0
Hopp til hovedinnhold

Tor Dybo

Professor

Professor i musikkvitenskap (etnomusikologi, jazz- og populærmusikkforskning)

 
Kontor:
K1025 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Veiledning og møter etter avtale

Leder av doktorgradsprogrammet i Utøvende rytmisk musikk. Jobber ved Institutt for rytmisk musikk. Mine arbeidsområder er jazz- og populærmusikkforskning og etnomusikologi. Veileder og underviser på master- og doktorgradsstudiene i utøvende rytmisk musikk.

 

Publikasjonsliste (eksempler) 

 

Bøker

1.     Dybo, Tor, 2012: Representasjonsformer i jazz- og populærmusikkanalyse: En drøfting av enkelte problemområder, retninger og arbeider innen feltet. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim (fagfellevurdert bok under utgivelse).

2.     Dybo, Tor og Kjell Oversand (red.), 2012: Musikk, politikk og globalisering, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim (fagfellevurdert bok under utgivelse).

3.     Alterhaug, Bjørn / Dybo, Tor / Oversand, Kjell (red.), 2002: “Challenges in Norwegian Jazz Research – Report from a Conference in Trondheim, September 15–17 2000 arranged by The Department of Musicology, NTNU in co-operation with The Norwegian Jazz Archiv, Oslo and The Centre for Northern Norwegian Folk Music Research, Nesna University College,” in: Jonnson, Leif (red): Skrifter fra Institutt for musikk, NTNU, Trondheim. 220 sider.

4.     Dybo, Tor, 1996: Jan Garbarek: Det åpne roms estetikk, Pax forlag, Oslo. Nivå 1-publikasjon.

5.     Dybo, Tor, 1995: “Jan Garbareks musikk i en kulturell endringsprosess.” Dr.art.-avhandling i musikkvitenskap. Det historisk–filosofiske fakultet, Universitetet i Trondheim, AVH 1995.

 

Artikler

1.     Dybo, Tor, 2011: ”‘The Ballad of Matty Groves’: Fairport Convention and the British Folk Tradition,” i: Leif Jonnson (red.):Mangfold og vidsyn: En musikkvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år.Tapir akademiske forlag: Trondheim. Side 103–134. Fagfellevurdert artikkel.

2.     Dybo, Tor, 2010: “Jazz Research in Scandinavia,” Jazzforschung Jazz Research 42. Side 111-127. Fagfellevurdert artikkel.

3.     Dybo, Tor, 2009: “Globalizing Perspectives on Norwegian Jazz History.” 8th Nordic Jazz Conference – August 25th – 27th 2009, Aalborg University: Conference Report. Side 150–160.

4.     Dybo, Tor, 2008: “Jazz som etnomusikologisk forskingsfelt.” STM Online, Vol. 11. Fagfellevurdert artikkel.

5.     Dybo, Tor, 2007: “Cross-Cultural Forms of Improvisation in Norwegian Jazz Life,” Jazzforschung / Jazz Research 39. Side 99–110. Fagfellevurdert artikkel.

6.     Dybo, Tor, 2005: “Folkrock – folkemusikalsk revival eller populærmusikalsk fenomen?,” Studia Musicologica Norvegica 31, 124–149. Fagfellevurdert artikkel.

7.     Dybo, Tor, 2005: ”Jazz og globalisering i et nordkalottenperspektiv,” i: Büchmann-Møller, Frank (red.): Nordisk Jazzforskning – Rapport fra den syvende konference i Odense, 25.–27. august 2004, Syddansk Universitet, Odense, side 17–27.

8.     Dybo, Tor, 2004. ”Jazz og globalisering i et nordkalottenperspektiv,” abstrakt publisert i programkatalog for den 7. Nordiske Jazzforskningskonference, Odense.

9.     Dybo, Tor, 2003: “Komparative aspekter ved norsk jazzliv på 70-tallet: Sammenligning mellom amerikanske, europeiske og norske utøvere,” i: “Nordisk jazzforskning: Rapport fra den sjette konferansen i Oslo, 9.–10. august 2002,” Publikasjoner fra Norsk Jazzarkiv, Oslo. Side 77–88.

10. Dybo, Tor 2002: “En drøfting av analytiske perspektiver i tilknytning til soundbegrepet,” i: Jonnson, Leif (red): Musikklidenskapelig årbok 2002, NTNU, Trondheim 2002. Side 15–56.

11. Dybo, Tor, 2001: “Plateselskapenes rolle for utviklingen av jazz i Europa,” Studia Musicologica Norvegica 27, side 185–210. Fagfellevurdert artikkel.

12. Dybo, Tor, 1999: “Analysing Interaction during Jazz Improvisation,” Jazzforschung Jazz Research 31. Side 51–64. Fagfellevurdert artikkel.

13. Dybo, Tor, 1999. “Jan Garbarek og den nordiske sound,” Nye musikken 1997:6, side 42–43.

14. Dybo, Tor, 1997. “Mari Boine og world music,” SKURR – Tidsskrift for Musikkvitenskapelig institutt, NTNU, No. 3, side 6–9. 3 sider.

15. Dybo, Tor, 1996. “Mari Boine: Musikk som erobrer sjelen,” Nye musikken 1996:2, side 18–19.

16. Dybo, Tor, 1996. “Et tilbakeblikk på Jan Garbareks musikerkarriere,” Jazznytt 1996:1, side 12–19.

17. Dybo, Tor, 1995. “ECM: En tysk forbindelse til norsk jazz og samtidsmusikk,” Musikkmagasinet Ballade 1995:1, side 14–16.

18. Dybo, Tor, 1995: “Garbarek and the Nordic Sound,” Nordic Sounds 1995:3, side 12–14.

19. Dybo, Tor, 1993. “Jan Garbareks musikk i en kulturell endringsprosess: En presentasjon av forskningsprosjektet Den norske jazzsyntesen,” i: Ruud, Even (red.): “Jazzens stilling i høgre norsk musikkutdanning. Rapport fra en konferanse 14.–15. oktober 1992.” Skriftserie fra Institutt for musikk og teater 1993:1. Det historisk–filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo, side 31–37.

20. Dybo, Tor, 1993. “Jazz som undervisnings- og forskningsfelt ved Musikkvitenskapelig institutt, Universitetet i Trondheim,” i: Ruud, Even (red.): “Jazzens stilling i høgre norsk musikkutdanning.” Rapport fra en konferanse 14.–15. oktober 1992. Skriftserie fra Institutt for musikk og teater 1993:1. Det historisk–filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo, side 64–69.

21. Dybo, Tor, 1993. “Jan Garbareks musikk i en kulturell endringsprosess: En presentasjon av forskningsprosjektet Den norske jazzsyntesen,” i: Grinde, N./Karevold, I./Ruud, E. (red.): Konferanserapport fra Nordisk musikkforskerkongress i Oslo 1992. Skriftserie fra Institutt for musikk og teater 1993:2, Det Historisk–filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo, side 434–439.

22. Dybo, Tor, 1993. “Jan Garbareks musikk i en kulturell endringsprosess: En presentasjon av forskningsprosjektet Den norske jazzsyntesen,” i: Lindgren, Jens (red): “Nordisk jazzforskning: Rapport från konferensen i Stockholm 15.–16. november 1991.” Publikationer från jazzavdelingen, Svenskt visarkiv “9.” Stockholm. Side 27–35.

23. Dybo, Tor, 1993. “Jazzforskning og jazzpedagogikk: Innledning,” Dragen 1992:4/1993:1, side 7–8.

24. Dybo, Tor, 1993. “Jazz som undervisnings- og forskningsfelt ved Musikkvitenskapelig institutt, Universitetet i Trondheim.” Dragen 1992:4/1993:1, side 9–17.

25. Dybo, Tor, 1993. “Jan Garbareks musikk i en kulturell endringsprosess: En presentasjon av forskningsprosjektet Den norske jazzsyntesen.” Dragen 1992:4/1993:1, side 19–30.

26. Dybo, Tor, 1988. “Charles Mingus som skaper av en ny svart musikk i en rasistisk verden,” Dragen 1988:2, side 161–174.

 

Antologier (kapittelbidrag)

1.     Dybo, Tor, 2005. “Improvisasjonsformer i norsk jazzliv: Rapport fra et forskningsprosjekt i musikkvitenskap,” i: Aasen, Torbjørn (red.): Lærdom i lyd: Musikkonservatoriet i Kristiansand gjennom 40 år. Skiftserien nr. 113. Høgskolen i Agder. Side 95-126.

2.     Dybo, Tor, 2002. “Ethnomusicological Reflections on Challenges in Norwegian Jazz Research,” in: Alterhaug, B. / Dybo, T. / Oversand, K. (eds.): “Challenges in Norwegian Jazz Research – Report from a Conference in Trondheim, September 15-17 2000 arranged by The Department of Musicology, NTNU in co-operation with The Norwegian Jazz Archiv, Oslo and The Centre for Northern Norwegian Folk Music Research, Nesna University College,” in: Jonnson, Leif (red): Skrifter fra Institutt for musikk, NTNU, Trondheim, side 131–150.

 

Inviterte foredrag

1.     Dybo, Tor, 2009. "Jazz Research in Scandinavia". Foredrag på 9. Jazzwissenschaftlicher Kongress: Jazz and Jazz Research in Europe: 40 Jahre Jazzforschung in Graz, 15.-17.05.2009.

2.     Dybo, Tor, 2009. "Folkrock i globaliseringsperspektiv". Gjesteforelesninger ved Institutt for musikk NTNU, Trondheim, 11.-13.02.2009.

3.     Dybo, Tor, 2006. "Jazz som etnomusikologisk forskningsfelt." Gjesteforelesning ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, 30.01.2006.

4.     Dybo, Tor, 2005. ”Värttinä og verdensmusikken.” Foredrag på HiAs Faglig forum for kunstfag, 16.11.2005.

5.     Dybo, Tor, 2004. ”Folkrock – folkemusikalsk revival eller populærmusikalsk fenomen?” Foredrag på HiAs Faglig forum for kunstfag, 10.11.2004.

6.     Dybo, Tor, 2000. “Jazz som etnomusikologisk forskningsfelt.” Gjesteforelesning for hovedfagsstudenter i etnomusikologi/musikkvitenskap ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, 18. september 2000.

7.     Dybo, Tor, 1999. “Cross Cultural Forms of Improvisation in Norwegian Jazz,” invitert innlegg med paper under konferansen Music Grooves, Style and Aesthetics, ved SAS Hotel Bryggen, Bergen, 12.–14. november 1999. Konferansen ble arrangert av Institutt for musikk (etnomusikologisk seksjon) ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen.

8.     Dybo, Tor, 1998. “Analysing Interaction during Jazz Improvisation,” fordrag ved 5th International Congress of Jazz Research, ved Institut für Jazzforschung, Universität für musik und darstellende kunst in Graz i dagene 20–22. november 1998.

9.     Dybo, Tor, 1996. “Jan Garbareks musikk i en kulturell forandringsprosess.” Foredrag fredag 18. oktober 1996 under konferansen Nordisk Jazzforskning 1996 ved Musikvidenskapelig Institut, Københavns Universitet.

10. Dybo, Tor, 1996. “Jan Garbarek: Jazz, nordisk sound eller world music?” Foredrag tirsdag 7. mai 1996 under symposiet Jazz und Literatur, Nordisches Institut, Ernst–Moritz–Universität Greifswald, Tyskland.

11. Dybo, Tor, 1996. “Jan Garbarek,” foredrag mandag 26. februar 1996 under Studentuka ved Høgskolen i Nesna.

12. Dybo, Tor, 1993. “Jan Garbarek: Jazzmusiker, nasjonal kulturspreder eller verdensmusiker?” Foredrag ved Vitenskapsteoretisk forum, Universitetet i Trondheim, 7. sept. 1993. Manuskript og lydkassett. Ikke trykt. 18 sider.

 

Papers

1.     Dybo, Tor, 2011. ”The Ballad of Matty Groves”: Mediating Perspectives on Fairport Convention and British Folk Tradition. Paper presented at the British Forum for Ethnomusicolocy Annual Conference 2011, University College Falmouth, Saturday April 9, 2011.

2.     Dybo, Tor, 2011. "‘The Ballad of Matty Groves’: Fairport Convention and the British Folk Tradition." Paper presented at research seminars in connection with the initiation of the K-building at the University of Agder. Thursday February 3rd, 2011.

3.     Dybo, Tor, 2010. "Folk-Rock – A Folk Music Revival or a Popular Music Phenomenon?" Paper presented at the British Forum for Ethnomusicolocy Annual Conference 2010, Oxford Saturday April 10, 2010.

4.     Dybo, Tor, 2009: “Globalizing Perspectives on Norwegian Jazz History.” Paper presented at the 8th Nordic Jazz Conference – August 25th – 27th 2009, Aalborg University.  

5.     Dybo, Tor, 2009. "Folk-Rock – A Folk Music Revival or a Popular Music Phenomenon?" Paper presented at the British Forum for Ethnomusicolocy Annual Conference 2009, Liverpool Thursday April 16, 2009.

6.     Dybo, Tor, 2004. ”Jazz og globalisering i et nordkalottenperspektiv.” Paper presentert på den 7. Nordiske Jazzforskningskonference, Odense 25.–27. august 2004.

7.     Dybo, Tor, 2002. “Komparative aspekter ved norsk jazzliv på 70-tallet: Sammenligning mellom amerikanske, europeiske og norske utøvere.” Paper presentert på den 6. Nordiske Jazzforskningskonferanse, Oslo, 9.–10. august 2002.

8.     Dybo, Tor, 2001. “Cross Cultural Forms of Improvisation in Norwegian Jazz Life,” paperpresentasjon på Jyväskylä Summer Jazz Conference, June 6-9, 2001, University of Jyväskyla, Finland.

9.     Dybo, Tor, 2000. “Ethnomusicological Reflections on Challenges in Norwegian Jazz Research,” Paper presented at Challenges in Norwegian Jazz Research, Conference in Trondheim, September 15-17 2000 arranged by The Department of Musicology, NTNU in co-operation with The Norwegian Jazz Archiv, Oslo and The Centre for Northern Norwegian Folk Music Research, Nesna University College.

10. Dybo, Tor, 2000. “Improvisasjonsformer i norsk jazzliv: En presentasjon av et forskningsprosjekt i musikkvitenskap,” paperpresentasjon 18. august 2000 under den 13. Nordiske musikkforskerkongress Aarhus 2000.

11. Dybo, Tor, 1999. “Forms of Improvisation in Norwegian Jazz: A Presentation of a Post-Doctoral Project in Musicology,” Paper presentert på Jyväskylä Summer Jazz Conference June 11, 1999. Upublisert paper.

12. Dybo, Tor, 1993. “Jan Garbarek and free jazz improvisation.” Paper presentert på konferansen Jazz Analysis, Current Perspectives, Problems and Results i Trondheim, april 1993.

13. Dybo, Tor, 1993. “Kroppens rolle under improvisasjon: Maurice Merleau-Pontys fenomenologi som utgangspunkt for improvisasjonsanalyse.” Vitenskapsteoretisk essay, presentert på dr.art.-programmet ved Universitetet i Trondheim (nåværende NTNU). Ikke trykt. 14 sider.

14. Dybo, Tor, 1992. “Jan Garbareks musikk i en kulturell endringsprosess: En presentasjon av forskningsprosjektet Den norske jazzsyntesen.” Paper presentert på konferansen Nordisk musikkforskerkongress i Oslo, 24. – 27. juni 1992.

15. Dybo, Tor, 1991. “Den norske jazzsyntesen: En presentasjon av et forskningsprosjekt om Jan Garbareks musikk.” Paper presentert på konferansen “Nordisk jazzforskning", Stockholm 15.–16. november 1991.

16. Dybo, Tor, 1990. “Den norske jazzsyntesen: En presentasjon av et forskningsprosjekt om Jan Garbareks musikk.” Paper presentert ved Nasjonalt forskerutdanningskurs i musikkvitenskap, Halvorsbøle Hotell, Jevnaker 21.–24. november 1990. Ikke trykt. 15 sider.

17. Dybo, Tor, 1990. “Seminar med jazzmusikere og forskere i tilknytning til NAVF-stipendiat Tor Dybo sitt forskningsprosjekt Den norske jazzsyntesen.” Musikkvitenskapelig institutt, Univ. i Trondheim. 9 november 1990. Ikke trykt. 8 sider.

 

Anmeldelser (reviews)

1.     Dybo, Tor, 2010. Jazz in Norway, Volume 1-5. Mediaanmeldelse i det amerikanske vitenskapelige tidsskriftet Jazz Perspectives, Vol 4, delnummer 2 (2010). Side 239-246.  

2.     Dybo, Tor, 2009. Refereeoppdrag for det amerikanske forskningstidsskriftet Jazz Perspectives. Se: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/17494060.asp

3.     Dybo, Tor, 2000. “Jon Panish: ‘The Color of Jazz: Race and Representation in Postwar American Culture,’ University Press of Mississipi 1997” (bokanmeldelse), Jazznytt 2000:4, side 51.

4.     Dybo, Tor, 2000. “Ted Gioia: ‘The History of Jazz,’ Oxford University Press 1998” (bokanmeldelse), Jazznytt 2000:4, side 52.

5.     Dybo, Tor, 1997. “Ketil Bjørnstad – David Darling: ‘The River’” (plateanmeldelse), Nye musikken 1997:3, side 36.

6.     Dybo, Tor, 1997. “Georg Reiss – Tom Karlsrud: ‘Streif’” (plateanmeldelse), Nye musikken 1997:3, side 38.

7.     Dybo, Tor, 1997. “Larsen Moe Henriksen: ‘Min vemods fryd’” (plateanmeldelse), Nye musikken 1997:5, side 35.

8.     Dybo, Tor, 1996. “Frode Fjellheim Jazz Joik Ensemble: ‘Saajve Dans’” (plateanmeldelse), Nye musikken 1996:2, side 10.

9.     Dybo, Tor, 1996. “Utla: ‘Brodd’” (plateanmeldelse), Nye musikken 1996:3, side 11.

10. Dybo, Tor, 1996. “Jan Garbarek: ‘Visible World’” (plateanmeldelse), Nye musikken 1996:5, side 9.

11. Dybo, Tor, 1996. “Oslo Groove Company: ‘Anno 1996’” (plateanmeldelse), Nye musikken 1996:5, side 10.

12. Dybo, Tor, 1996. “Ab und Zu: ‘Totally’” (plateanmeldelse), Nye musikken 1996:9, side 34.

13. Dybo, Tor, 1996. “Girl Talk: ‘Talkin’ Jazz’” (plateanmeldelse), Nye musikken 1996:10, side 35.

14. Dybo, Tor, 1996. “Sigurd Køhn: ‘More Pepper, Please’” (plateanmeldelse), Nye musikken 1996:10, side 37.

15. Dybo, Tor, 1996. “Kjetil Saunes: ‘Fyr’” (plateanmeldelse), Nye musikken 1996:12, side 37.

16. Dybo, Tor, 1996. “Kvitretten: ‘Voices’” (plateanmeldelse), Nye musikken 1996:12, side 39.

17. Dybo, Tor, 1992. “Stuart Nicholson: ‘Jazz – the modern resurgence’” (bokanmeldelse), Jazzforschung/Jazz Research 24, side 197–199.

 

Leksikonartikler

1.     Dybo, Tor, 2005. “Kristiansand, Stavanger and Southern Norway” (oppslagsord/artikkel), Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World, “Vol. 7: Europe,” side 277–279. Continuum, London & New York.

2.     Dybo, Tor, 2002. “Garbarek, Jan” (oppslagsord/artikkel), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Bind nr 7: “Personenteil Fra–Gre,” side 510–511, Bärenreiter, Kasel, Basel, London, New York & Prag.

 

Mediebidrag (aviser, musikkmagasiner, radio, TV, Internett etc.)

1.     Rockhistorisk begivenhet i Ravnedalen. Kronikk om Jethro Tull i Fedrelandsvennen 16. august, 2010. Se: http://www.fvn.no/mening/debatt/article785693.ece

2.     Intervju med undertegnede i Teft: Forskningsmagasin for Universitetet i Agder, Nr 1 - Mai 2008

3.     I perioden 1998-2002 var jeg med i arrangementskomiteen for De nasjonale forskningsdagene arrangementer ved Høgskolen i Nesna. Dette har for egen del bl.a. innebært utarbeiding av program, koordineringsansvar i forbindelse med praktisk gjennomføring, rapportering, kontakt med presse m.m. Hvert år hadde i uke 39 ca. 30 enkeltarrangementer og 2–3 større konferanser i denne forbindelse.

4.     Deltok 18.11.97 i det populærvitenskapelige ungdomsprogrammet Nautilus på NRK TO (TV) under temaet “Norske landskap?,” der jeg diskuterte en mulig norsk klang/tone i Jan Garbareks saxofonspill.

5.     Jan Garbarek: Det åpne roms estetikk presentert av Pax forlag på den internasjonale bokmessen i Frankfurt Am Main, Tyskland siden høsten 1997.

6.     Bokutgivelsen Jan Garbarek: Det åpne roms estetikk ble lansert som ekstrabok (desember 1996) på bokklubben Dagens bok.

7.     Samme bokutgivelse ble også presentert i bokhandlerskjeden Libris’ høstkatalog, bokhandlerkatalogen Årets nye bøker 1996, og dessuten i Norsk musikerblad.

8.     Som stipendiat under Norges forskningsråds KULT-program (kultur og tradisjonsformidlende forskning) var populærvitenskapelig formidling et viktig aspekt i forbindelse med mitt forskningprosjekt Den norske jazzsyntesen. Signaliserte allerede i søknaden til forskningsrådet at jeg hadde planer om å lage en populærvitenskapelig bok etter at doktoravhandlingen var ferdigstilt, og muligens også et radioprogram med temaer fra prosjektet. I tillegg sendte jeg inn et bidrag til en idekonkurranse om formidling av KULT-prosjekter. Som det framgår nedenfor er målsettingene om formidling av resultatene fra dette forskningsprosjektet i store trekk oppfylt.

9.     Har siden 1995 gitt en rekke intervjuer om forskningsresultatene fra NFR/KULT-prosjektet Den norske jazzsyntesen og bokutgivelsen Jan Garbarek: Det åpne roms estetikk til NRK P1, NRK P2, NRK P3, P 4, Morgenbladet, Adresseavisen, Klassekampen, Aftenposten, Ny Tid, NRK 2 m.fl.

10. Bokutgivelsen Jan Garbarek: Det åpne roms estetikk ble lansert som ekstrabok (desember 1996) på bokklubben Dagens bok.

11. Samme bokutgivelse ble også presentert i bokhandlerskjeden Libris’ høstkatalog, bokhandlerkatalogen Årets nye bøker 1996, og dessuten i Norsk musikerblad.

12. Jan Garbarek: Det åpne roms estetikk presentert av Pax forlag på den internasjonale bokmessen i Frankfurt Am Main, Tyskland siden høsten 1997.

13. Deltok 18.11.97 i det populærvitenskapelige ungdomsprogrammet Nautilus på NRK TO (TV) under temaet “Norske landskap?,” der jeg diskuterte en mulig norsk klang/tone i Jan Garbareks saxofonspill.

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Dybo, Tor (2019). Folk and Popular Music in the Nordic Countries. The Nature of Nordic Music. ISBN: 978-1-138-20718-9. Routledge. 8. s 139 - 156.
 • Dybo, Tor (2017). Doctoral Scholarship in Popular Music Performance. Perspectives on Research Assessment in Architecture, Music and the Arts: Discussing Doctorateness. ISBN: 9781138695573. Routledge. Chapter 7. s 101 - 113.
 • Dybo, Tor (2017). Fairport Convention: Gender and Voicing Strategies in a Sound Signature. The Routledge Research Companion to Popular Music and Gender. ISBN: 9781472456830. Routledge. Chapter 13. s 182 - 195.
 • Dybo, Tor (2015). Folkrock som globalisert musikkultur lokalisert nordområdene. Musikk, folk og landskap. ISBN: 978-82-8104-273-5. Orkana Forlag. Kapittel. s 175 - 200.
 • Dybo, Tor (2012). Bretonsk glokalisering. Musikk, politikk og globalisering. ISBN: 978-82-321-0146-7. Akademika forlag. Kapittel. s 57 - 74.
 • Dybo, Tor (2012). Britisk etnisitet og Fairport Convention. Musikk, politikk og globalisering. ISBN: 978-82-321-0146-7. Akademika forlag. Kapittel. s 33 - 55.
 • Dybo, Tor (2012). Karelsk glokalisering: Värttinä og verdensmusikken. Musikk, politikk og globalisering. ISBN: 978-82-321-0146-7. Akademika forlag. Artikkel. s 75 - 96.
 • Dybo, Tor (2011). “The Ballad of Matty Groves”: Global Perspectives on Fairport Convention and British Folk Tradition. Mangfold og vidsyn: en musikkvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år. ISBN: 978-82-519-2713-0. Tapir Akademisk Forlag. Artikkel. s 103 - 134.
 • Dybo, Tor (2010). Jazz Research in Scandinavia. Jazzforschung. ISSN: 0075-3572. 42s 111 - 127.
 • Dybo, Tor (2008). Jazz som etnomusikologisk forskningsfelt. STM-Online. ISSN: 1403-5715. Vol. 11 (2008)s 31.
 • Dybo, Tor (2007). Cross-Cultural Forms of Improvisation in Norwegian Jazz Life. Jazzforschung Jazz Research. Jazzforschung Jazz Research. faglig_bok_forlag. s 99 - 110.
 • Dybo, Tor (2005). Folkrock - folkemusikalsk revival eller populærmusikalsk fenomen?. Studia Musicologica Norvegica. ISSN: 0332-5024. 31 (Nr 31). s 124 - 149.
 • Dybo, Tor (2005). Improvisasjonsformer i norsk jazzliv: Rapport fra et forskningsprosjekt i musikkvitenskap. i: Aasen, Torbjørn (red.): Lærdom i lyd: Musikkonservatoriet i Kristiansand gjennom 40 år. Skiftserien, Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 95 - 126.
 • Dybo, Tor (2005). Jazz og globalisering i et nordkalottenperspektiv. Büchmann-Møller, Frank (red.): Nordisk Jazzforskning: Rapport fra den syvende konference i Odense, 25.-27. august 2004. Syddansk Universitetsforlag. s 17 - 27.
 • Dybo, Tor (2002). En drøfting av analytiske perspektiver i tilknytning til soundbegrepet. Musikklidenskapelig årbok 2002. NTNU. faglig_bok_institusjon. s 15 - 54.
 • Dybo, Tor (1995). Improvisasjonsformer i norsk jazzliv: Rapport fra et forskningsprosjekt i musikkvitenskap. i: Aasen, Torbjørn (red.): Lærdom i lyd ? Musikkonservatoriet i Kristiansand gjennom 40 år, Skiftserien nr. 113, Høgskolen i Agder. Høgskolen i Agder, Kristiansand. faglig_bok_institusjon. s 95126.
 • Dybo, Tor (2013). Representasjonsformer i jazz- og populærmusikkanalyse. ISBN: 978-82-321-01290. Akademika forlag. s 129.
 • Oversand, Kjell; Dybo, Tor (2012). Musikk, politikk og globalisering. ISBN: 978-82-321-0146-7. Akademika forlag. s 386.
 • Dybo, Tor (2021). Ethnographic approaches to the analysis of live sound at big outdoor music festivals versus small club venues.
 • Dybo, Tor (2021). Introduction to research on music technology and production.
 • Dybo, Tor (2019). Fieldwork as Method in Popular Music Studies.
 • Dybo, Tor (2019). Populærmusikkstudier. Gjesteforelesning på Master i musikk, Nord universitet..
 • Dybo, Tor (2019). Presentation of PhD Specialization in Popular Music Performance at the University of Agder.
 • Dybo, Tor (2019). Vi skaper oss selv med musikk.
 • Dybo, Tor; Bang, Jan (2018). Satser på internasjonale musikkforskningssamarbeid.
 • Dybo, Tor; Gunvaldsen, Erik (2018). Rekordmange vil ta doktorgrad i rytmisk musikk.

Sist endret: 4.10.2018 11:10