0
Hopp til hovedinnhold

Nina Helene Jakobia Skogli

Universitetslektor

 
Kontor:
K2015 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Nina Helene Skogli er doktorgradsstipendiat og universitetslektor ved UiA.

Ph.d.-prosjektet Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater undersøker det kritiske potensialet i tilskueropplevelser preget av affektiv usikkerhet. I prosjektet analyseres tre forestillinger som griper inn i sammensatte samfunnsutfordringer uten å tilby løsninger på utfordringene som skisseres. Forstillingene legger til rette for en affektiv usikkerhet av lengre varighet og har potensiale til å utløse en bearbeidelsesprosess som strekker seg utover forestillingens «her-og-nå». Skogli analyserer hvordan de estetiske og dramaturgiske strategiene i forestillingene produserer affektiv usikkerhet tilskueropplevelsen. Hun undersøker også det performative aspektet – hva den affektive usikkerheten gjør med oss som tilskuere og hvordan vi bearbeider den som erfaring. 

Skogli er tidligere formidler og utstillingskoordinator ved Kristiansand Kunsthall. Hun arbeider også som frilans kritiker, pedagog og utøver.

 

Konferanseinnlegg: 

Skogli, N.H. (2019, september). Against all odds by Fix & Foxy: Confronting the present through post-performance methods. Innlegg presentert ved International Theatre for Young Audiences Research Network konferanse, Kristiansand.

Skogli, N. H. (2019, juli). Post-performance methodology: In the intersection between audience reception research and theatre pedagogy. Innlegg presentert ved Audience Research in the Arts Conference, Sheffield.

Skogli, N. H. (2018, juli). Soft Eyes and Migratory Routes: Discussing dramaturgical strategies in a performance concerning politics of immigration. Innlegg presentert ved International Federation for Theatre Research Annual Congress, Beograd. 

Skogli, N. H. (2018, juni). Experiences of Uncertainty and Ambivalence in "Soft Eyes" by Artilleriet Produksjoner. Innlegg presentert ved The German Society for Contemporary Theatre and Drama in English (CDE), Hildesheim.

Skogli, N. H. (2018, mai). Det Prekære Teateret: "The trace of the trace of the Other". Innlegg presentert ved Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis, Bergen.

Publikasjoner: 

 

Skogli, N. H. (2022). Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater (Doktorgradsavhandling). Kristiansand: Universitetet i Agder

Skogli, N. H. (2019). Flyktningkrisen, politisk fatigue og de myke øynene: En opplevelsesorientert forestillingsanalyse. Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. s 51 - 68.

Skogli, N. H. (2015). Mellom nærhet og avstand. DRAMA: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, s 26 - 31. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 

Skogli, N. H. (2014). Mellom nærhet og avstand: Opplevelsesorienterte forestillingsanalyser av Minnenes Museum av NIE og OMsorg av Goksøyr&Martens. (Mastergradsavhandling). Kristiansand: Universitetet i Agder. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Skogli, Nina Helene (2019). "Against all odds" by Fix & Foxy: Confronting the present through post-performance methods.
  • Skogli, Nina Helene Jakobia (2019). Post-performance methodology: In the intersection between audience reception research and theatre pedagogy.
  • Skogli, Nina Helene Jakobia (2018). Soft Eyes and Migratory Routes: Discussing dramaturgical strategies in a performance concerning politics of immigration.
  • Skogli, Nina Helene Jakobia (2018). Experiences of Uncertainty and Ambivalence in "Soft Eyes" by Artilleriet Produksjoner.
  • Skogli, Nina Helene Jakobia (2018). Det Prekære Teateret: "The trace of the trace of the Other".

Sist endret: 3.03.2022 14:03