0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
D3057 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Har jobbet med migrasjon, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på direktoratsnivå siden 2012.

Kompetansefelt

 • Migrasjon og arbeidsinkludering
 • Europeisering
 • FoU
 • Offentlig administrasjon og ledelse

Arbeidserfaring

 • Researcher for Oxford Research
 • Forsker ved Agderforskning (NORCE) - Islamisme og radikalisering
 • FoU-ansvarlig Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Utvalgte publikasjoner

 • Salomonsen, J. 2010: The Democratic Surplus - The Dangers of Referendum, The winning paper in the European Council’s paper competition 2010.
 • 2010: Evaluering av statsborgerregelverket, Rapport fra Oxford research for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
 • Mølland, E., Eugene, E. og Salomonsen, J. (2018): Hastverk er lastverk? - En revurdering av målinger av resultater for introduksjonsprogrammet. Agderforskning
 • Overland, G., Andersen, A., Førde, K. E., Grødum, K. og Salomonsen, J. (eds.) (2018): Violent Extremism in the 21st Century - International Perspectives. Cambridge Scholars Publishing.

Allmenn formidling

 • Foreleste fra 2016-2018 ved VID vitenskapelige høyskole, masterprogrammet medborgerskap og samhandling
 • Konferanseinnlegg (kan googles)
  • Nordisk ministerråd: Migrasjon & Sivilsamfunnet
  • Ansgar Teologiske Høgskole: Religiøsitet i en sekulær stat
  • UiA-EVU: Fra Dugnad til Drift: Robuste integreringskommuner
 • Likestillingskonferansen 2016

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sunday, Joseph; Isabwe, Ghislain Maurice Norbert; Ali, Muhammad Usman; Schulz, Renee Patrizia (2017). Towards Personalization of Peer Review in Learning Programming. Emerging Technologies for Education. ISBN: 978-3-319-52835-9. Springer. chapter. s 270 - 277.

Sist endret: 7.08.2020 13:08