0
Hopp til hovedinnhold

Kristin Dale

Dosent emerita

Dr.oecon.

 
Kontor:
9I244 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Kristin Dale er dosent på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, Campus Kristiansand. 

Kristin Dale ble siviløkonom ved NHH i Bergen i 1973 og fullførte Høyere Avdelings Studium som første kvinne i 1975, hovedfaget hennes var bedriftsøkonomi. Hun forsvarte avhandlingen til Dr. oecon på NHH Norges Handelshøyskole i 2003. Hennes PhD omfatter en avhandling med tema fra samfunnsøkonomi og arbeidsmarkedsøkonomi: “Spillovers from household production to wage and profit formation”.

Kristin Dale’s nyeste forskning omhandler arbeidsmarkedsspørsmål, digitale prøver og incentivsystem for professorer og studenter. Hun har publisert mange rapporter, bokkapitler og også artikler i flere vitenskapelige tidsskift, som Journal of Population Economics, Sosialøkonomen og Tidsskrift for samfunnsforskning.

Dale var tidligere forsker på Industriøkonomisk Institutt og SNF (Stiftelsen for Samfunns- og Nåringslivsforskning) i Bergen, hvor hun studerte lønns- og inntektsforskjeller i Norge, og arbeidet med studier av økonomisk politikk og næringsutvikling i regionalt perspektiv. En periode var hun stipendiat ved Universitetet i Bergen hvor hun studerte kunnskapkapital, samt arbeidsdelingen mellom kvinner og med i hjem og arbeidslivet. Sammen med Asbjørn Rødseth, publiserte hun den første detaljerte studien av lønnsforskjeller i Norge som skyltes forskjeller i utdanning, yrkeserfaing og kjønn. Kristin Dale var medredaktor og forfatter  i boken ‘Kvinner i arbeid’ i den banebrytende bok serien, som ble initiert og redigert av Helga Hernes, om Kvinners levekår og livsløp, publisert på Universitetsforlaget.

Kristin Dale ble oppnevnt av Kongen i statsråd som medlem i Bjerholtutvalget for å studere inntektsutjevning i jorbruket (NOU 1988:23).

Som en erfaren søker om forskningsstøtte fra tiden når hun arbeidet på forskningsprosjekt i Bergen, ble hun spurt av NFR fra hun begynte ved Universitetet i Agder (Agder Distriktsøhøgskole) om å delta i vurdering av søknader om forskningsmidler i faggrupper og programstyrer i NFR (Norges Forskningsråd). I alt har hun deltatt som medlem av 6 ulike programstyrer og vurdert mer enn 1500 søknader over en 10-års periode. 

Kristin Dale har vært studieleder for ulike studieprogam på Bachelor nivå i 12 år, mesteparten som studieleder for Bachelor i økonomi og administrasjon. Deretter var hun Internasjonal koordinator for Fakultet for Økonomi og samfunnsvitenskap i 3 år, også etter splittingen i Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen. Styret ved UiA har delegert myndighet til å godkjenne Bachelor og Masterprogram ved UiA, samt relaterte studiesaker til Studieutvalget ved UiA. Kristin satt i dette utvalget i 4 1/2 år, i tillegg til at hun har sittet i flere komiteer ved UiA og i Fakultetsstyrene til Teknologi og realfag som ekstern/intern og  i eget fakultetsstyre som representant for vitenskapelig ansatte i flere perioder. 

Kristin Dale har i de siste årene deltatt i en rekke sakkyndigekomiteer ved andre norske institusjoner for å vurdere vitenskapelig kompetanse ved ansettelse eller opprykk. 

Tilsammen har Dale oppholdt seg 18 måneder med undervisningsfri i USA ved Stanford (Scancor), Cornell University og UCSB. 

Dale fullførte et ½ års pedagogisk studium med spesialisering i økonomi i 1973 som del av Høyere avdelings studium. For mer enn et tiår siden innoverte hun med å ta i bruk digitale flervalgsprøver først i eksamenskrav og siden til eksamen. 

I 2015 ble Kristin Dale nominert til ‘Worlds’ Best lecturer’ av en tidligere student i makroøkonomi i Kristiansand til den nasjonale, pedagogiske konkurransen som Morgenbladet arrangerte, og det var 13 nominerte fra UIA. I 2017 ble hun nominert av klassen sin i makroøkonomi i Grimstad til UiA’s Utdanningspris som 1 av 4.

Forskning

Forskning:

• Interesseområder: Arbeidsmarkedsøkonomi, Lønnsforskjeller, Kunnskapskapital, Feministisk økonomi, Makroøkonomi, Regional økonomi

PhD thesis: Spillovers from household production to wage and profit formation, Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen, 2002. ISBN: 82-405-0087-0.

• Forskningsprosjekt 1998-99: Spillovers from unpaid household production to wage and profit formation in tourism. Finansiert av Program for Reiselivsforskning, Norges Forskningsråd.

Forskningstermin:

• 2005-06, 1997-98 Friår tildelt av UiA/HiA

Opphold ved utenlandske Universiteter (utvalgte):

•  University of California, Santa Barbara (UCSB), USA – Visiting Scholar, Januar – juni 2009, Sponsor Professor Robert Deacon, Department of Economics.

• Cornell University, USA – Visiting Associate Professor, august 2005 – juni 2006, Sponsor Professor Elizabeth Peters, Department of Policy Analysis and Management.

• Scancor, Stanford University, USA – Associate Visiting Scholar, 6 uker i mars-april 2002, arbeidet med å avslutte siste essay i doktoravhandlingen.

Publikasjoner på engelsk:

Doktoravhandling:

• Spillovers from household production to wage and profit formation, dr.oecon. thesis, Norges Handelshøyskole, Bergen, Oktober 2002. ISBN: 82-405-0087-0.

Artikler:

• “Household skills and low wages”, Journal of Population Economics (2009):1025-1038.

• “Survival of the ‘net’est? Experiences with electronic test tools – reduced teacher hours?” Seminar.net (2008),Vol.4, No.2

Bokkapitler:

• “Regional and Occupational Wage Differences - Evidence from Workers in Norwegian manufacturing Industries”, in Asplund, R. (ed.) Human Capital Creation in an Economic Perspective, Physica-Verlag, Heidelberg, 1994, ISBN 3-7908-0815-6.

Bokanmeldelser:

• “The Gender Division of Welfare: The Impact of the British and German Welfare States”, av Mary Daly, Feminist Economics, 10 (1), 2004, 169-172. ISSN 1354-5701.

• “Women, Work and the Family in Europe”, redigert av Eileen Drew, Ruth Emerek, and Evelyn Mahon, Feminist Economics, 7 (3), 2001, 137-141. ISSN 1354-5701.

• ”Gender and Economics: A European Perspective” redigert av A.Geske Dijkstra and Janneke Plantenga, Feminist Economics, 6 (2), 2000, 139-144. ISSN 1354-5701.

• ”Family, Dependence, and the Origins of the Welfare State” av Susan Pedersen, Feminist Economics, 5 (1), 1999, 118-121. ISSN 1354-5701.

Forskningsrapporter:

• “Review of the developments in the organisation and structure of small and medium-sized enterprises in Norway”, International Institute for Labour Studies, Geneva, Discussion papers, 1991, ISBN 92-9014-500-5.

• “SMB and Industrial Development in Norway”, Report no. 83, Institute of Industrial Economics, Bergen, 1986, ISBN 82-7296-061-3.

Working papers:

• “How in-the-home training impacts enrolment in higher education”, Working papers 2004:2, Department of Economics and Business Administration, Agder University College. ISSN 1500-7162.

• “Lower wages when occupational education increases household productivity”, Working paper 2001:6, Department of Economics and Business Administration, Agder College. ISSN 1500-7162.

• “Does household production influence wages and profits in tourism?”, Working paper 2000:3, Department of Economics and Business Administration, Agder College. ISSN 1500-7162.

• “The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials”, Working paper 1998:4, Department of Economics and Business Administration, Agder College. ISSN 1500-7162.

Papers presented på internasjonale konferanser (utvalgte):

• "Lower wages when vocational studies increase household productivity?", International Association for Feminist Economics (IAFFE) Conference, Sydney, July 2006.

• “How in-the-home training impacts enrolment in higher education”, the 19th Annual Congress of the European Economic Association (EEA), Madrid, August 2004.

• “In-the-home training, household skills and low wages”, the LoWER Annual Conference, LSE, London, April 2004.

• “Lower wages when occupational education increases household productivity?”, the European Association of Labour Economists (EALE) Meeting in Jyväskylä, Finland, September 2001.

• “Wage employment versus family based self-employment in a regional perspective”, the European Association of Labour Economists (EALE) Meeting in Regensburg, Germany, September 1999.

• “The influence of household production on wages and profits in the tourism industry”, the European Regional Science Association’s Summer Institute in Faro, Portugal, July 1999.

• “In-the-home training, household skills and low wages”, the European Society of Population Economists (ESPE) Meeting in Turin, Italy, June 1999.

• “The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials”, the European Economic Association (EEA) Conference in Berlin, August 1998.

• “The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials”, the European Association of Labour Economists EALE Meeting in Blankenberge, Belgium, September 1998.

• “The Effects of Tax Policies on the Allocation of Time and Income of Norwegian Farming Families”, the 15th Arne Ryde Symposium, Rungsted, Denmark, August 1995.

• “What has caring got to do with it?”, IAFFE annual conference, Alverno College, Milwaukee, 1994.

• “Women’s Lower labour Market incomes; The Role of Wage Differences between Education of Equal Duration”, in “Conference papers for the Second EALE-conference”, Vol.III, pp.217-28, Institute of Economic Research, Lund University, 1990.

Publikasjoner på norsk:

Artikler:

• “Rengjøringshjelp – makt eller økonomi?”, Tidsskrift for samfunnsforskning, 42, no.3, 2001, s.461-471.

• “Rattsø-utvalget: Kritikk av utvalgets bruk av kommuneregnskap”, Sosialøkonomen, nr.6 1996, s.7-9.

• “Utdanning - den skjulte produksjonsfaktoren?”, SNF-Bulletin nr.1, Bergen 1994, s.14-17

• “Næringsutvikling i regionalt perspektiv”, SNF-Bulletin nr.2, Bergen 1993, s.18-21

• “Lønn, stilling og kjønn”, Sosialøkonomen, 35, no.8, s.18-25 (Medforfatter Asbjørn Rødseth) 

Bokkapitler:

• “Kunnskapskapital og lønnsforskjeller”, i J.P. Knudsen og S. Sødal (red): Økonomi og tid, Fagbokforslaget, Bergen, 2010

• “Kvinneperspektiv på økonomisk politikk i velferdsstaten”, i Kjønn og samfunn i endring, Norges Forskningsråd, Oslo 1995, s.100-117.

• “Utdanning og distriktsutvikling”, i H. Teigen (red.): Langtidsliner i distriktspolitikk og tiltaksarbeid, Vett og Viten, Oslo 1995, s.130-144.

• ”Arbeidsdelingen i familien”, i Tor Rødseth og Kristin Dale Titlestad (red.): Kvinner i arbeid, Universitetsforlaget, Oslo 1984, s.35-52.

• ”Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn” (Medforfatter Asbjørn Rødseth), i Tor Rødseth og Kristin Dale Titlestad (red.): Kvinner i arbeid, Universitetsforlaget, Oslo 1984, s.53-81.

Bokanmeldelser:

• “Økonomisk intern kontroll i kommunen”, av R. Brattli, Sosialøkonomen, nr. 9 1996, s.28-29.

• “Husholdets politiske økonomi” av P.M. Lysestøl, Sosialøkonomen nr. 4 1994, s.30-32.

Undervisning

Undervisning UiA/HiA:

Human resources – arbeidsmarkedsøkonomi:

• 2019 -17 Human Resources Economics (Master) (SE-416)(engelsk undervisning)

• 2013-06 Personnel Economics (Master) (SE-502)(engelsk undervisning)

• 2019-14  Personalledelse (Bachelor) (ORG308) (Lønnssystemer)

• 2003-01 Labour issues (SE-4100) (engelsk undervisning)

• 2011 Arbeids- og velferdsøkonomi (SE-200) 

• 2004-03 Arbeidsmarkedsøkonomi og europeisk integrasjon (SE-2600)

Makroøkonomi:

• 2018-14 Makroøkonomi (innføringskurs) (SE-204) Grimstad

• 2018-06 Makroøkonomi (innføringskurs) (SE-204) Kristiansand

• 2005-03, 01-98, 96-93 Makroøkonomi (innføringskurs) (SE-2400) Kristiansand

• 2005-04 Macroeconomics (intermediate) (SE-3801)(engelsk undervisning)

Økonomi for sosialarbeidere:

• 2014-07, 04-02, 2000 Økonomidelen (av Sosialt arbeid I) (SO-102)

• 1997-95 Økonomi for sosionomer (BE-140)

Offentlig regnskap:

• 1996-93 Offentlig regnskap (BE-280)

Veiledning av studentoppgaver:

• 2017 Bacheloroppgaver  30 studenter

• 2018 - 2006 Masteroppgaver 20 studenter

• 2004 - 2002 Siviløkonomoppgaver 6 studenter

• 1995-93 Høgskolekandidat oppgaver (mange)

Arbeidserfaring

Arbeidserfaring:

• Dosent 2019 - 12 UiA (nåværende)

• 2012 - 02 Førsteamanuensis i økonomi, UiA/HiA

• 2002 - 1993 Amanuensis i økonomi, Høgskolen i Agder/ADH

• 1993-92 Forsker II, Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Bergen

• 1990-88 Temaleder, Næringsøkonomisk Institutt (NØI), Bergen

• 1987-83 Forsker II, Næringsøkonomisk Institutt(NØI), Bergen

• 1980-83 NAVF-Stipendiat. Kontor: Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. 

• 1976-80 Forsker, Industriøkonomisk Institutt (IØI), Bergen

• 1975-76 Studieveileder, Norges Handelshøyskole

• 1974-75 Forskningsassistent, Norges Handelshøyskole

Utdanning:

Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen:  

• 2003 Doctor oeconomiae (dr.oecon)  

• 1975 Siviløkonom HAE 1975 med Pedagogisk utd: Pedagogisk seminar (UiB), Fagdidaktikk (NHH), Hospitering (Bergen Handelsgymnas)

• 1973 Siviløkonom

Faglige interesser

Human resources – arbeidsmarkedsøkonomi:

 

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner:

Publications in English:

PhD thesis:

• Spillovers from household production to wage and profit formation, dr.oecon. thesis, Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH), Bergen, October 2002. ISBN: 82-405-0087-0.

Articles:

• “Household skills and low wages”, Journal of Population Economics (2009):1025-1038.

• “Survival of the ‘net’est? Experiences with electronic test tools – reduced teacher hours?” Seminar.net (2008),Vol.4, No.2

Book chapters:

• “Regional and Occupational Wage Differences - Evidence from Workers in Norwegian manufacturing Industries”, in Asplund, R. (ed.) Human Capital Creation in an Economic Perspective, Physica-Verlag, Heidelberg, 1994, ISBN 3-7908-0815-6.

Book reviews:

• “The Gender Division of Welfare: The Impact of the British and German Welfare States”, by Mary Daly, Feminist Economics, 10 (1), 2004, 169-172. ISSN 1354-5701.

• “Women, Work and the Family in Europe”, edited by Eileen Drew, Ruth Emerek, and Evelyn Mahon, Feminist Economics, 7 (3), 2001, 137-141. ISSN 1354-5701.

• ”Gender and Economics: A European Perspective” edited by A.Geske Dijkstra and Janneke Plantenga, Feminist Economics, 6 (2), 2000, 139-144. ISSN 1354-5701.

• ”Family, Dependence, and the Origins of the Welfare State” by Susan Pedersen, Feminist Economics, 5 (1), 1999, 118-121. ISSN 1354-5701.

Reports:

• “Review of the developments in the organisation and structure of small and medium-sized enterprises in Norway”, International Institute for Labour Studies, Geneva, Discussion papers, 1991, ISBN 92-9014-500-5.

• “SMB and Industrial Development in Norway”, Report no. 83, Institute of Industrial Economics, Bergen, 1986, ISBN 82-7296-061-3.

Working papers:

• “How in-the-home training impacts enrolment in higher education”, Working papers 2004:2, Department of Economics and Business Administration, Agder University College. ISSN 1500-7162.

• “Lower wages when occupational education increases household productivity”, Working paper 2001:6, Department of Economics and Business Administration, Agder College. ISSN 1500-7162.

• “Does household production influence wages and profits in tourism?”, Working paper 2000:3, Department of Economics and Business Administration, Agder College. ISSN 1500-7162.

• “The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials”, Working paper 1998:4, Department of Economics and Business Administration, Agder College. ISSN 1500-7162.

Papers presented at International Conferences (selected):

• "Lower wages when vocational studies increase household productivity?", International Association for Feminist Economics (IAFFE) Conference, Sydney, July 2006.

• “How in-the-home training impacts enrolment in higher education”, the 19th Annual Congress of the European Economic Association (EEA), Madrid, August 2004.

• “In-the-home training, household skills and low wages”, the LoWER Annual Conference, LSE, London, April 2004.

• “Lower wages when occupational education increases household productivity?”, the European Association of Labour Economists (EALE) Meeting in Jyväskylä, Finland, September 2001.

• “Wage employment versus family based self-employment in a regional perspective”, the European Association of Labour Economists (EALE) Meeting in Regensburg, Germany, September 1999.

• “The influence of household production on wages and profits in the tourism industry”, the European Regional Science Association’s Summer Institute in Faro, Portugal, July 1999.

• “In-the-home training, household skills and low wages”, the European Society of Population Economists (ESPE) Meeting in Turin, Italy, June 1999.

• “The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials”, the European Economic Association (EEA) Conference in Berlin, August 1998.

• “The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials”, the European Association of Labour Economists EALE Meeting in Blankenberge, Belgium, September 1998.

• “The Effects of Tax Policies on the Allocation of Time and Income of Norwegian Farming Families”, the 15th Arne Ryde Symposium, Rungsted, Denmark, August 1995.

• “What has caring got to do with it?”, IAFFE annual conference, Alverno College, Milwaukee, 1994.

• “Women’s Lower labour Market incomes; The Role of Wage Differences between Education of Equal Duration”, in “Conference papers for the Second EALE-conference”, Vol.III, pp.217-28, Institute of Economic Research, Lund University, 1990.

Publikasjoner på norsk:

Artikler:

• “Rengjøringshjelp – makt eller økonomi?”, Tidsskrift for samfunnsforskning, 42, no.3, 2001, s.461-471.

• “Rattsø-utvalget: Kritikk av utvalgets bruk av kommuneregnskap”, Sosialøkonomen, nr.6 1996, s.7-9.

• “Utdanning - den skjulte produksjonsfaktoren?”, SNF-Bulletin nr.1, Bergen 1994, s.14-17

• “Næringsutvikling i regionalt perspektiv”, SNF-Bulletin nr.2, Bergen 1993, s.18-21

• ”Lønn, stilling og kjønn”, Sosialøkonomen, 35, no.8, s.18-25 (Co-author Asbjørn Rødseth)

Bokkapitler:

• “Kvinneperspektiv på økonomisk politikk i velferdsstaten”, i Kjønn og samfunn i endring, Norges Forskningsråd, Oslo 1995, s.100-117.

• “Utdanning og distriktsutvikling”, i H. Teigen (red.): Langtidsliner i distriktspolitikk og tiltaksarbeid, Vett og Viten, Oslo 1995, s.130-144.

• ”Arbeidsdelingen i familien”, i Tor Rødseth og Kristin Dale Titlestad (red.): Kvinner i arbeid, Universitetsforlaget, Oslo 1984, s.35-52.

• ”Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn” (Medforfatter Asbjørn Rødseth), i Tor Rødseth og Kristin Dale Titlestad (red.): Kvinner i arbeid, Universitetsforlaget, Oslo 1984, s.53-81.

Bokanmeldelser:

• “Økonomisk intern kontroll i kommunen”, av R. Brattli, Sosialøkonomen, nr. 9 1996, s.28-29.

• “Husholdets politiske økonomi” av P.M. Lysestøl, Sosialøkonomen nr. 4 1994, s.30-32.

Last ned pdf: http://home.uia.no/kristind/KristinDaleCV_April2015.pdf

Vitenskapelige publikasjoner

 • Dale, Kristin (2010). Kunnskapskapital og lønnsforskjeller. Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. ISBN: 978-82-450-1024-4. Fagbokforlaget. kapittel. s 209 - 227.
 • Dale, Kristin (2009). Household skills and low wages. Journal of Population Economics. ISSN: 0933-1433. 22 (4). s 1025 - 1038. doi:10.1007/s00148-008-0187-6.
 • Dale, Kristin (2008). Survival of the 'net'est? Experiences with electronic test tools - reduced teacher hours?. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. ISSN: 1504-4831. 4 (2). s 8.
 • Dale, Kristin (2001). Rengjøringshjelp: makt eller økonomi?. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN: 0040-716X. 42 (3). s 461 - 471.
 • Dale, Kristin (2019). Insights from the international roots of IAFFE.
 • Dale, Kristin (2019). Multilevel effects of accreditation? Examples from UiA School of Business and Law.
 • Dale, Kristin (2018). Challenges for digitalization of education: teaching and examinations.
 • Dale, Kristin (2018). Educational Management by Incentive Hierarchies: How money for institutions translates to hours for faculty members. A Norwegian case study..
 • Dale, Kristin (2017). Hvordan gjennomføre undersøkelser?.
 • Dale, Kristin (2017). Handlingsregelen sett i et makroøkonomisk perspektiv.
 • Dale, Kristin (2017). Suggestions for multiple choice tests in international literature applied to electronic tests in Inspera and Fronter.
 • Dale, Kristin (2016). Hva forsker du på? Hva er den beste eksamensformen.
 • Dale, Kristin (2016). Hva kan en dosent ved UiA ha som arbeidsoppgaver?.
 • Dale, Kristin (2016). Fra naturressursen petroleum via statlige skatteinntekter til finansformue og Statens pertroleumsfond utland.

Sist endret: 12.09.2019 22:09