0
Hopp til hovedinnhold

Dårlige kår for nazipropaganda i norske kinosaler

Thomas V. H. Hagen sier kinoen ble en arena som bidro til å opprettholde demokratiske verdier under annen verdenskrig. Hans ferske doktoravhandling imøtegår tidligere forskning om kinoen i Norge under det nazistiske diktaturet.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Thomas Hagen i Vrimlehallen på campus Kristiansand
Thomas Hagen disputerte tidligere i år ved Universitet i Agder med avhandlingen Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand: Kino i Norge 1940–1945. (Foto: Atle Christiansen)

— Kino var ikke bare underholdning, men fikk stor politisk og sosial betydning under krigen. Kinoene ble en forsvarsskanse for de undertrykte nordmennene, sier Thomas V. H. Hagen. 

Han disputerte nylig for doktorgraden ved Universitetet i Agder med avhandlingen Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand: Kino i Norge 1940–1945. Avhandlingen viser blant annet atkinosalen fikk ny politisk betydning under krigen, ikke som tysk propagandasentral, men som arena for motstand mot okkupasjonsmakten.

Kinoen som møteplass

Den nyslåtte doktoren har studert kinoen som møteplass og uformell diskusjonsarena, sett fra ståstedene til propagandister (NS og tyskerne), politikere, kinopublikummet og kinobransjen. Hagen har ikke analysert form og innhold i enkeltfilmer, og han har ikke studert anmeldelser og mottakelsen av filmer som ble vist på kino under krigen.

— Jeg har forsket på kinoen som sted og næring, og som diskusjonstema og politikkområde. Kinoen under krigen var et sted for skjulte samtaler mellom folk, og på den måten fungerte kinoen som en demokratisk motstandsplass, sier forskeren.  

Norsk Kinoblad, illegale aviser, arkivene etter Statens filmdirektorat, Rikskommissariatets kulturavdeling og tyske etterretningsrapporter har vært blant Hagens viktigste kilder.

— Målet har vært å utvikle ny kunnskap om kinoens betydning for ulike norske og tyske aktører i Norge under krigsårene, sier Hagen. 

Slik så vignetten for Filmavisen ut under krigen.

Slik så vignetten for Filmavisen ut under krigen.

Buet på tyske agenter

Tyske etterretningsrapporter viser at tyskernes sikkerhetstjeneste hadde agenter i kinosalene under forestillingene. Eventuelle utbrudd og hendelser underveis i forestillingene ble fyldig rapportert og dokumentert.

— Det norske kinopublikummet var klar over når det var tyskere i salen. Dersom det ble vist forfilmer og reklame med tysk propaganda, buet publikum høylytt. Når det ikke var tyskere i salen, var det mindre buing. Det var ingen vits i å bue når de man skulle bue mot ikke var der, sier Hagen.  

Hverdagsmotstand

Istedenfor det tradisjonelle begrepet «holdningskamp», bruker Hagen begrepet «hverdagsmotstand» for å fange inn den ideologiske kampen i kinosalen. Begrepet bygger på antropologen James C. Scott og hans teorier om folkelig motstand.

— Hverdagsmotstand er den mest grunnleggende form for motstand. Den er spontan, uorganisert, unndrar seg myndighetenes kontroll og er avhengig av et felles sted. Motstanden kom til uttrykk gjennom vrangvilje overfor okkupasjonsmaktens påbud, som stille protest under kinoforestillingene, men også gjennom høylytt buing i kinosalen, sier Hagen.

Hverdagsmotstanden var gjerne symbolsk og kunne ytre seg i samtaler der innholdet var skjult for makthaverne. Baktalelse og verbale karakterdrap som undergravde autoriteter og myndighetspersoner var vanlig.

Inspirerte fellesskapet

— Spørsmålet er om hverdagsmotstand bør ses som et utgangspunkt for annen motstand mot okkupasjonsmakten. Den virker samlende, skaper fellesskap og kan inspirere til andre former for motstand, sier Hagen.

Hagen peker også på at den illegale pressen ytet det han kaller hverdagsmotstand mot den tyske okkupasjonsmakten. 

— Dette skjedde blant annet gjennom den illegale pressens oppfordringer til kinostreik, sier han. 

Hagen mener hverdagsmotstand spiller en større rolle enn forskningen tidligere har lagt vekt på.

Imøtegår tidligere kinohistorie

Standardverket om norsk film og kinohistorie er Sigurd Evensmos Det store tivoli fra 1967 og senere utgaver. Hovedkonklusjon hos Evensmo er at kino var underholdning og ikke en viktig del av den såkalte kulturfronten mot tyskerne og Nasjonal Samling (NS). 

— Mange forskere fulgt i fotsporene til Evensmo og kopierte hans perspektiver på kulturkampen under krigen, men mine funn står i motsetning til hovedpoengene i Evensmo-tradisjonen, sier Hagen.

Han viser til at tyskerne vinglet, prøvde seg fram og hadde lite greie på Norge og norsk kultur. Derfor måtte tyskerne lene seg på nordmenns kunnskap om landet. 

NS styrte kinoen

— Derfor ledet norske NS-politikere an i kinopolitikken under krigen. Tyskerne hadde ingen systematisk propagandaplan for norske kinoer, slik Evensmo-tradisjonen hevder, sier Hagen.

Okkupasjonsmakten la mer arbeid i propagandaen på teater og i arkitektur, radio, aviser og litteratur. Forskeren tror det skyldes at kinomarkedet i Norge var lite, selv om det var så mange som 300 kinoer over hele landet. 

— Tyske myndigheter var mer opptatt av at tyske soldater i Norge fikk muligheten til å se underholdende filmer enn at det skulle være propaganda, sier Hagen.

Nyheter og NS-propaganda

Slik var et vanlig program på en kinoforestilling i krigsårene: Først ble det vist en tysk eller norsk filmrevy, deretter kulturfilm, reklame med NS-propaganda og til slutt en hovedfilm. Filmrevyene inneholdt positive nyheter om Tyskland og krigens utvikling. Flertallet av hovedfilmene var tyske, og flesteparten var i følge forskeren utpregede underholdningsfilmer.

— Det var som regel filmrevyen og NS-reklamen som inneholdt propaganda som det norske kinopublikummet reagerte mot, sier Hagen. 

Det var ingen norske tv-sendinger under krigen. Prøvesendinger her i landet kom først gang i 1954, og regelmessige sendinger fra 1962. 

— Det betyr at kino hadde monopol på nyhetsformidlingen gjennom levende bilder under krigen. Dette er en viktig forklaring på at publikum ikke sluttet å gå på kino, selv om de visste at de kunne bli utsatt for nazistisk propaganda. Kinobesøket kunnet dessuten brukes til å lufte sine frustrasjoner overfor okkupanten og NS, sier Hagen.

 

Hagen har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder. Ph.d.-utdanningen har vært finansiert av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, der Thomas Hagen arbeider som historiker og dokumentasjonsansvarlig.