0
Hopp til hovedinnhold

Rektoratet i vesterled: Ønsker mer forpliktende samarbeid

Undervisnings- og forskingssamarbeid, studentpraksis og distriktsvennlig utdanning var på programmet da UiAs rektorat besøkte bedrifter og kommuneledelsen i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal.

-

UTSIKTEN I KVINESDAL: Fra venstre: Hans-Egill Berven, Flekkefjord kommune, Hilde Strømme, Lister Kompetanse, Svein Vangen, Listersamarbeidet, Kjell Vidar Netland, Lister Nyskaping, Tor Arne Eiken, Kvinesdal kommune, Hans Fredrik Grøvan, Lister næringsforening,  Malin Stokkeland, Lister Kompetanse, ordfører i Flekkefjord, Torbjørn Klungland,  rektor Sunniva Whittaker, viserektor Morten Brekke, ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen, viserektor Gøril Hannås, viserektor Hans Kjetil Lysgård og ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug.

- Listerregionen ligger egentlig midt i Europa med nær tilknytning alle viktige marked, sier Kjell Rege og Bjarte Sævareid, ledere for Baring, et nytt selskap som nylig har fått konsesjon for å starte lakseoppdrett på land i Lundevågen i Farsund.

Baring var første stopp for UiAs rektorat som var på rundreise i vestre del av Agder. For å understreke geografien hadde Baring-lederne snudd et europakart opp ned med Lister og Farsund som midtpunkt i verdensdelen. Ambisjonen deres er å bygge et stort landbasert oppdrettsanlegg for laks, og de er et av de landbaserte anleggene som er nærmest realisering.

- Vi trenger mye kompetanse hvis vi skal få dette til, og her ønsker vi samarbeid med universitetet, sier Rege og Sævareid og ramser opp biologi- og akvakulturkompetanse, kjemi-, prosess- og automasjonfag som spesielt aktuelle fagområder.  

Spennende fjordsystemer

I en stor kontainer litt lenger inn i Lundevågen sitter en rekke masterstudenter og analyserer vannprøver fra fjordene innenfor Farsund. De holder på med mastergrad i kystsoneøkologi, og har feltarbeid sammen med UiA-professor Tove Gabrielsen. Hun forteller om de spesielle vannforholdene i fjordene og om hvorfor dette er spesielt interessant for masterstudentene.

- Det er lite havforskning i denne delen av Agder, så her fyller vi et behov, sier Gabrielsen, mens hun samtidig orienterer om planene for å få bedre et bedre og mer hensiktsmessig bygg for forsknings- og undervisningsaktiviteter i Farsund - noe som skal skje i nært samarbeid med Farsund kommune og Agder fylkeskommune.

Lang tradisjon, ny kompetanse

I Flekkefjord besøker rektoratet to svært tradisjonsrike mekaniske bedrifter. Tunnel-riggbedriften AMV med 265 ansatte og 700 millioner i omsetning ble etablert tilbake i 1860, og kjeleprodusenten PARAT Halvorsen med 90 ansatte og 300 millioner i omsetning regner sin historie helt tilbake til 1840-tallet. Begge bedriftene er ledende innen sine felt, eksporterer mye og begge har stort fokus på bærekraftige løsninger. Og begge er opptatt av å rekruttere nye medarbeidere.

- Halvparten av våre 30 ingeniører har sin utdanning fra UiA, kan femtegenerasjonsleder Peder Andersen fortelle.

- Vi må vise oss fram for studentene slik at vi synliggjør oss som en attraktiv arbeidsplass, sier økonomisjef Grethe Larssen i AMV og viser til oppgavesamarbeid og sponsing av studentaktiviteter som viktige tiltak.

Vann-nivå og reklamefilm

I Kvinesdal fikk rektoratet møte oppstartsbedriften Intoto som utvikler verktøy for å analysere vannstanden i elver for å forebygge flom.

- Den store flommen i 2015 ødela mye langs elveløpene her, og løftet behovet for å kunne forutse vannstand i sanntid. Vi har til nå satt ut 100 målere i norske elver, og i løpet av neste år skal vi ha 100 til. Da har vi dobbelt så mange målere som det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i hele Norge, sier daglig leder Frode Aagedal til rektoratet, som møter firmaet i arbeidsfellesskapet Coverks sine lokaler i Kvinesdal sentrum.

I høst var tre IT-studenter fra UiA hos Intoto og jobbet med et masterprosjekt. Firmaet er hele tiden på jakt etter ny kompetanse.

- Vi trenger folk som er flinke på kunstig intelligens og datautviklere, sier Morten Hauan, som leder operasjoner i Intoto.

Siste bedrift på rundreisen var reklameselskapet Philms før turen gikk til Utsikten hotell og møte med Listersamarbeidet, Lister Nyskaping, Lister Kompetanse, den nye Lister næringsforening, og ordførere og andre ledere fra Farsund,

Flekkefjord og Kvinesdal kommuner.  

Mange søkere fra Lister

UiA har tett samarbeid om distriktsvennlige utdanninger med Lister Kompetanse. Fra høsten er det planlagt en distriktsvennlig barnehagelærerutdanning over hele Agder.

- Listerregionen har igjen gjort en flott innsats med tanke på mobilisering og rekruttering, og vil få nok kvalifiserte søkere. Det er til sammen 87 søkere fra hele Agder til denne utdanningen. Til nå er to-tredjedeler av søknadene saksbehandlet, og alle er kvalifiserte, sier Whittaker.

Hun understreker også at regionene må arbeide sammen med UiA for å få forutsigbar finansiering nasjonalt av distriktsvennlige utdanninger.

Ordfører Arnt Abrahamsen i Farsund takket for besøket, og oppfordret kommuner og UiA til å løfte sammen til beste for hele regionen.

Det understreket også ordfører Per Sverre Kvinlaug i Kvinesdal i sin hilsen:

- Vi trenger enda mer systematikk og mer formalisert struktur i samarbeidet mellom universitet og kommunene.

Glimt fra rektoratets Lister-tur

Rektoratet på Lister-tur.
Rektoratet på Lister-tur.
Rektoratet på Lister-tur.
Rektoratet på Lister-tur.
Rektoratet på Lister-tur.
Rektoratet på Lister-tur.
Rektoratet på Lister-tur.
Rektoratet på Lister-tur.
Rektoratet på Lister-tur.
Rektoratet på Lister-tur.
Rektoratet på Lister-tur.
Rektoratet på Lister-tur.