0
Hopp til hovedinnhold

Finansministeren: – Viktig å tenke på livslang læring

En fullsatt - med smittevernmeter - sal studenter og ansatte hørte finansminister Jan Tore Sanner holde en times gjesteforelesning om hvordan koronakrisen har påvirket Norges økonomi, ved UiAs Campus Kristiansand fredag.

Bilde av jan Tore Sanner som holder gjesteforelesning.
Finansminister Jan Tore Sanner holdt gjesteforelesning på Campus Kristiansand.

– Da jeg begynte som finansminister i januar 2020 trodde jeg at min hovedoppgave ville bli å levere statsbudsjett én gang i året. Der tok jeg feil, innledet Sanner.

– Hvis vi sammenligner korona-krisen med andre kriser, slik som bankkrisen på 90-tallet og finanskrisen i 2008, så ser vi at arbeidsledigheten denne gangen er mye lavere. Det skyldes hovedsakelig at korona-krisen er en helsekrise, og ikke en økonomikrise. Men det ble tidlig klart at det måtte helsetiltak på plass for å sikre økonomien, sa finansministeren.

Engstelig for lavere sysselsetting

Han fortalte om hvordan Finansdepartementet på rekordtid fikk på plass en digital plattform for å sikre støtte til bedrifter. Mye støtte gikk til bedrifter med lav omsetning, samtidig som departementet måtte balansere for å unngå at bedrifter nedskalerte for å få mer i støtte. 

Bilde av Jan Tore Sanner som foreleser.

En fullsatt sal hørte på finansministerens forelesning.

– Norsk næringsliv er robust, men de næringene som er basert på at mennesker møtes har hatt det tungt. Det gjelder for eksempel reiseliv og kultursektoren. Her har vi vært engstelige for varig fall i sysselsettingen, for vi vet hvor vanskelig det kan være å komme tilbake til arbeidslivet hvis du går lenge uten arbeid.

Sanner fremhevet også det store digitaliseringsløftet som kom som en følge av korona-krisen.

Etterspør digital kompetanse

– Det er nå en kjempestor etterspørsel etter digital kompetanse i arbeidslivet. Videomøter og hjemmekontor vil bli en del av norsk arbeidsliv også lenge etter at korona-krisen er over. Jeg tror fremtidens arbeidsliv blir mer fleksibelt som følge av det vi har vært igjennom, sa statsråden.

Han oppfordret til videre satsing på etter- og videreutdanning. Dette blir et behov i fremtidens arbeidsliv som universitetene må satse på. 

Bilde av finansministeren i samtale med universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen og viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, Gøril Hannås.

Finansministeren i samtale med universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen og viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, Gøril Hannås.

– Det er viktig å tenke på livslang læring fremover. I arbeidslivet vil vi få større behov for påfyll av kompetanse, og folk har ikke tid til å bruke to år på utdanning midt i karrieren. Her er det viktig at universitetene bidrar, for alle bransjer vil ha behov for mer kompetanse i årene som kommer, sa finansminister Jan Tore Sanner.