0
Hopp til hovedinnhold

May Olaug Horverak

Førsteamanuensis

FORSKNINGSINTERESSER

 • Skriveundervisning
 • Sjanger-pedagogikk
 • Anvendt lingvistikk
 • Systemisk funksjonell lingvistikk

 

Formell kompetanse:

Mastergrad i engelsk lingvistikk

Nordisk årsstudium og påbygning

Praktisk pedagogisk utdanning - PPU

Bachelor i språk og kultur, engelsk fordypning og religion som breddefag

Bachelor i barnevern

 

Arbeidserfaring:

Undervisningserfaring:

 • Universitet: Engelsk didaktikk, grammatikk og fonetikk 
 • Videregående skole: Norsk og engelsk

Sosialt arbeid og barnevernsarbeid

  

Presentasjon på konferanser:

Young Linguists’ Meeting in Poznan, 2014, tittel på paper: “Systemic Functional Linguistics: Pragmatic structuralism that provides a useful framework for writing instruction.”

2nd Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference, Kristiansand, 2014, tittel på paper: "Second language writing instruction: The role of feedback - a common approach?"

5th Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students, Olomouc, 2015 tittel på paper: "A study on how students and teachers percieve writing instruction inspired by genre-pedagogy and systemic functional linguistics."

Poznan Linguistic Meeting, 2015, tittel på paper: "Understanding the concept of 'genre' and its implications for ESL writing instruction."

Vitenskapelige publikasjoner

 • Horverak, May Olaug; Langeland, Gerd Martina; Diary, Kedir (2020). Empowering adult immigrant learninger through systematic motivation work in the classroom. IAFOR Journal of Education. ISSN: 2187-0594. doi:10.22492/ije.8.4.03.
 • Horverak, May Olaug; Aanensen, Mariette; Langeland, Gerd Martina; Olsbu, Inger; Päplow, Thorsten (2020). Systematic motivation work in the language classroom - An action research study from southern Norway. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM). ISSN: 1894-2245. 8 (1). s 55 - 80. doi:10.46364/njmlm.v8i1.484.
 • Horverak, May Olaug (2019). PhD revisited: English writing instruction in Norwegian upper secondary schools. A linguistic and genre-pedagogical perspective. English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. ISBN: 978-82-15-03074-6. Universitetsforlaget. Chapter 6.
 • Horverak, May Olaug (2018). Challenges concerning argumentative writing in a second language context. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM). ISSN: 1894-2245. 6 (1). s 66 - 85. doi:10.46364/njmlm.v6i1.415.
 • Scheffler, Pawel; Horverak, May Olaug; Dominska, Anna (2018). English Instruction in Polish and Norwegian Secondary Schools: Convergent Goals, Divergent Means. Challenges of Second and Foreign Language Education in a Globalized World: Studies in Honor of Krystyna Droździał-Szelest. ISBN: 978-3-319-66974-8. Palgrave Macmillan. Kapittel 9. s 131 - 149.
 • Scheffler, Pawel; Horverak, May Olaug; Krzebietke, Weronika; Askland, Sigrunn (2017). Language backgrounds and learners’ attitudes to own-language use.. ELT Journal. ISSN: 0951-0893. 71 (2). s 197 - 217. doi:10.1093/elt/ccw058.
 • Horverak, May Olaug; Hidle, Kari-Mette Walmann (2017). Mangelfull opplæring i grunnleggende skriveferdigheter - en studie av barnehagelæreres forkunnskaper for argumenterende skriving i samfunnsfag. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 40 (2). s 155 - 169. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-02-05.
 • Horverak, May Olaug (2016). A survey of students’ perceptions of how English writing instruction is carried out in Norwegian upper secondary schools.. Journal of Second Language Teaching and Research. ISSN: 2045-4031. 5 (1). s 120 - 144.
 • Horverak, May Olaug (2016). An experimental study on the effect of systemic functional linguistics applied through a genre-pedagogy approach to teaching writing. Yearbook of the Poznan Linguistic Meeting. ISSN: 2449-7525. 2 (1). s 67 - 89. doi:10.1515/yplm-2016-0004.
 • Horverak, May Olaug; Haugen, Tommy (2016). English Writing Instruction Questionnaire: The development of a questionnaire concerning English writing instruction, writing skills and feedback practices. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM). ISSN: 1894-2245. 4 (1). s 3 - 23. doi:10.46364/njmlm.v4i1.288.
 • Horverak, May Olaug (2016). Students’ and Teachers’ Perceptions on Writing Instruction Inspired by Genre-Pedagogy and Systemic Functional Linguistics. Proceedings of the 5th Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. ISBN: 978-80-244-4904-3. Palacký University. 5. s 58 - 73.
 • Horverak, May Olaug (2015). English writing instruction in Norwegian upper secondary schools. Acta Didactica Norge. ISSN: 1504-9922. 9 (1). s 20. doi:10.5617/adno.1689.
 • Horverak, May Olaug (2015). Feedback practices in English in Norwegian upper secondary schools. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM). ISSN: 1894-2245. 3 (2). s 74 - 91. doi:10.46364/njmlm.v3i2.140.
 • Horverak, May Olaug (2012). Forbedring av skriveferdigheter og økt selvtillit gjennom grammatikkundervisning. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM). ISSN: 1894-2245. 1 (1). s 1 - 19. doi:10.46364/njmlm.v1i1.31.
 • Langeland, Gerd Martina; Horverak, May Olaug (2021). Hvordan legge til rette for mestring, medvirkning og motivasjon: i ungdomsskole og videregående skole. ISBN: 9788202706722. Cappelen Damm Akademisk.
 • Horverak, May Olaug; Larsen, Ann Sylvi; Brujordet, Marit Opland; Torvatn, Anne Charlotte (2020). Støttende skriveundervisning: En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring. ISBN: 9788202374655. Cappelen Damm Akademisk. s 136.
 • Horverak, May Olaug (2011). Teaching Syntax to Improve Writing Skills in Upper Secondary School. ISBN: 978-3-639-37456-8. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. s 205.
 • Cameron, David Lansing; Kovac, Velibor Bobo; Horverak, May Olaug (2021). An examination of the patterns of bullying among users of a chat support service in Norway.
 • Helmersen, Migle; Horverak, May Olaug (2021). Hvordan legge til rette for helsefremming i en skolekontekst.
 • Horverak, May Olaug; Langeland, Gerd Martina (2021). Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon for å skape et helsefremmende og inkluderende læringsmiljø i barneskolen.
 • Horverak, May Olaug; Langeland, Gerd Martina (2021). Making students engaged in improving their English writing skills - A case-study from a Norwegian upper secondary school.
 • Horverak, May Olaug; Espegren, Judith Emelie (2021). How to create a supportive learning environment in mathematics classes - An example from a Norwegian lower secondary school class.
 • Horverak, May Olaug (2021). "I would like to sound like an Englishman or American instead of an insecure Norwegian".
 • Horverak, May Olaug; Langeland, Gerd Martina (2021). Systematisk arbeid med mestring, medvirkning og motivasjon.

Sist endret: 21.06.2018 14:06