0
Hopp til hovedinnhold

Kristin Endresen-Maharaj

Førsteamanuensis

Pedagogikk

 
Kontor:
E2316 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskergruppe:

Profesjoner og profesjonelle i samarbeid

https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/profesjoner-og-profesjonelle-i-samarbeid

 

Undervisning

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED156-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED157-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED426-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED428-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED427-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED429-1

https://www.uia.no/en/studieplaner/topic/PED240-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED511-1 (masteroppgave)

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED511-2 (masteroppgave) 

https://www.uia.no/studier/praktisk-pedagogisk-utdanning-for-yrkesfag-heltid

https://www.uia.no/studier/praktisk-pedagogisk-utdanning-for-yrkesfag-heltid

https://www.uia.no/studieplaner/topic/NO-142-1?year=2021

Arbeidserfaring

2018-nåtid: Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder, 

Faglærer

 

2021: 

2020: Kompetanse Norge / Foredragsholder og konsulent ifb nye læreplaner for voksenopplæringen. 

 

2020 Oxford Research: Konsulent ifb evalueringsarbeid. 

 

2017-2018:  Kompetanse Norge / Fylkesmannen i Rogaland/Aust- og Vest-Agder/Troms/Møre og Romsdal/Vestfold. Ullensaker og Skedsmo kommune. Lyngdal voksenopplæring.

Foredragsholder

 

2016: Kompetanse Norge / Oppgavekommisjonen til Statsborgerprøven. Utarbeidelse av en ny samfunnskunnskapsprøve på norsk (prøven oppfyller et av kravene til norsk statsborgerskap f.o.m. 01.01.2017)

 

2014-2018: Voksenopplæring

Lærer, eksaminator, sensor, kartlegging av nye deltakere, verneombud

 

2009-2014: S R Maharaj Attorneys (Sør-Afrika)

Office Manager

 

2006-2007: University of KwaZulu-Natal Durban - Department of Community Development and Adult Learning, BA Community Development (Sør-Afrika)

Tutor, Veileder, Foreleser 

Faglige interesser

Lærerutdanning

Kritisk pedagogikk

Demokratiopplæring

Kritisk tenkning 

Mangfold og inkludering i skolen 

Voksenpedagogikk

Livslang læring

Uformell opplæring

 

Prosjekter

2018 - 2020: Dembra for lærerutdanningen (Dembra LU) https://dembra.no/no/om-dembra/

2020 - nåtid: Kartlegging av Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen) https://www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-yrkesfag-og-opplaering-i-arbeidslivet/kartlegging-av-kunnskapsloeftet-2020-fagfornyelsen

2020 - 2023: Meningstab og meningsdannelse i lærer - og pædagoguddannelserne i Norden/2020

Partners: Southern University of Denmark (DK), VIA University College (DK), and University Vest (SK).

Project leader: Jakob Bøye, Associate Professor, Southern University of Denmark. 

Programme: Erasmus+

Dato: 2020 - 2023

Link to project:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DK01-KA203-075047

Allmenn formidling

10. Desember 2020

Kompetanse Norge

Samling for læreplangrupper i norsk og samfunnskunnskap

Foredrag: Kritisk tenkning i klasserommet

 

2017-2018

Fylkesmannen i Rogaland/Aust- og Vest-Agder/Troms/Møre og Romsdal/Vestfold. Ullensaker og Skedsmo kommune.

Kurs: Hvordan fremme refleksjon og kritisk tenkning i voksenopplæringen?

Vitenskapelige publikasjoner

  • Endresen, Kristin; Haraldstad, Åse; Kristiansen, Aslaug (2021). Dialogue and critical thinking as prevention against antidemocratic attitudes .
  • Endresen, Kristin (2021). Overordnet del i et voksenperspektiv – med fokus på kritisk tenkning, og demokrati og medborgerskap.
  • Endresen, Kristin (2020). Kritisk tenkning i klasserommet.
  • Kristiansen, Aslaug; Haraldstad, Åse; Eikeland, Helen; Endresen, Kristin (2019). DEMBRA-tematikk i pedaogogikkundervisningen - tilbakeblikk og veien videre.
  • Endresen, Kristin (2017). Hvordan fremme refleksjon og kritisk tenkning i voksenopplæringen?.
  • Endresen, Kristin (2008). Citizenship education in Cape Town: Struggling to learn or learning to struggle?.
  • Endresen, Kristin (2004). Living while being alive: The role of adult education in the Treatment Action Campaign.

Sist endret: 12.10.2021 12:10