0
Hopp til hovedinnhold

– Dette er vinn-vinn på alle måter

Distriktsvennlig barnehagelærerutdanning i regionene Østre Agder, Setesdal og Lister er et unikt tilbud hvor studentene er en del av et kompetansemiljø, gjennomfører praksisperioder i sine regioner og kan kombinere utdanning med jobb og familieliv.

Det er første gang vi tilbyr utdanning i tre regioner, og vi gleder oss til å komme i gang med den nye barnehagelærerutdanningen - også barna.
Det er første gang vi tilbyr utdanning i tre regioner, og vi gleder oss til å komme i gang med den nye barnehagelærerutdanningen - også barna.

Barnehager i regionene stiller seg bak den nye måten å organisere utdanning på.

– Denne utdanningen er vi kjempepositive til, sier Caroline Rysstad, tjenesteleder i Bykle og Fjellgardane barnehager i Bykle kommune.

Også Camilla Hausberg Knutsen, pedagogisk leder og styrer i Sandøya barnehage i Tvedestrand kommune mener dette er en riktig vei å gå.

– Denne måten å tilby utdanning i distriktene på, kan være det som er avgjørende for at flere vil vurdere høyere utdanning. Mange har ikke mulighet til å studere på fulltid og fire år med pendling og medfølgende logistikk kan være årsaken til at man ikke starter på en utdanning på universitetet.

Både Rysstad og Knutsen har selv tatt samlingsbaserte barnehagelærerutdanninger på deltid og synes tilbudet er veldig bra for barnehagene og for regionene. Distriktsvennlig barnehagelærerutdanning flytter universitetet ut i regionene og gir flere mulighet til å ta høyere utdanning uten å måtte flytte fra hjemkommunen, enten man kommer rett fra videregående skole eller har vært i arbeidslivet i mange år.

– Utdanning der du bor gjør at det ikke er nødvendig å flytte eller ukependle for å få en høyere utdanning, og vi kan beholde de som allerede bor i regionen, påpeker Rysstad.

Regionale samlinger og praksis i egen region

Utdanningen er en deltidsutdanning hvor undervisningen er samlings- og nettbasert. Det innebærer at studentene samles fysisk fire ganger i semesteret og følger digital undervisning hver uke mellom samlingene.

– Studentene har fire samlinger i løpet av et semester, hvorav tre av samlingene er i egen region sammen med andre studenter fra regionen, mens én samling vil være på UiA med studenter fra alle tre regionene. Studentene vil også få praksis i egen region, forteller Karin Lilletun Langeland, studieleder for barnehagelærerutdanningene ved UiA.

Regionsamlingene vil foregå i Risør for Østre Agder, på Evje for Setesdal og i Lyngdal for Lister.

Regiontilhørigheten til både studenter og deltakende barnehager er spesielt for denne utdanningen, og man må bo i en av kommunene som er en del av opptakskravet. Mange av studentene vil dermed kanskje allerede kjenne til barnehagene de skal ha praksis i.

– Det er ulike oppfatninger om hvordan det er å jobbe i eget lokalmiljø, men jeg opplever at man blir en del av noe mer. Vi kjenner nærmiljøet på en annen måte og får engasjert ulike samarbeidspartnere som vanligvis kanskje ikke er involvert i barnehagearbeid – som for eksempel en lokal fisker, forteller Knutsen.

– For oss som skal ta imot studentene, er det kjempeflott at det også er lokale studenter vi får i praksis. De er kjent i miljøet og har kunnskap og erfaringer som også barna har. Studentene vet hva slags omgivelser de kommer til, og det blir på en måte ikke et «kultursjokk» for dem, tilføyer Rysstad.

Barn tester virkning av Zalo sammen med barnehagelærer

Det er mye som skal læres og da er det viktig med gode pedagoger som vet hvordan barn lærer og hvordan lek kan gi læring. Her oppdager barna hvordan Zalo "tryller" frem rent vann i Læringsverkstedet Faråna barnehage i Lyngdal.

Erfaringsdeling og gjensidig utvikling

Knutsen er tydelig på at hun etter utdanningen fikk en styrket profesjonalitet og opplevde en stor forskjell på det metodiske arbeidet før og etter utdanningen.

– Samtidig ble jeg tryggere i rollen med tittelen i lomma, og den kommer godt med i bevisstheten om hvilken hatt man har på seg i møte med foresatte i eller utenfor barnehagen når man jobber i eget nærmiljø, sier Knutsen.

Tanken bak distriktsvennlig barnehagelærerutdanning og praksissamarbeidet med kommunene i regionene er å bidra til kompetanseheving og økt fokus på faglig kvalitet i barnehagene. Studenter skal gjennom studiet bidra til refleksjon, faglig utvikling og ha som mål at barnehagene kan utvikle, endre og fornye sin egen praksis.

Fjellgardane barnehage har tidligere tatt imot studenter fra barnehagelærerutdanningen og det har vært en veldig god opplevelse.

– Når vi får studenter i praksis gjør det noe med barnehagen. Vi må oppdatere oss, reflektere over egen praksis og hvordan vi har det hos oss. Studentene tilfører ny og forskningsbasert kunnskap som vi kan utvikle oss videre med. Det blir en to veis greie der vi får oppdatert oss og studentene får erfaring og læring ute i egen barnehage. Det er fint med studenter, sier Caroline Rysstad.

Viktig kvalitetsfaktor

Studieleder for barnehagelærerutdanningen fremhever viktigheten av å gjøre utdanningen mer tilgjengelig for hele Agder.

– Dette er vinn-vinn på alle måter. UiA får nå mulighet til å samarbeide tettere med hele Agder. Det er viktig for utviklingen av gode og relevante barnehagelærerutdanninger.

Den nye utdanningen bidrar til at Agder kan nå nasjonale målsetninger om at innen 2025 så skal 50 prosent av de ansatte i barnehagene være barnehagelærere. Den viktigste kvalitetsfaktoren for å utvikle gode barnehager er personalets kunnskap og kompetanse. Mange av distriktskommunene har utfordringer med å rekruttere nok barnehagelærere.

– Det kan være vanskelig å få tak i kvalifisert personale fra dalen, erkjenner Rysstad, – Hvis jeg for eksempel trenger et vikariat til høsten må jeg begynne nå, og det er ikke sikkert jeg får tak i den rette kompetansen for det. Fordelen med å kunne rekruttere fra egne rekker er at de vet hva de kan forvente seg og vet hva de kommer til.

– Og det er så fint å jobbe sammen med andre pedagoger. Man snakker på en måte samme språk og det gagner både barna og barnehagen, avslutter Camilla Hausberg Knutsen i Sandøya barnehage.

Fleksible studietilbud med arbeidslivsrelevans

Kompetansereformen «Lære hele livet» har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse, og at arbeidslivet skal få tilgang til den kompetansen det har behov for. For alle parter er fleksible studietilbud med arbeidslivsrelevans en viktig satsning i årene fremover, kombinert med etterspørsel i spesifikke yrker.

– UiA må ta sitt ansvar i denne sammenheng. Det er første gang vi gjennomfører en distriktsvennlig utdanning med samlinger i tre regioner. Vi er spente på de endelige søkertallene. Det må være minimum seks studenter for å starte opp i hver region, og vi håper vi får nok søkere til å starte opp i alle regioner. Vi gleder oss, sier studieleder Karin Lilletun Langeland.

 

Distriktsvennlig barnehagelærerutdanning starter opp august 2022.

Bli med på digitalt informasjonsmøte tirsdag 5. april fra kl. 15.00-16.00 på Zoom hvor du får mer informasjon om organisering og muligheter, samt at du kan chatte med nøkkelpersoner innen utdanningen.

Søknadsfristen er 20. april 2022 kl. 14.00.

Les også: Utdanning av barnehagelærere over hele Agder