0
Hopp til hovedinnhold

Sunniva Whittaker

Rektor

 
Kontor:
A6002 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Sunniva Whittaker er valgt rektor for Universitetet i Agder for perioden 2019-2023.

Som rektor er hun leder for universitetsstyret. Hun representerer også universitetet overfor eksterne partnere i saker knyttet til UiA og høyere utdanning generelt. Videre rådspørres hun i en rekke sammenhenger, inkludert av næringsliv og offentlig forvaltning lokalt, regionalt og nasjonalt.

Sunniva har som mål å skape en læringskultur hvor studentene føler seg som partnere i et kunnskapsfellesskap. Hun er opptatt av et nært samarbeid med studentene både gjennom samarbeid med studentorganisasjonen, linjeforeningene og egne studentmentorer.

 Å sikre gode forskningsvilkår for både forskningsgrupper og enkeltforskere er også en høyt prioritert oppgave.

I tråd med UiAs visjon om samskaping av kunnskap legger hun vekt på å videreutvikle samarbeidet mellom næringslivet og offentlige institusjoner i landsdelen, ikke minst for å sikre at studentene får en relevant arbeidslivstilknytning i løpet av studiene.

Et ledd i dette samarbeidet er synliggjøring av kunnskapen som skapes med resten av samfunns- og næringslivet. Hun arbeider for å styrke kunnskapens posisjon i debatter, og på denne måten bidra til å forstå og løse samfunnsproblemer.

Sunniva har lenge vært opptatt av universitetets rolle i samfunnsdebatten. I 2018 arrangerte hun en konferanse der UiA-forskere og fagfolk fra inn- og utland diskuterte hva slags rolle forskere fra filosofi, litteratur, historie og andre humanistiske fag skal ha i det offentlige rom.

Hun er født i Trondheim og oppvokst i Canada. Norsk og engelsk er morsmålene hennes. Hun har bakgrunn som professor med doktorgrad i fransk lingvistikk fra UiB, og var tidligere dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA. Hun har vært både instituttleder og prorektor ved Norges Handelshøyskole.

Hun har fransk, litteraturvitenskap og russisk som fag, og er utdannet konferansetolk. Doktoravhandlingen hennes, som er skrevet på fransk, handler blant annet om hvordan argumentasjon er integrert i språklige strukturer.  

På Norges Handelshøyskole tok hun videreutdanningskurs i blant annet makroøkonomi, markedsføring, organisasjonspsykologi, ledelse og organisasjonsteori.  Hennes bakgrunn innen humaniora har gitt henne kulturkompetanse og menneskekunnskap. Sunniva har selv god nytte av tverrfagligheten både i ledelse og kunnskapsarbeid, og arbeider for å styrke det tverrfaglige samarbeidet på UiA.

Ekspertområder

Sist endret: 12.08.2019 11:08