0
Hopp til hovedinnhold

Siri Hempel Lindøe

Førsteamanuensis

 
Kontor:
D4022 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Kontor: D4 026B

Jeg jobber med film- og medieutdanning på bachelor og masternivå. Jeg har ansvar for den praktiske delen i Bachelor i kommunikasjon og er del av  undervisningsteamet i filmfordypningen til i bachelorprogrammet Litteratur, Film og Teater.

Min praktiske bakgrunn er som programingeniør med ti års erfaring som klipper i NRK Fjernsynet. Min akademiske bakgrunn er en kombinasjon av idéhistorie og mediefag. Jeg har hovedfag i idéhistorie fra Universitetet i Oslo, hvor jeg undersøkte ikonoklasme som fenomen i Reformasjonstiden i Europa. Min Ph.d er innen TV-analyse og humanitær kommunikasjon, hvor jeg har skrevet om fremstillinger av lidelse i den årlige innsamlingsaksjonen NRK TV-aksjonen. 

Forskning

Forskningsgrupper:

Medie- og kommunikasjonsstudier 

https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/medie-og-kommunikasjonsstudier

 

Traumeframstillinger i samtidskulturen

Forskergruppa arbeider med ulike typer traumatisk fiksjon i samtidskulturen. Analysene ser nærmere på hvordan traumatiske hendelser og reaksjoner blir behandlet i litteratur, film, teater, fjernsyn og visuell kunst. Et hovedfokus i forskningen er å tolke utvalgte medie- og kunstuttrykk fra den vestlige samtidskulturen og å diskutere dem i relasjon til nyere bidrag til traumestudier og estetisk teori.

https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/traumeframstillinger-i-samtidskulturen

Arbeidserfaring

2005 -  2020           

Førsteamanuensis/ Universitetslektor, Institutt for Nordisk og mediefag, Fakultet for humaniora og pedagogikk. Universitetet i Agder. Undervisning i praktiske mediefag. Reportasjer, dokumentar og kortfilm.     

2004-2005    

Koordinator for studieprogrammet Kreativ medieproduksjon, Mediehøgskolen Gimlekollen.

2003-2004    

Undervisning i Exphil og Exfac. Institutt for teologi og filosofi.Høgskolen i Agder.

2002-2003    

Undervisning TV-journalistikk. Mediehøgskolen Gimlekollen.

2000-2002     

Undervisning i TV-reportasje og dokumentar. Danvik Folkehøgskole

1991 - 2000  

Klipper i NRK. Fast frilanser for ulike avdelinger ved NRK, Marienlyst.

Prosjekter

Framstilt fortid. Norge og andre verdenskrig i samtidskulturelle optikker.

Prosjektet er en tverrfaglig studie av ulike verk og produksjoner innen litteratur, film, teater, visuell kultur og TV, som fokuserer på eller refererer til andre verdenskrig i Norge.

Hjemmeside:

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-humaniora-og-pedagogikk/forskning/framstilt-fortid.-norge-og-andre-verdenskrig-i-samtidskulturelle-optikker

 

Jens Bjørneboes barndom i Kristiansand (1920 – 1937)

Dokumentarprosjekt som skal tegne et tidsbilde av familien, byen og kulturen som Jens Bjørneboe vokste opp i fra 1920 – 1937 ved å bringe frem arkivmateriale som visualiserer omgivelsene som dannet rammen Bjørneboes barndom og ungdom i Kristiansand. Lydsiden bygges opp med musikk, lyd og intervjuer.

Utvalgte publikasjoner

 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Lidelse på TV. En kritisk analyse av fremstillinger og fortellinger i TV-aksjonen. ISBN: 9788202566623. Cappelen Damm Akademisk.
 • Lindøe, Siri Hempel (2017). Den døde gutten på stranden. Etiske og estetiske aspekter ved fremstilling av lidelse i mediene.. Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. Artikkel. s 183 - 200.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). Billedspørsmålet i reformasjonen - fronten mellom Wittenberg og Sveits. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (3/4). s 100 - 116.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). En verdig fremstilling? Bruken av stemme og dokumentariske bilder i tv-fortellinger om menneskers lidelse. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 185 - 204.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lindøe, Siri Hempel (2020). Den norske TV-aksjonen i historisk perspektiv.. Mediehistorisk tidsskrift. ISSN: 2464-4277. 17 (33). s 13 - 30.
 • Lindøe, Siri Hempel (2017). Den døde gutten på stranden. Etiske og estetiske aspekter ved fremstilling av lidelse i mediene.. Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. Artikkel. s 183 - 200.
 • Lindøe, Siri Hempel (2014). Døden og feelgood-fjernsyn. Død, dødsfrykt og reaksjoner på død i NRK TV-aksjonen, Krafttak mot kreft,1997. Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt. ISBN: 9789525934618. University of Eastern Press of Eastern Finland. Kapittel 8. s 176 - 197.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). Billedspørsmålet i reformasjonen - fronten mellom Wittenberg og Sveits. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (3/4). s 100 - 116.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). En verdig fremstilling? Bruken av stemme og dokumentariske bilder i tv-fortellinger om menneskers lidelse. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 185 - 204.
 • Lindøe, Siri Hempel (2005). Ytre og indre ikonoklasme. Billedknusing i religion og pedagogikk på 1500-tallet i Europa.. Artikler om høgskolepedagogikk. Høgskolen i Agder. Artikkel. s 81 - 93.
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Lidelse på TV. En kritisk analyse av fremstillinger og fortellinger i TV-aksjonen. ISBN: 9788202566623. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hamm, Christine; Lindøe, Siri Hempel; Markussen, Bjarne (2017). Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 224.
 • Lindøe, Siri Hempel (2021). Krigen er ikke hva den engang var, så hvorfor hisser vi oss opp over fremstillinger av den?.
 • Lindøe, Siri Hempel (2021). The Story of the End of WWII in Northern Norway. A comparative analysis of the NRK TV-Shows on the 70th and 75th anniverisaries..
 • Lindøe, Siri Hempel (2021). TV som erindringsrom. NRK Fjernsynets 70 - og 75-årsmarkeringer for slutten av 2.verdenskrig i Finnmark og Nord-Troms høsten 1944.
 • Lindøe, Siri Hempel (2020). Da sultedøden kom inn i stuene våre..
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Fortellinger om fattigdom.
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Jonas Dahlberg’s “Memory Wound” as iconoclasm? An attempt to understand the potential and the problems with breakage and engraving of the landscape as a way to remember the victims of 22 July..
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Paper: "Sincerity, criticism and irony. Changes in expressions of solidarity in the Norwegian annual fundraiser, “The NRK TV-Campaign” during the years 1974 – 2017.".
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Fortellinger om eksistensiell søken møter moderne medier..

Sist endret: 21.01.2020 08:01