0
Hopp til hovedinnhold

CUP planlegger fremtidens UiA-campuser

Hvilke behov skal campusene i Grimstad og Kristiansand fylle om 10 eller 30 år? Arbeidet med en campusutviklingsplan (CUP) ser på hvordan undervisning og forskning kan arte seg i fremtiden. Hvilke konsekvenser får for eksempel tettere kobling til samfunns- og arbeidsliv for bygninger og utearealer?

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidsgruppa, foto

CUP har fokus på utvikling og tilrettelegging for rasjonell bruk av arealer, med utgangspunkt i dagens situasjon. Fremtidens campuser skal ivareta både at organisasjonen vil utvikle seg og at det vil pågå en kontinuerlig teknologisk utvikling, som vil ha direkte betydning både for bygninger og undervisningsformer.

Planen skal støtte opp under UiAs faglige og strategiske prioriteringer, som «Samskaping av kunnskap» som er et hovedgrep i den foreliggende strategiplanen. Bruk av arealer, bygg og uteområder skal ses i sammenheng gjennom en helhetlig plan for campusene.

Se mer om mandatet

CUP-arbeidet er i gang

Det formelle oppstartsmøtet, blant annet med en grundig omvisning på begge campuser, ble holdt før påske. Planen skal legges fram for UiA-styret i november.

Det er utarbeidet mandat for CUP-arbeidet, en arbeidsgruppe er i gang med å bygge et omriss av planen og legge til rette for innspill.

Arbeidsgruppen som nå skal drive Campusutviklingsplanen (CUP) framover er satt sammen av folk fra UiA, Statsbygg og innleide konsulenter. Prosjektleder er seniorrådgiver Gunnhild Goffeng fra Avdeling for rådgivning og tidligfase i Statsbygg i samarbeid med eiendoms- og forretningsutvikler Paal Kulien fra UiA.

En styringsgruppe på fire personer – to fra UiAs og to fra Statsbyggs ledelse – tar viktige målbeslutninger underveis.

Brukerinnspill er viktig

– Det er sentralt for prosjektet at brukerne deltar og kommer med innspill til arbeidet, sier Paal Kulien.

Representanter fra Ugland Eiendom, som er byggherre for Campus Grimstad, er også involvert.

Innspill kommer flere veier.

  • Formelt sett er det opprettet en referansegruppe, som er satt sammen fra flere deler av UiAs organisasjon.
  • I tillegg vil både folk fra UiA og andre aktører bli hentet inn til workshops og intervjuer.
  • Spørreundersøkelser vil også gi viktig informasjon til prosjektet.

– På CUP-nettsidene er det åpent for innspill fra alle, og vi oppfordrer sterkt til at så mange som mulig kommer med konstruktive tanker om hvordan campus bør se ut om noen år. Vi vet at det er mange på UiA som har gode ideer, sier Paal Kulien.