0
Hopp til hovedinnhold

Ludvik Andreas Kjeldsberg

Stipendiat

 
Kontor:
26001 ( Universitetsveien 26, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Jeg spesialiserer meg i kristendommens resepsjonshistorie. For tiden utforsker jeg utstillinger av Dødehavsruller.

Mine akademiske posisjoner inkluderer å lede Forum for Hellige Skrifter og Lesegruppe i latin, i tillegg til å være medlem av lesegruppe i hebraisk, lesegruppe i gresk, og Society of Biblical Literature.

Jeg har følgende utdanning:

 • 2018-2019: Praktisk-pedagogisk utdanning
 • 2016-2018: Master i Historie
 • 2013-2016: Bachelor i historie

Forskning

Som doktorgradsstudent undersøker jeg utstillinger av Dødehavsruller i det 20. og 21. århundre, en periode med foreløpig over 100 ulike utstillinger av rullene. Dødehavsrullene ble funnet mellom 1946/47 og ’56, og er regnet for å være et av de viktigste arkeologiske funnene i det 20. århundre. Min forskning fokuserer på hva slags funksjon rullene har hatt i utstillingene.

Undervisning

Enkeltforedrag

 • "Fra Jerusalem og like til Jordens ende: De falske manuskriptene som fylte jorden," The Lying Pen of Scribes lanseringsseminar, 13. november 2019.

Arbeidserfaring

 • 05.09.2018 - 31.12.2018: Vitenskapelig assistent (Universitetet i Agder)
 • 23.08.2018 - 31.12.2018: Vitenskapelig assistent (Universitetet i Agder)
 • 15.05.2018 - 15.08.2018: Vitenskapelig assistent (Universitetet i Agder)
 • 01.06.2017 - 30.09.2017: Vitenskapelig assistent (Universitetet i Agder)
 • 01.01.2017 - 30.06.2017: Vitenskapelig assistent (Universitetet i Agder)
 • 23.10.2016 - 31.12.2016: Vitenskapelig assistent (Universitetet i Agder)

Faglige interesser

Mine faglige interesser inkluderer (men er ikke begrenset til) resepsjonshistorie, digital humaniora, museologi, og historiedidaktikk.

Prosjekter

Mitt doktorgradsprosjekt bærer den tentative tittelen "Christianising the Dead Sea Scrolls? An Investigation of the Scrolls Exhibitions of the 20th and 21st Centuries".

Jeg har i tillegg til dette en rolle i følgende prosjekter:

Utvalgte publikasjoner

Kjeldsberg, Ludvik A. “Forfalskede Relikvier? Aktører innenfor det kristne høyres bruk av ‘Dødehavsruller’.” MA oppg., Universitetet i Agder, 2018.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Justnes, Årstein; Kjeldsberg, Ludvik A. (2020). Making the Donald Born Again: Donald Trump’s ‘Conversion’. The Mimesis of Change: Conversion and Peripety in Life Stories. ISBN: 978-88-3315-231-8. Fabrizio Serra Editore. Chapter 10. s 157 - 166.
 • Kjeldsberg, Ludvik A. (2019). Christian Dead Sea Scrolls? The post-2002 Fragments as Modern Protestant Relics. The Museum of the Bible: A Critical Introduction. ISBN: 978-1-9787-0282-0. Lexington Books. Artikkel. s 207 - 218.
 • Kjeldsberg, Ludvik A.; Justnes, Årstein (2022). A Database of Post-2002 Fragments: Recent Developments.
 • Kjeldsberg, Ludvik A. (2021). Constructing Online Databases: A Worthwhile Use of Your Time?.
 • Kjeldsberg, Ludvik A.; Justnes, Årstein (2021). A Database of Post-2002 Fragments.
 • Kjeldsberg, Ludvik A.; Kjeldsberg, Ludvik A. (2020). A Database of Dead Sea Scrolls Exhibitions in the 20th and 21st Centuries.
 • Kjeldsberg, Ludvik Andreas (2020). A Database of Dead Sea Scrolls Exhibitions in the 20th and 21st Centuries.
 • Kjeldsberg, Ludvik A. (2019). Fra Jerusalem og like til jordens ende: De falske manuskriptene som fylte jorden.
 • Kjeldsberg, Ludvik A.; Justnes, Årstein (2019). Exhibitions Featuring the Gabriel Stone: A Chronological List.
 • Kjeldsberg, Ludvik A. (2019). Investigating the Case of xQJosh: A Pre-2002 Dead Sea Scroll Fishy Fragment?.

Sist endret: 10.02.2021 15:02