0
Hopp til hovedinnhold

Santiago Martinez valgt ut til skotsk-europeisk forskningsnettverk

Forskeren fra UiAs Senter for e-helse er en av 25 europeiske forskere som deltar i European Crucible. Der skal de utveksle ideer med hverandre og kollegaer fra Skottland.

Portrett av Santiago Martinez
Santiago Gil Martinez er førsteamanuensis på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

– Det er inspirerende å møte forskere fra andre fagfelt, og utforske muligheter til å samarbeide på tvers av fagene våre. Å samle mennesker fra forskjellige kulturer, bakgrunner og fag kan skape gode resultater, sier Santiago Martinez.

Han er førsteamanuensis på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA), og er tilknyttet Senter for e-helse. Nå er han en av 25 europeiske forskere som er valgt ut av en akademisk komité for å delta i et program for nettverksbygging sammen med skotske forskere.

European Crucible er et initiativ fra den skotske regjeringen for å oppmuntre til mer samarbeid mellom europeiske og skotske forskere. Programmet består av fire halvdags workshoper med vekt på diskusjoner og nettverksbygging.

Målet er å bygge et interdisiplinært skotsk-europeisk nettverk av forskningsledere.

Sender to søknader

Workshopene ble arrangert i februar og mars 2021. I slutten av april har deltakerne mulighet for å sende inn søknader om støtte til videre samarbeid. Martinez forteller at han sammen med andre deltakere på European Crucible jobber med to søknader.

– Den ene handler om hvordan man kan lage insulin hjemme. Dette er spesielt viktig i utviklingsland. Det andre prosjektet handler om fengsler, og hvordan man kan integrere tidligere innsatte i samfunnet. Ofte vet de for eksempel ikke hvordan de skal bruke digitale hjelpemidler, sier Martinez.

Under European Crucible vant Martinez priser for begge prosjektforslagene. Re-locating Mental Health in the Justice System vant dommernes pris, mens Sustainable Insulin Production vant tilhørerprisen.

Ønsker norsk initiativ

– Forskning på e-helse trenger mer internasjonalt samarbeid på tvers av fagdisipliner. På disse workshopene har vi fått lære mer om hvordan man kan styre forskningen i en retning som påvirker samfunnet på en positiv måte, sier Martinez.

Han ser store muligheter om det blir lagt til rette for lignende nettverksprogrammer i Norge.

– Forskningsmiljøer på Agder kunne gjort noe lignende sammen med Det europeiske forskningsrådet. Det ville hjulpet til å eksportere nordiske verdier, på samme måte som European Crucible bidrar til å gjøre skotsk forskning mer kjent, sier han.