0
Hopp til hovedinnhold

Lisbeth Jensen Gallefoss

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
I2062 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09:00 -14:00

Jeg er sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier og har en mastergrad i psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse. I tillegg har jeg tatt studier i veiledningspedagogikk og administrasjon. Jeg er Marte Meo terapeut og har kompetanse innen nevroaffektiv utviklingsspykolgi og terapi. Jeg har mange års erfaring i kommune som helsesykepleier både i helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og familiesenter. I tillegg har jeg jobbet som HMS-rådgiver ved Sørlandet Sykehus HF, vært fagrådgiver i Barns Beste og ledet etableringen og videreføringen av Barns Stasjon innen Blå Kors Kristiansand. Videre har jeg vært prosjektleder for "Drop-out prosjektet" (hindre drop out av rusbehandling) ved forskningsenheten, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) SSHF. Jeg har jobbet som  fast ansatt ved institutt for helse- og sykepleievitenskap siden august 2019 og er p.t. i et førstelektorløp.

Forskning

Gallefoss, Lisbeth; Høie, Magnhild (2021). Helsesykepleieres refleksjoner over tverrfaglig samarbeid i barneskolen. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. 5. s 85 - 99.

Undervisning

Forebyggende helsearbeid og helsesykepleiefag

Folkehelse

Minoritetshelse

Psykisk helse barn&unge

Psykisk helse voksne

Rusavhengighet

 

Arbeidserfaring

 • Forebyggende arbeid (barn/unge) som helsesykepleier i kommune
 • Familieveileder på familiesenter 
 • Helsesykepleier på forsterket helsestasjon (familier med rusproblematikk)
 • Fagrådgiver ved kompetansenettverk for barn sompårørende (Barns Beste) 
 • Prosjektleder ved forskningsenheten på Avd for rus- og avhengighetsbehandling
 • HMS -rådgiver/konfliktbehandler ved SSHF
 • Etablert og ledet Barnas Stasjon Kristiansand (Blå Kors)

Faglige interesser

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid (helsesykepleiefag)
 • Psykisk helse (barn/unge og voksne)
 • Forskning og utvikling av sykepleiefaget
 • Kompetanseuviklling og utdanning

Vitenskapelige publikasjoner

 • Gallefoss, Lisbeth; Høie, Magnhild (2021). Helsesykepleieres refleksjoner over tverrfaglig samarbeid i barneskolen. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. 5. s 85 - 99.

Sist endret: 24.04.2022 23:04