0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
F3067 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er professor i nordisk litteraturvitenskap og har et hovedfokus på økokritikk, dvs. litteratur- og kulturvitenskapelig miljøforskning. Min bok Umwelt-engagierte Literatur aus Island und Norwegen (2014) er den første økokritiske monografien om islandsk og norsk samtidslitteratur. Sammen med Anna-Karin Jonasson og Peter Degerman har jeg redigert antologien Nordic Narratives of Nature and the Environment. Ecocritical Approaches to Northern European Literatures and Cultures (2018). Jeg forsker bl.a. om hvordan miljøforandringer tematiseres i litterære tekster, antropocen, utdanning for bærekraftig utvikling, nordisk samtidslitteratur og norrøn litteratur. Jeg er koordinator for Ecocritical Network for Scandinavian Studies (ENSCAN) og visepresident i European Association for the Study of Literature, Culture and Environment (EASLCE).

Mer informasjon om mine prosjekter og publikasjoner finnes på www.reinhardhennig.net.

Undervisning

Våren 2021

NO-144 Litteraturhistorie 

HI-224 Environmental Humanities

 

Høsten 2020

NO-209 Litteraturteori og tekstanalyse

NO-416 Litteraturteori

NO-915 Norsk 1-A Grunnleggende språk- og litteraturkunnskap i en skolekontekst

 

Våren 2020

NO-144 Litteraturhistorie 

NO-142 Andrespråksopplæring og kulturkunnskap

 

Høsten 2019

NO-141 Innføring i norsk som andrespråk og kulturkunnskap

NO-157 Norsk for barnetrinnet 3

NO-209 Litteraturteori og tekstanalyse

NO-416 Litteraturteori

NO-915 Norsk 1-A Grunnleggende språk- og litteraturkunnskap i en skolekontekst

LIT-606 Ph.d.-kurs: Ecocritical Theory: Literature, Culture and Environment

 

Sommeren 2019

Sommerkurs 2019, Universitetet i Agder

Nordkurs Oslo om økokritikk og norsk litteratur; sommerkurs for studenter (bachelor og master) fra Danmark og Sverige; Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

 

Våren 2019

NO-144 Litteraturhistorie 

NO-142 Andrespråksopplæring og kulturkunnskap

 

Høsten 2018

NO-141 Innføring i norsk som andrespråk og kulturkunnskap

NO-148 Norsk emne 3

NO-209 Litteraturteori og tekstanalyse

NO-400 Fellesemne

NO-915 Norsk 1-A Grunnleggende språk- og litteraturkunnskap i en skolekontekst

 

Sommeren 2018

Sommerkurs 2018, Universitetet i Agder

Nordkurs Oslo om økokritikk og norsk litteratur; sommerkurs for studenter (bachelor og master) fra Danmark og Sverige; Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

 

Våren 2018

NO-144 Litteraturhistorie 

NO-404 Fordypningsemne 2, Litteratur; tema: Økokritikk 

Arbeidserfaring

Siden mars 2021: Professor i nordisk litteraturvitenskap ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

2018-21: Førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

2017: Postdoktor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

2014-16: Postdoktor ved Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige

2014: Disputas i skandinavistik ved Universitetet i Bonn, Tyskland

2013: Forskningsopphold ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo

2012: Forskningsopphold ved EDDA - Center of Excellence, Islands universitet i Reykjavík

2009-2011: Universitetslektor ved Instituttet for nordisk filologi, Universitetet i Münster, Tyskland

2008-2012: Forskningsassistent ved Instituttet for skandinavistik, Universitetet i Bonn, Tyskland

2008: M.A. i skandinavistik, middelalderhistorie og nyere historie ved Universitetet i Bonn, Tyskland

2003-2008 Studier i skandinavistik, middelalderhistorie og nyere historie ved Universitetet i Freiburg (Tyskland), Göteborgs universitet (Sverige) og Universitetet i Bonn (Tyskland)

Faglige interesser

Nordisk samtidslitteratur

Norrøn litteratur

Økokritikk og miljøhumaniora

Antropocen

Utdanning for bærekraftig utvikling

Allmenn formidling

23.03.2020 Kronikk i Fædrelandsvennen: "Det kan være trøst i katastrofelitteraturen"

29.05.2019 Kronikk i Fædrelandsvennen: "Skolens læreplan overser elevenes miljøengasjement"

31.10.2018 Artikkel om norsk klimafiksjon på forskning.no 

03.12.2016 Artikkel i Sundsvalls Tidning om workshopen Nordic Narratives of Nature and the Environment

07.07.2016 PodCast HumPod (Göteborgs universitet) om klimaendringer som litterært motiv 

11.02.2015 Intervju i Sveriges Radio P4 Västernorrland om prosjektet Inscribing Environmental Memory in the Icelandic Sagas

26.11.2014 Pressemeddelelse fra Universitet Bonn om min bok Umwelt-engagierte Literatur aus Island und Norwegen

11.10.2012 Intervju på Bonn Sustainability Portal om mitt PhD-prosjekt

04.06.2012 Artikkel i Frankenpost om mitt forskningsopphold på Island

10.10.2011 Intervju i Domradio Köln om min bok Sagas aus Island

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hennig, Reinhard (2021). Fra frykt til fremtidstro: Klimaendringer i nordiske bildebøker. På tværs af Norden. Økokritiske strømninger i nordisk børne- og ungdomslitteratur. ISBN: 9789289367424. Nordisk ministerråd. kapittel III.1. s 52 - 57.
 • Hennig, Reinhard (2021). Miljø og medborgerskap i Arne Svingens barnebok En himmel full av skyer. Norsklæreren. ISSN: 0332-7264. (1). s 40 - 55.
 • Furuseth, Sissel; Gjelsvik, Anne; Gürata, Ahmet; Hennig, Reinhard; Leyda, Julia; Ritson, Katie (2020). Climate Change in Literature, Television and Film from Norway. Ecozona. ISSN: 2171-9594. 11 (2). s 8 - 16. doi:10.37536/ECOZONA.2020.11.2.3468.
 • Hennig, Reinhard (2020). No Future, No Past? How Consciousness of the Anthropocene Changes Environmentalist Narratives. Vill jag vistas här bör jag byta blick. Texter om litteratur, miljö och historia tillägnade Pia Maria Ahlbäck. ISBN: 978-952-12-3984-7. Föreningen Granskaren. kapittel 2. s 43 - 63.
 • Hennig, Reinhard (2020). Sagas for Sustainability? Commons, Conflict and Cooperation in the Sagas of Icelanders. Scandia Journal of Medieval Norse Studies. ISSN: 2595-9107. (3). s 36 - 63.
 • Hennig, Reinhard (2019). Aesthetic Appreciation of Landscape in the Sagas of Icelanders. Landscape and Myth in North-Western Europe. ISBN: 978-2-503-58040-1. Brepols. kapittel 2. s 45 - 61.
 • Hennig, Reinhard (2019). An Arctic Archive for the Anthropocene: The Svalbard Global Seed Vault. Arctic Archives: Ice, Memory and Entropy. ISBN: 978-3837646566. Transcript Verlag. chapter 11. s 197 - 217.
 • Hennig, Reinhard (2019). Jostein Gaarder's The World According to Anna (2013/2015) - Didactic Cli-Fi. Cli-Fi. A Companion. ISBN: 978-1-78874-072-2. Peter Lang Publishing Group. kapittel 2 i del V. s 181 - 186.
 • Hennig, Reinhard (2019). Memory of Environmental and Climatic Change in the Sagas of Icelanders. Scandinavian Studies. ISSN: 0036-5637. 91 (3). s 323 - 344. doi:10.5406/scanstud.91.3.0323.
 • Hennig, Reinhard (2019). Å trosse naturen i seg selv. Kjønn og kjønnsroller i Maja Lundes roman Bienes historie. Norsk Litterær Årbok. ISSN: 0078-1266. s 272 - 290.
 • Hennig, Reinhard (2018). Environmental Concern as (Counter)Cultural Criticism in the Novels of Jón Kalman Stefánsson. Counter | Culture. Literature, Language, Agency. ISBN: 978-3-8260-5815-8. Verlag Königshausen & Neumann. kapittel 9. s 171 - 186.
 • Hennig, Reinhard (2018). Environmental Humanities. Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies. Interdisciplinary Approaches. ISBN: 978-3-11-043136-0. Walter de Gruyter. I: 24. s 327 - 332.
 • Hennig, Reinhard; Jonasson, Anna-Karin; Degerman, Peter (2018). Introduction: Nordic Narratives of Nature and the Environment. Nordic Narratives of Nature and the Environment. Ecocritical Approaches to Northern European Literatures and Cultures. ISBN: 978-1-4985-6190-7. Lexington Books. forord. s 1 - 18.
 • Hennig, Reinhard (2018). Knowing the Right Thing, but Not Doing It. Knut Hamsun’s Markens grøde in the Anthropocene. NORDEUROPAforum. ISSN: 1863-639X. s 16 - 43. doi:10.18452/19210.
 • Hennig, Reinhard (2017). Climate Change Denial in Literary Fiction: Gert Nygårdshaug’s ‘Eco-Thriller’ Chimera. REAL: Yearbook of research in English and American literature. ISSN: 0723-0338. 33s 191 - 215.
 • Hennig, Reinhard (2017). Miljö och minne: att skapa ett långtidsperspektiv på hållbarhetsfrågor. Hållbarhetens många ansikten: Samtal, forskning och fantasier. ISBN: 978-91-88527-37-0. Mittuniversitetet. kapittel 14. s 117 - 125.
 • Hennig, Reinhard (2015). Aus der Vergangenheit lernen? Die Bedeutung der mittelalterlichen isländischen Literatur für die Umweltdiskussion der Gegenwart. Culturescapes Island: Zwischen Sagas und Pop. ISBN: 978-3-85616-676-2. Christoph Merian Verlag. kapittel 4. s 45 - 52.
 • Hennig, Reinhard (2015). Environmental Scarcity and Abundance in Medieval Icelandic Literature. RCC Perspectives. ISSN: 2190-5088. (2). s 37 - 43. doi:10.5282/rcc/7145.
 • Hennig, Reinhard (2014). Postcolonial Ecology: an Ecocritical Reading of Andri Snær Magnason’s Dreamland. A Self-Help Manual for a Frightened Nation. The Postcolonial North Atlantic. Iceland, Greenland and the Faroe Islands. ISBN: 978-3-932406-35-5. Freie Universität Berlin. kapittel 6. s 105 - 126.
 • Hennig, Reinhard (2013). 'It Is Immoral to Be a Pessimist.' Climate Change Adaptation and Mitigation in Norwegian Literary Fiction. Tvergastein. ISSN: 1893-5605. 3s 44 - 50.
 • Hennig, Reinhard (2013). Ecocritical Realism: Nature, Culture, and Reality in Icelandic Environmental Literature. Realisms in Contemporary Culture. Theories, Politics, and Medial Configurations. ISBN: 978-3-11-031291-1. Walter de Gruyter. kapittel 7. s 109 - 123.
 • Hennig, Reinhard (2013). Framtíðin er nú. Um skáldsögu Anna eftir Jostein Gaarder. Spássían. ISSN: 1670-8709. 12s 32 - 35.
 • Hennig, Reinhard (2012). Að skipta um skoðun. Jarðnæði Oddnýjar Eirar Ævarsdóttur í samhengi umhverfisverndarbókmennta. Spássían. ISSN: 1670-8709. 10s 35 - 40.
 • Hennig, Reinhard (2012). Das Lachen der Könige in den altnordischen 'Konunga sögur'. Valenzen des Lachens ins der Vormoderne 1250-1750. ISBN: 978-3-86309-098-2. Bamberg University Press. kapittel 17. s 385 - 411.
 • Hennig, Reinhard (2012). Traumland unter Wasser: Umweltschutz auf Isländisch. Norrøna : Zeitschrift für Kultur, Geschichte und Politik der Skandinavischen Länder. ISSN: 0932-2787. 45s 50 - 61.
 • Hennig, Reinhard (2011). A Saga for Dinner: Landscape and Nationality in Icelandic Literature. Ecozona. ISSN: 2171-9594. 2s 61 - 72. doi:10.37536/ecozona.2011.2.1.391.
 • Hennig, Reinhard; Jonasson, Anna-Karin; Degerman, Peter (2018). Nordic Narratives of Nature and the Environment. Ecocritical Approaches to Northern European Literatures and Cultures. ISBN: 978-1-4985-6190-7. Lexington Books. s 258.
 • Hennig, Reinhard; Simek, Rudolf (2011). Sagas aus Island: Von Wikingern, Berserkern und Trollen. ISBN: 978-3150107997. Reclam Verlag. s 595.
 • Hennig, Reinhard (2014). Umwelt-engagierte Literatur aus Island und Norwegen. Ein interdisziplinärer Beitrag zu den Environmental Humanities. ISBN: 978-3-631-65565-8. Peter Lang Publishing Group. s 399.
 • Hennig, Reinhard (2020). Introduction: Ecocriticism and Old Norse Studies.
 • Hennig, Reinhard (2020). Imagining a Viking Age Risk Society. Environmental Risk and Manufactured Uncertainties in the Sagas of Icelanders.
 • Hennig, Reinhard (2020). Paneldebatt. Øvelser i økokritisk tenkning.
 • Hennig, Reinhard (2020). Writing the Anthropocene: Contemporary Norwegian Literature and the Global Environmental Crisis.

Sist endret: 21.09.2021 12:09