0
Hopp til hovedinnhold

Utdanning av barnehagelærere over hele Agder

14 av 25 Agder-kommuner mangler kvalifiserte barnehagelærere. Fra høsten 2022 starter UiA barnehagelærerutdanning i Lister, Østre Agder og Setesdal.

Barnehagelærerutdanning ved UiA (Illustrasjonsbilde)

Barnehagelærerutdanning ved UiA (Illustrasjonsbilde)

- Den viktigste kvalitetsfaktoren i barnehagen er personalets kompetanse. Gjennom denne utdanningen kan vi bidra til å sikre kvalifisert bemanning i barnehagene over hele Agder, sier Morten Brekke, viserektor for utdanning ved UiA.

Lyngdal, Evje og Risør blir studiestedene når Universitetet i Agder for første gang tilbyr distriktsvennlig barnehagelærerutdanning over hele Agder. Studiet er på deltid og kan gjennomføres over fire år.

- 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025, har vi slått fast i Hurdalplattformen. Nå får også folk fra hele Agder mulighet til å ta høyere utdanning og bli barnehagelærere uten å måtte flytte hjemmefra, så da får vi dobbelt igjen, sier Gro Anita Mykjåland, stortingsrepresentant fra Senterpartiet i Agder.

Lokale søkere til lokale plasser

For å søke distriktsvennlig barnehagelærerutdanning må du ha bostedsadresse i en av følgende kommuner:

  • Region Lister: Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. 
  • Region Setesdal: Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Valle, Åseral og Iveland.
  • Region Østre Agder: Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Froland og Åmli

Det må være minst seks studenter som tar imot studieplass i hver region for at studiet kan settes i gang.

Spleiselag

De nye barnehagelærerstudiene er finansiert i spleiselag mellom UiA og regionen. Det er mer kostbart for UiA å drive utdanning utenfor campus, og i dag er det ikke en særskilt finansiering for slike studier.  

- For videre distriktsvennlige studier ber vi om å få fullfinansierte studier fra departementet, sier Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal og styreleder i Lister kompetanse.

Han vil ta opp finansieringen når forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøker Lister kompetanse og UiA mandag 7. februar.  

Samlinger og digital undervisning

Det blir tre regionale samlinger hvert semester, og da møtes studenter og lærere fra onsdag til fredag i henholdsvis Evje, Lyngdal og Risør. Det er i alt 20 ukers praksis i studiet, og den blir gjort i studentens hjemmeområde. Studentene følges også opp av en regional koordinator.

Utenom samlingene blir det digital undervisning torsdag og fredag. I tillegg vil det være minst en felles samling i semesteret for alle regionene ved Campus Kristiansand eller Campus Grimstad.

Søknadsfrist er 20. april.

- Vi håper på søkere som både kommer rett fra videregående skole eller som har erfaring fra arbeidslivet. Ved at det er deltid tilrettelegger vi for studiet ved siden av jobb, sier Hilde Inntjore, dekan ved lærerutdanningen ved Universitetet i Agder.

Les mer om distriktsvennlig barnehagelærerutdanning >