0
Hopp til hovedinnhold

Ny FoU-koordinator i lærerutdanningene

Med innføringen av femårig lærerutdanning, realiseringen av strategien i Lærerutdanning 2025 og matriseorganiseringen ved UiA som sentrale rammer, er det særlig viktig og spennende å skulle jobbe med videreutvikling og koordinering av forskning og faglig utviklingsarbeid innen lærerutdanning.

Gunn Bjørnsen

Ny FoU-koordinator i LU fra 1.1.2021

Gunn Bjørnsen er ansatt som ny FoU-koordinator i lærerutdanningene og tiltrer i stillingen på nyåret. Her skal hun blant annet ha medansvar for å lede det strategiske arbeidet for økt lærerutdanningsrelevant FoU ved UiA og bidra til samarbeid med praksisfeltet og utdanningssektoren knyttet til forskning. Vi har tatt en liten prat med Gunn for å bli litt bedre kjent med henne.

– Jeg føler meg heldig som har fått stillingen som forskningskoordinator ved Avdeling for lærerutdanning! Dette har jeg veldig lyst til og arbeidet virker både meningsfylt og spennende og har god match med min bakgrunn og interesser. Det er spesielt motiverende at stillingen er nyopprettet, og jeg ser fram til å utforme den i samarbeid med alle aktuelle aktører både på universitetet og i praksisfeltet.

Bjørnsen trekker frem at det å få bidra i ledergruppen ved avdelingen er også en klar motivasjonsfaktor, og at variasjonen mellom operativt og strategisk arbeid er et pluss.

– Jeg har mye erfaring fra forskning og forskningsledelse, og håper nå å kunne bidra med å legge til rette for å styrke forskningssamarbeidet innen lærerutdanning ved UiA. Jeg har allerede fått et godt førsteinntrykk av universitetet. Dette blir et sted for både vekst og trivsel.

Tilbake til Sørlandet

Den nye forskningskoordinatoren forteller at det blir stas å vende tilbake til Sørlandet. Hun har nemlig tilbragt alle sine somre på Marivold i Grimstad.

– Selvfølgelig traff jeg en kjekk mann fra Grimstad på campingen her! Han er fortsatt kjekk og nå har vi vært gift i 33 år, sier hun med glimt i øyet. – Vi bodde et par år i Kristiansand og jeg jobbet på U-landsstudiet ved daværende ADH. Så ringen er i ferd med å sluttes.

Bred erfaring fra UH-sektoren og lærerutdanning

Bjørnsen har arbeidet i universitets- og høgskolesektoren gjennom hele sin karriere, og har bred erfaring fra undervisning, forskning, ledelse og administrasjon i høyere utdanning. Hun fullførte i fjor åremål som instituttleder ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på OsloMet, og jobber nå med internasjonalisering og utredning på fakultetet.

Med fire års erfaring i ledergruppen har hun fått mye kunnskap om UH-sektoren generelt og lærerutdanning spesielt.

– Fakultetet tilbyr både barnehagelærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og grunnskole- og faglærerutdanning. Arbeidet som instituttleder har gitt meg nyttig erfaring innen forskningsledelse og strategisk FoU-arbeid samt kunnskaper om hvilke muligheter og utfordringer som er knyttet til forskning innen lærerutdanningene. Som ansvarlig for tegnspråkutdanningen ved fakultetet har jeg bidratt til å styrke tegnspråktilbudet i grunnskolelærerutdanningen. Jeg har også hatt ansvar for masterstudiet i flerkulturell og internasjonal utdanning.

Internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid

Utdanningsspørsmål og barn og unges oppvekstsvilkår har vært viktige temaer for Gunn. Gjennom årene på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har dette blitt styrket, og hun håper å kunne bidra med erfaringer fra FoU-arbeidet og sitt nettverk på OsloMet.

– Jeg har mye erfaring med internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. I tillegg til nordisk samarbeid, har jeg bodd i Kenya, Hamburg, Roma og San Diego, samt hatt mange arbeidsreiser til Australia og Russland. Jeg har vært arbeidende styreleder i den ideelle stiftelsen Menneskerettighetsakademiet siden 2008. Vi arbeider primært med opplæring i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for lærere og journaliststudenter i Russland og for flyktninger og asylsøkere i Norge.

Kobling mellom forskning og faglig utviklingsarbeid

Den nytilsatte koordinatorens faglige bakgrunn er samfunnsvitenskap (sosialantropologi) og medieforskning, og hun er førsteamanuensis i journalistikk.

– Jeg har særlig forsket på profesjonaliserings- og mangfoldstematikk og er engasjert av hvordan journalistene formidler vårt mangfoldige samfunn. Forskningen innen profesjonskvalifisering har i stor grad vært knyttet til det såkalte StudData-prosjektet ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet. Dette har kartlagt studentenes bakgrunn og holdninger til yrke og utdanning på ulike stadier i utdannings- og arbeidslivsløpet, og inkluderer også grunnskole- og barnehagelærerutdanning. Jeg er særlig opptatt av koblingen mellom forskning og utdanning og overgangen til, og samspillet med, arbeidslivet.

Med innføringen av femårig lærerutdanning, realiseringen av strategien i Lærerutdanning 2025 og matriseorganiseringen ved UiA som sentrale rammer, synes hun det er særlig viktig og spennende å skulle jobbe med videreutvikling og koordinering av forskning og faglig utviklingsarbeid innen lærerutdanning.

– Lærerutdanningene, barnehagene og skolene har landets mest betydningsfulle samfunnsmandat.

Rognebærvin, padling og bading

Som 17-åring bodde Gunn ett år i en afrikansk familie i Kenya som utvekslingselev. Dette omtaler hun som det mest «dannende» året i sitt liv så langt, med bratt læringskurve når det gjelder både kulturforståelse og egenutvikling. Ellers har hun den smale interessen av å legge vin med rognebær - 'Cherie'. Og hun trives godt med både padling og bading - og ser fram til å få utvidet sesongen for begge deler.

– Jeg har fått et svært godt inntrykk av både avdelingen og universitetet gjennom min søkeprosess mot UiA og tenker at Avdeling for lærerutdanning vil bli et givende sted å virke, både faglig og sosialt. Jeg gleder meg til å bli kjent med både folk og fag og bli med på laget på nyåret!