0
Hopp til hovedinnhold

Sørlandet sykehus og UiA samarbeider om heldigital oppfølging av HIV-pasienter

Behandlingen av HIV-pasienter fungerer i dag så bra at 80 prosent av pasientene ikke trenger oppfølging ved sykehus. 

Bildet viser følgende personer: universitetslektor Anita Øgård-Repal, førsteamanuensis Hege Mari Johnsen, postdoktor Ellen Margrete Iveland Ersfjord, førsteamanuensis Santiago Gil Martinez, erfaringskonsulent Kim Fangen ved Sørlandet sykehus og universitetslektor Susanne Aune Solaas.
Sørlandet sykehus og UiA skal utvikle Norges første heldigitale behandlingstilbud for HIV-pasienter. Øvre kolonne, fra venstre til høyre: universitetslektor Anita Øgård-Repal, førsteamanuensis Hege Mari Johnsen og postdoktor Ellen Margrete Iveland Ersfjord. Nedre kolonne, fra venstre til høyre: førsteamanuensis Santiago Gil Martinez, erfaringskonsulent Kim Fangen ved Sørlandet sykehus og universitetslektor Susanne Aune Solaas.

Nå skal Sørlandet sykehus (SSHF) og Universitetet i Agder utvikle en heldigital løsning for oppfølging.

Dagens HIV-medisiner er veldig effektive, og det gjør det unødvendig med fysisk oppfølging på sykehus for en stor del av pasientgruppen. Det finnes derimot ikke et digitalt alternativ, og det vil pilotprosjektet gjøre noe med. Det digitale alternativet vil være et supplement til behandlingen på sykehus, og dette vil være det første heldigitale behandlingstilbudet for HIV-pasienter i Norge.

Støtte fra Regionalt Forskningsfond

Det er Sørlandet sykehus som skal utvikle den digitale løsningen, i et pilotprosjekt som heter Digital pasientforløp. UiA samarbeider med sykehuset om forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet til prosjektet. Forsknings- og utviklingsaktivitetene, kalt DIGPAS, har fått 300.000 kroner fra Regionalt Forskningsfond (RFF) Agder.

Gjennom pilotprosjektet ønsker man å oppnå større innsikt i pasientenes behov og forventninger til et digitalt pasientforløp, utvikle samskapingsmetodikk for å sikre brukermedvirkning, og se på hvordan pasientene opplever å bruke en slik digital løsning. Pasientene vil intervjues og inviteres til samskapingsworkshoper sammen med representanter fra brukerutvalg, helsepersonell, utviklere og forskere.

I pilotprosjektet deltar Institutt for helse- og sykepleievitenskap og Senter for e-helse på UiA. Forskningsgruppen består av førsteamanuensis Hege Mari Johnsen, postdoktor Ellen Ersfjord, førsteamanuensis Santiago Martinez, universitetslektor Anita Øgård-Repål og universitetslektor Susanne Aune Solaas.

Vil tilknytte forskere til større prosjekt

Målet med pilotprosjektet DIGPAS er også å utvikle et større hovedprosjekt i tilknytning til SSHF sitt kvalitets- og moderniseringsprosjekt (KOM).
I hovedprosjektet er det ønskelig å tilknytte forskere fra en rekke fakulteter og institutter ved UiA for å sikre høy grad av tverrfaglighet.

Kvalitets- og moderniseringsprosjektet består av fem moduler. Modul 1 handler om å utvikle brukerstyrte forløp. I modul 2 skal det utvikles erfaringskompetansebanker med oversikt over pasienter som kan bistå frivillig i å støtte andre pasienter med tilsvarende sykdom/lidelse. I modul 3 skal det utvikles et likepersonsprogram hvor pasienter får tilbud om samtale med likeperson som del av behandlingstilbudet. Modul 4 involverer ansettelse av erfaringskonsulenter i klinikker, altså at det er pasienter med sykdomserfaringer som skal administrere likepersonsprogrammet. Modul 5 handler om utvikling av digitale pasientforløp.
Prosjektleder Hege-Mari Johnsen sier at forskere ved UiA gjerne må ta kontakt dersom de har interesser for deltagelse i en av modulene til hovedprosjektet.