0
Hopp til hovedinnhold

Campusplaner snart ut på høring – send inn dine innspill!

Etter fem workshops og flere fokusintervjuer begynner snart arbeidet med å utforme campusutviklingsplanen. Det er fortsatt mulighet for å sende inn forslag, men du bør kjappe deg.

Bilde av campus Grimstad.
Campusutviklingsplanen skal legge føringer for utviklingen av UiAs campus i Grimstad (avbildet) og i Kristiansand.

– Nå har vi fått mange gode innspill fra studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere, og skal begynne arbeidet med å lage første utkast av campusutviklingsplanen. Denne vil bli sendt ut på høring fra januar til mars, før styret behandler planen i mai, sier prosjektleder Paal Kulien.

Send inn forslag innen 22. november

Arbeidsgruppen for campusutviklingsplanen har lenge hatt mulighet for å sende inn forslag, både direkte via epost og anonymt gjennom et skjema på nettsiden. Forslagene blir gjennomgått og diskutert, men når arbeidet begynner med å lage planen blir det ikke mulighet for å påvirke prosessen videre før høringsrunden. Ønsker du at ditt forslag skal bli hørt før dette, må du sende det inn innen 22. november
Forslag kan sendes til cup@uia.no, eller sendes inn anonymt via skjemaet på denne nettsiden.

– Må sette en frist

– Vi setter stor pris på forslag om alt mulig. Til nå har vi fått inn forslag som handler om alt fra flere grupperom til bedre utnyttelse av uteområdene våre. Men vi må sette en frist for å kunne sette i gang arbeidet, og vi vil gjerne gi alle god mulighet til å bidra. Derfor har vi nå hatt workshopene, hvor mange har deltatt, men vi ønsker å få med enda flere. Sitter du med et godt forslag, så send det til oss innen 22. november, sier Kulien.