0
Hopp til hovedinnhold

Kristine Haddeland

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I2026 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdannet sykepleier ved Høgskolen i Oslo i 2002. Videreutdanning i nevrosykepleie ved Høgskolen i Bergen, 2006. Master i Helsefag ved Universitetet i Agder 2012. PhD-stipendiat ved Universitetet i Agder 2016-2020.

Hovedsakelig klinisk erfaring fra Nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus (2002-2010) og Nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus Kristiansand (2012-2017).

Prosjekter

Fullskalasimulering i bachelorutdanning i sykepleie (doktorgradsprosjekt 2016-2020):

-Delstudie 1: En systematisk kunnskapssammenstilling og metaanalyse. Hensikten var å oppsummere kunnskap om intervensjonsstudier der fullskalasimulering i bachelorutdanning i sykepleie er brukt for å bedre sykepleierstudenters evne til å identifisere kliniske tegn til akutt forverring i helsetilstanden til pasienter, og iverksette tiltak. Se vitenskapelig artikkel.

-Delstudie 2: Utvikling og pilottesting av spørreskjema for å måle læringseffekt av fullskalasimulering. Teste gjennomførbarhet av intervensjon med fullskalasimulering. Se vitenskapelig artikkel.

-Delstudie 3: Cluster randomisert kontrollert studie (RCT) for å vurdere læringseffekt på kunnskapsnivå og nivå av selvtillit hos sykepleierstudenter etter å ha deltatt på en intervensjon med fullskalasimulering. Se vitenskapelig artikkel.

Masterprosjekt (2012): Sykepleierstudenters opplevelse av veiledningssituasjoner med sykepleiere i sykehuspraksis. En fenomenologisk studie. Se vitenskapelig artikkel.

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Haddeland, Kristine; Slettebø, Åshild; Svensson, Elisabeth; Tosterud, Randi Beate; Wangensteen, Sigrid; Fossum, Mariann (2021). The Effects of Using High-Fidelity Simulation in Undergraduate Nursing Education: A Multicenter Randomized Controlled Trial with a Process Evaluation. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 109doi:10.1016/j.ijer.2021.101813.
  • Johnsen, Hege Mari; Haddeland, Kristine (2021). User evaluation of a therapist-guided internet-delivered treatment program for anxiety disorders: A qualitative study. Internet Interventions. ISSN: 2214-7829.
  • Haddeland, Kristine; Slettebø, Åshild; Svensson, Elisabeth; Carstens, Patricia; Fossum, Mariann (2019). Validity of a questionnaire developed to measure the impact of a high-fidelity simulation intervention: A feasibility study. Journal of Advanced Nursing. ISSN: 0309-2402. doi:10.1111/jan.14077.
  • Haddeland, Kristine; Söderhamn, Ulrika (2013). Sykepleierstudenters opplevelse av veiledningssituasjoner med sykepleiere i sykehuspraksis - En fenomenologisk studie. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 3 (1). s 18 - 32.
  • Christiansen, Atle; Haddeland, Kristine (2020). UiA får 16,5 millionar kroner til utvikling av praksisplassar.
  • Christiansen, Atle; Haddeland, Kristine (2020). Sjukepleiarstudentane vil ha meir praksis med pasientdokker.
  • Haddeland, Kristine (2020). Denne dukken gir mer selvtillit.
  • Haddeland, Kristine (2020). Pasientdukkene blir bedre og bedre.

Sist endret: 7.06.2021 12:06