0
Hopp til hovedinnhold

Morten Brekke skal lede kvalitetsråd i Diku

Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) skal etablere et råd for sine kvalitetsprogrammer. Viserektor for utdanning ved UiA, Morten Brekke, blir leder av det nye rådet.

Morten Brekke, foto

Kvalitetsprogrammene inkluderer Sentre for fremragende utdanning (SFU), Program for studentaktiv læring, Digitalisering for læring i høyere utdanning og Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning.

– Dikus kvalitetsprogrammer er blitt en meget viktig faktor og driver når det gjelder undervisningsutvikling i UH-sektoren. Jeg gleder meg til å være med på denne videre utviklingen, sier Morten Brekke.

MatRIC (Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching) er UiAs egen SFU og fikk status som Senter for fremragende utdanning i 2013. Brekke er styreleder i MatRIC og har vært sentral gjennom hele denne perioden og kjenner på den måten godt til ordningen.

Viktig for UiA

Kvalitetsrådet omfatter også flere nye tiltak som er lyst ut siden desember 2019, som virkemidler for fleksible utdanningstilbud, økt arbeidsrelevans i høyere utdanning, praksis og studentmobilitet. Porteføljen vil i fremtiden kunne inkludere flere satsinger som skal styrke kvaliteten i norsk høyere utdanning.

– Vi gratulerer Morten Brekke med utnevningen. Det er viktig for UiA å få slike posisjoner og det viser at vi gjør oss gjeldene på nasjonalt nivå innenfor UH-sektoren, sier UiA-rektor Sunniva Whittaker.

Bakgrunn for etablering av råd for Dikus kvalitetsprogrammer

Rådet skal hjelpe Diku til å utvikle virkemidlene og prioritere tiltak, innretning og sammenheng i programporteføljen. Rådet vil også tilføre faglige vurderinger og innsikt i behovene i UH-sektoren på en måte som ikke kan dekkes på tilstrekkelig vis gjennom Dikus administrasjon og virksomhetsstyre.

Funksjonstid og øvrige medlemmer

Rådet oppnevnes for tre år, med unntak av studentrepresentant som oppnevnes for ett år. Rådet møtes to ganger i året. Det vil bli etablert et eget sekretariat for rådet i Diku.

Øvrige medlemmer:

  • Førsteamanuensis Hanne Nexø Jensen, Københavns universitet (nestleder)
  • Professor Monika Nerland, Universitetet i Oslo
  • Viserektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk, Nord universitet
  • Professor Rolee Aranya, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Avdelingsdirektør Rebekka Borsch, NHO
  • Seniorrådgiver Joakim Østbye, Akademikerne
  • Student Susann Androra Biseth-Michelsen, Universitetet i Oslo
  • Student Terje-André Kvinlaug, Universitetet i Bergen

Du kan lese mer om Diku-rådet her.