0
Hopp til hovedinnhold

Jon Besse Fjeld

Pensjonist

 
Kontor:
IK024 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08-16

Vitenskapelige publikasjoner

  • Fjeld, Jon Besse (2009). Fra legemsøvelser til akademia - fra lærerseminar til mastergradsutdanning. Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk. ISBN: 978-82-7634-792-0. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 93 - 113.
  • Johansen, Bjørn Tore; Høigaard, Rune; Fjeld, Jon Besse (2009). Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk. ISBN: 978-82-7634-792-0. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 203.
  • Moser, Thomas; Berggraf Jacobsen, Einar; By, Inger-Åshild; Fjeld, Jon Besse; Fjeld, Jon Besse; Gundersen, Kjell Terje; Stokke, Rasmus (2003). Noe nytt fra gymsalen? Erfaringer med L97 i kroppsøvingsfaget.
  • Gundersen, Kari Aasen; Segberg, Unni; Fjeld, Jon Besse (2002). Fra lek til idrett, med eksempler fra friidrett.
  • Fjeld, Jon Besse (2001). L-97 og kroppsøvingsfaget Kroppsøvingslærerenes erfaringer med den nye fagplanen. Spesielt om fysiske, organisatoriske og sosiale rammebetingelser.
  • Fjeld, Jon Besse (2001). Fra lek til friidrett Løp, hopp og kast for barn fra 6-11 år.
  • Fjeld, Jon Besse (2001). Styrketrening for løpere Fra styrketrening for mosjonister til Vebjørn Rodals trening.

Sist endret: 21.06.2018 14:06