0
Hopp til hovedinnhold

Vellykket workshop om innovasjon

Hvordan kan konkurrerende bedrifter samarbeide om innovasjon? Dette var tema for en workshop arrangert av Handelshøyskolen ved UiA og GCE NODE.

Bilde av professor Tor Helge Aas og doktorgradsstipendiat Sanja Smiljic.
Professor Tor Helge Aas og doktorgradsstipendiat Sanja Smiljic under workshopen, som foregikk via Zoom.

Målet med workshopen var å inspirere til nye ideer og fremtidige samarbeidsprosjekt, og å dele resultatene fra et pågående doktorgradsprosjekt om emnet. Totalt 38 personer fra akademia og næringsliv deltok. Doktorgradsstipendiat Sanja Smiljic sto for organiseringen, og hun presenterte også resultater fra sitt doktorgradsprosjekt om håndtering av spenninger, partnervalg og rollen til ikke-konkurrendende partnere i felles innovasjonsprosjekter med konkurrende bedrifter.

Samarbeid og konkurranse

Professor Tor Helge Aas fra UiA, førsteamanuensis Anne-Sophie Fernandez og Paul Chiambaretto fra Universitetet i Montpellier i Frankrike og professor Anne-Laure Mention fra RMIT University, Melbourne Australia presentere også under workshopen.

På fagspråket kalles samarbeidsprosjekter mellom konkurrende bedrifter for «coopetition», en blanding mellom «competition» og «cooperation».

– Vi fikk verdifull innsikt fra ledende forskere på feltet, og deltakerne jobbet sammen og diskuterte problemstillinger knyttet til temaet. Vi diskuterte rollen som coopetition har i innovasjon, hvordan man kan håndtere slike prosjekter, og hvordan man kan løse utfordringene som bedrifter får når de jobber på denne måten, sier Sanja Smiljic.

Må være selektive

Det ble en interessant diskusjon blant deltagerne, og Smiljic håper noen av ideene som kom opp kan utvikles videre i fremtiden. En av konklusjonene er at selskaper må være svært selektive i hvem de går inn i coopetition-prosesser med, fordi det noen ganger kan være veldig vanskelig å gå ut av samarbeidet før prosessen er ferdig.

– Vi ble også enige om at det er viktig å finne en balanse mellom formelle og uformelle mekanismer, og at forskere og tredjeparter kan gi verdifull hjelp i prosessen. Vi trenger bedre kunnskap om rollen digitalisering har i disse prosessene, sier Smiljic.