0
Hopp til hovedinnhold

Marianne Engen Matre

Stipendiat

 
Kontor:
EU104 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Faglige interesser

Språkutvikling 

Lese- og skriveutvikling

Inkluderende didaktikk

Digitale muligheter i tilpasset opplæring

Vurdering

Vitenskapelige publikasjoner

  • Cameron, David Lansing; Matre, Marianne Engen; Canrinus, Esther Tamara (2022). Accommodating Students With Special Educational Needs During School Closures Due to the COVID-19 Pandemic in Norway: Perceptions of Teachers and Students. Frontiers in Education. ISSN: 2504-284X. 7doi:10.3389/feduc.2022.856789.
  • Matre, Marianne Engen; Cameron, David Lansing (2018). Fører opplæring i felles vurderingskriterier til større grad av enighet? En studie av tekstvurdering som en del av spesialpedagogutdanning. Acta Didactica Norge. ISSN: 1504-9922. 12 (4). doi:10.5617/adno.6379.
  • Matre, Marianne Engen (2022). Talestyrt skriving. Et hjelpemiddel for noen eller en skrivemåte for alle?.
  • Canrinus, Esther Tamara; Matre, Marianne Engen; Cameron, David Lansing (2022). Moral and democratic education in times of stress.
  • Matre, Marianne Engen (2022). Speech-to-text technology’s influence on writing processes in lower secondary education.
  • Matre, Marianne Engen (2020). Speech Technology for Improved Literacy in the Context of Inclusive Education.
  • Matre, Marianne Engen (2019). The Effect of Speech Technology on Literacy Development.
  • Matre, Marianne Engen; Andersen, Rune; Thormodsæter, Maren Schelbred; Cifuentes, Mauricio Omar (2019). Universell utforming av kurset digital kompetanse.
  • Matre, Marianne Engen; Andersen, Rune; Thormodsæter, Maren Schelbred; Cifuentes, Mauricio Omar (2019). Digital competency – An introductory course to digital tools for education and collaboration.

Forskningsgrupper

Sist endret: 25.11.2021 18:11