0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
G3042 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdannet lektor i drama og psykodramatiker. Stipendiat i teater på ph.d.-programmet Kunst i kontekst på Fakultet for kunstfag.

Arbeidstittel på ph.d.-prosjektet er "Øyeblikk av deltakelse - en undersøkelse av kryssfeltet mellom deltaker, psykodramatiker & psykodrama." Særlig fokus på opplevelsesdimensjon hos deltakeren, samt dramaturgiske strategier i psykodrama.

Utvalgte publikasjoner

Skar, S. (2018). Lek og alvor - å uttrykke seg selv og det man tenker eller føler gjennom skapende og spontan handling i en skapende prosess. Hvordan arbeid i gruppe med psykodrama og andre kreative uttrykksformer kan fungere som inngang til personlig utviklingsarbeid og bidra til estetiske erfaringer.​​​​​(Mastergradsavhandling). Oslo: OsloMet -storbyuniversitetet.

Skar, S. (2020). Psykodrama og performativitet i et livsmestringsperspektiv. Psychodrama and performativity in a life mastery perspective. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift , www.idunn.no. ISSN Online: 2535-4310. (1). s.56 - 60.

Skar, S. (2020). A turn to arts-based research methodology in psychodrama research.  Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, 19(1), p.211-226. DOI10.1007/s11620-020-00572-y. http://link.springer.com/article/10.1007/s11620-020-00572-y

Vitenskapelige publikasjoner

Sist endret: 9.12.2020 13:12