0
Hopp til hovedinnhold

Institutt for helse- og sykepleievitenskap utdanner sykepleiere og tilbyr en rekke videreutdanninger og masterutdanninger.

Noen sentrale forskningsområder i instituttet er sykepleie, profesjonsforskning, etikk, livskvalitet, e-helse, pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten.

Instituttet har et utstrakt samarbeid med kommuner, organisasjoner og Sørlandet sykehus HF innen utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt. 

I tillegg er vi knyttet til Senter for eHelse som er et tverrfakultært toppsatsningsområde ved universitetet.

Forskningsgrupper

Siste fra instituttet

Se deg rundt: