0
Hopp til hovedinnhold

Internasjonalisering hjemme- praksisutveksling i grunnskolelærerutdanningene

Fire lærerstudenter fra Belgia har hatt praksis ved Presteheia skole to uker denne våren. – Vi håper denne utvekslingen kan være starten på et samarbeid rundt praksisutveksling mellom UiA og UCLL, sier seniorrådgiver Kristin Skoglund Robstad ved Avdeling for lærerutdanning.

Bildet viser fire studenter utenfor et universitetsbygg
De fire lærerstudentene (fra venstre) Astrid Froidmont, Leen Renckens, Dries Boes og Melissa Beijnsberger

Studentene fra UCLL Hogeschool (UC Leuven-Limburg – Belgia) har hatt to ukers praksisutveksling på 5. trinn ved Presteheia skole i Kristiansand. De forteller om likheter og ulikheter mellom norsk og belgisk skolesystem, gode opplevelser med elever og lærere og at de er positivt overrasket over relasjonsfokuset i norsk skole. 

Studentenes refleksjoner 

– Skolesystemet i Belgia er sammensatt og det fins mange ulike måter å drive skole på der. Blant annet opplever vi at belgisk skole er mye mer resultatorientert enn norsk skole. Det er også vanlig med færre elever per klasse i Belgia, og lengre skoledager, forteller Astrid Froidmont da hun får spørsmål om belgisk skole versus norsk skole.

– Relasjonskompetanse og fokus på elevenes ve og vel er tydelig i norsk skole, mener Leen Renckens, som forteller at studentgruppa var litt nervøse før oppholdet på Presteheia skole, særlig når det gjaldt språk. – Elevene er så dyktige i engelsk at det ikke var noe problem, og vi følte oss veldig velkomne både blant lærere og elever.

Variert undervisning 

Studentene har bidratt i undervisningen i flere fag, blant annet gjennom matlaging med elevene i mat og helse, volleyball i kroppsøving, sang i musikk og selvfølgelig en kahoot om Belgia.

Torhild Dalen Gundersen

– Det har vært to fine og lærerike uker både for elever og lærere, forteller Torhild Dalen Gundersen, lærer ved Presteheia skole på 5. trinn.

– Det var fire flotte studenter som kom til oss. De var interesserte, hjelpsomme, nysgjerrige og positive. I løpet av disse to ukene fikk vi god kontakt og det var faktisk trist da de skulle reise hjem igjen. De fikk god kontakt med oss voksne og ikke minst med elevene våre som fikk god trening i å snakke mer engelsk. Det var mange som syntes at det var stas. 

– Min erfaring med denne praksisutvekslingen er bare positiv og det er absolutt noe jeg kunne ha gjort igjen. Ut ifra det studentene sa så hadde de også  en fin og lærerik tid her hos oss. Det var nok også et resultat av at vi pratet mye sammen, stilte spørsmål og reflekterte.

Fokus på lek

– Vi var overrasket over hvor "lite" norske elever gjør i løpet av skoledagen, og hvor mye de faktisk lærer, sier Dries Boes, som fremhever friminutter og bevegelse i løpet av skoledagen som noe veldig positivt.

Stasjonsundervisning er også noe han ønsker å ta med seg tilbake til sin utdanning i Belgia. 

Hva kan norsk skole lære av Belgia?

Melissa Beijnsberger har skrevet om håndskrift og betydningen dette kan ha for elevers læring, og mener at belgisk skole er bedre på dette enn norsk skole.

– Elevene i Belgia skriver mye mer for hånd i løpet av skoleårene enn det virker som de norske gjør.

Selv om alle fire studentene fremhever digitale verktøy som noe progressivt og mer fremtidsrettet i norsk skole, er det bred enighet om at alle elever bør skrive mer for hånd. 

Praksisutveksling i grunnskolelærerutdanningene

Kristin Skoglund Robstad

Kristin Skoglund Robstad, seniorrådgiver ved Avdeling for lærerutdanning og tidligere praksisleder forteller at hun fikk en henvendelse fra UCLL University Colleges Leuven-Limburg.

– Vi har tidligere hatt studenter i praksis ved UCLL, og de ønsket praksisutveksling for lærerstudenter. Dialogen har vært god og det er spennende med praksisutveksling for komparative erfaringer begge veier.

Avdeling for lærerutdanning håper denne utvekslingen kan være starten på et samarbeid med UCLL.

– Vi trenger å bli bedre kjent med institusjoner i Europa, og gjenoppta samarbeidstråder etter pandemien. For studenter ved grunnskolelærerutdanningene kan det være aktuelt med en liknende observasjonspraksis, gjennom bevisstgjøring om og sammenlikning av eget og andres skolesystemers styrker og svakheter. Hva kan norsk skole lære av belgisk skole? 

Norsk versus belgisk sjokolade

Jeg møtte de fire studentene siste fredagen i praksisutvekslingen, på vei til en bedre middag og en siste helg i Kristiansand før hjemreise til Belgia. De forteller at de har brukt nærområdene på fritiden og vært på tur blant annet i Baneheia og til Holmenkollen i Jegersberg. Selv om det er mye bra med Norge (og norsk skole) lykkes undertegnede ikke med å overbevise studentene om at norsk melkesjokolade er bedre enn belgisk sjokolade. 

Trykk her for å lese mer om utveksling i lærerutdanningene

Trykk her for å lese mer om praksis i utlandet for PPU- og lektorstudenter