8,6 minutter med bil (i rein kjøretid, uten bruk av tid til å finne parkering), 10,0 min med el-sykkel, 12,7 min med el-sparkesykkel og 14,2 min med vanlig sykkel (se tabell under). Intensiteten (per min) ble målt til 8,3 med vanlig sykkel, 6,1 med el-sykkel, 1,7 med el-sparkesykkel og 1,4 med bil. Når man legger sammen tidsbruk og energibruk for å finne aktiviteten per tur, ble dette 591 MET-min for vanlig sykkel, 305 for el-sykkel, 109 for el-sparkesykkel, og 59 for bil.

To formål

Jobbreisen kan ha to formål; (1) komme seg på jobb, (2) bidra til fysisk aktivitet. Det beste hadde vært en kort reise som bidrar med mye fysisk aktivitet, men blir intensiteten for høy, må det legges til tid for dusjing, så det må man ta høyde for.

Denne enkle studien illustrerer et par poenger meget godt. El-sykkel framstår som vinn-vinn. Den er rask, nesten like rask som bil, antakeligvis raskere i mange tilfeller, da man kan ta snarveier og man slipper å finne parkering. Dette er trolig kjent stoff for mange. Vi på UiA publiserte en vitenskapelig artikkel om dette i 2017, og flere studier har nå vist det samme.

El-sparkesykkel framstår derimot som tap-tap. Man bruker lang tid. Jeg brukte nesten 30 prosent lengre tid på el-sparkesykkel enn på el-sykkel. Og den fysiske intensiteten er minimal, nesten som å kjøre bil. Det finnes ikke studier som viser intensiteten av å el-sparkesykle som jeg kjenner til, så dette er noe nytt. Og jeg tenker det er viktig i diskusjonen rundt el-sparkesykler, selv om dette kun er én måling på én person.

Vi utelot gåing, da det for meg går altfor seint, og så liker jeg å sykle. For andre kan det å gå til jobben være en super aktivitet.

Jeg tror el-sykling er optimalt for mange. Jeg fortsetter likevel å sykle på vanlig sykkel. For meg er det en aktivitet som veldig enkelt tilfredsstiller minsteanbefalingen til myndighetene, uten at det går på bekostning av tid, og så er det noe jeg må gjøre fem dager i uka.