0
Hopp til hovedinnhold

Anja Nastasja Robstad

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I2086 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Bachelor i Sykepleie (2006) ved Universitet i Agder, Kristiansand

Videreutdanning i Intensivsykepleie (2010) ved Universitetet i Agder, Kristiansand

Master i Intensivsykepleie (2015) ved Universitet i Agder, Kristiansand

Hovederfaring som intensivsykepleier ved intensivavdelingen på Sørlandet Sykehus, Kristiansand

Faglige interesser

Faglige interesser:

 • Intensivmedisin
 • Holdninger
 • Fedme

Prosjekter

Pågående prosjekt:

Phd prosjekt om "Intensivsykepleieres holdninger til intensivpasienter med fedme"

Vitenskapelige publikasjoner

 • Robstad, Anja Nastasja; Westergren, Thomas; Siebler, Frank; Söderhamn, Ulrika; Fegran, Liv (2019). Intensive care nurses' implicit and explicit attitudes and their behavioural intentions toward obese intensive care patients. Journal of Advanced Nursing. ISSN: 0309-2402. 75 (12). s 3631 - 3642. doi:10.1111/jan.14205.
 • Robstad, Anja Nastasja; Siebler, Frank; Söderhamn, Ulrika; Westergren, Thomas; Fegran, Liv (2018). Design and psychometric testing of instruments to measure qualified intensive care nurses' attitudes toward obese intensive care patients. Research in Nursing and Health. ISSN: 0160-6891. s 1 - 10. doi:10.1002/nur.21914.
 • Robstad, Anja Nastasja; Söderhamn, Ulrika; Fegran, Liv (2017). Intensive care nurses’ experiences of caring for obese intensive care patients: a hermeneutic study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 27 (1-2). s 386 - 395. doi:10.1111/jocn.13937.
 • Robstad, Anja Nastasja (2021). Helsepersonells holdninger til overvektige pasienter.
 • Robstad, Anja Nastasja (2021). Helsepersonells holdninger til overvektige pasienter.
 • Robstad, Anja Nastasja (2021). Helsepersonells holdninger til overvektige pasienter.
 • Robstad, Anja Nastasja (2021). Helsepersonells holdninger til overvektige pasienter.
 • Robstad, Anja Nastasja (2021). Helsepersonells holdninger til overvektige pasienter.
 • Robstad, Anja Nastasja (2020). Helsepersonells holdninger til overvektige pasienter.
 • Robstad, Anja Nastasja (2020). Helsepersonells holdninger til overvektige pasienter.
 • Robstad, Anja Nastasja (2020). Helsepersonells holdninger til overvektige pasienter.
 • Robstad, Anja Nastasja (2020). Helsepersonells holdninger til overvektige pasienter.
 • Robstad, Anja Nastasja; Kubens, Valerie (2020). Ser ned på overvektige pasienter.

Sist endret: 3.12.2018 08:12