0
Hopp til hovedinnhold

Linda Hye

Seniorrådgiver

Leder, etter- og videreutdanningen

 
Kontor:
HU068 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09.00 - 15.00

Leder for Etter- og videreutdanningsenheten ved Fakultet for samfunnsvitenskap, og forsker ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM). Avlegger en doktorgrad i offentlig administrasjon og ledelse med fokus på norske kommunale ledere.

Jeg har også lang erfaring som foreleser innen organisasjon- og ledelsesfag, og arbeider med utvikling, undervisning og veiledning på flere videreutdanningsprogram ved UiA. Vis CV

Faglige interesser

Organisasjon- og ledelsesfag; spesielt orientert mot den kommunale organisasjon og ledere.

Prosjekter

Vitenskapelige prosjekter

Den gode skoleeier (2017 - )
Myndighetsutøvelse (2016 - )
Norske kommunale mellomledere, en nasjonal survey (2014 - )
Identifisering og endring av organisasjonskultur (2014 - )
Nordiske velferdsinnovasjoner (2014 - )
Strategisk kompetanseledelse blant bedrifter på Sørlandet (2013)
Norske pengeutdelende stiftelser. Formål - organisering - omfang  og effekt (2012)
Strategisk kompetanseledelse i norske kommuner (2012)

EVU-prosjekt
ALLE videreutdanningstilbud 

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Hye, Linda; Øgård, Morten (2016). Problem-solving at the local level in turbulent times. Governance in Turbulent Times. ISBN: 978-0198739517. Oxford University Press. 9. s 202 - 222.
  • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Hye, Linda (2021). Den kommunale mellomlederen - selvstendig lagspiller. ISBN: 9788245035612. Fagbokforlaget.
  • Hye, Linda (2015). Karrierejegere, fagentreprenører eller idealister? Motivasjonstrekk blant norske kommunale mellomledere og betydning for måloppnåelse..
  • Hye, Linda; Øgård, Morten (2015). Forvaltningskulturer i norske kommuner.
  • Hye, Linda; Øgård, Morten (2015). Hvordan utvikle organisasjonskultur og innovasjonskapasitet i turbulente tider.
  • Hye, Linda; Øgård, Morten (2015). Mellomledere som linedansere i kampen for måloppnåelse.
  • Hye, Linda; Øgård, Morten (2015). Hva betyr kulturforskjeller for kommunesammenslåing?.
  • Hye, Linda; Øgård, Morten (2015). Objektive trekk og motivasjonelle drivere blant norske kommunale mellomledere - betydning for måloppnåelse?.

Sist endret: 7.04.2020 10:04