0
Hopp til hovedinnhold

Johan Kristian Andreasen

Førstelektor

Studieprogramleder veiledningspedagogikk

 
Kontor:
E1218 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

- Almennlærerutdanning (UiA)

- Pedagogisk rådgivning (Master, NTNU)

 

Faglige interesser

Pedagogisk veiledning

Praksisveiledning

Skolen som organisasjon og arbeidsfelleskap

Profesjonsfaglig digital kompetanse

PED314 - Pedagogisk ledelse i lærende organisasjoner

PED316 - Veiledningsteori - metode II

PED232 - 1 Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet (trinn 5-10)

Prosjekter

Prosjekter:

- Prosjektleder ViP-Veilederutdanning i partnerskap

- Prosjektleder ProDiG - Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDk) for studenter og lærerutdannere i GLU

- Praksislæreres utvikling av lærerutdanneridentitet 

- Læringsklima og interaksjonsmønstre i praksisveiledning (GLU)

- Konflikter i praksisopplæringen

- Partnerskap i lærerutdanning - delte stillinger i GLU

Vitenskapelige publikasjoner

  • Andreasen, Johan Kristian; Tømte, Cathrine Edelhard; Bergan, Ingvild (2020). Operasjonalisering av PfDK-rammeverket i partnerskap.
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Andreasen, Johan Kristian (2020). Partnerskap i lærerutdanning – lærere i delte stillinger ved Universitetet i Agder.
  • Tømte, Cathrine Edelhard; Andreasen, Johan Kristian (2020). Professional digital competence for teachers in theory and practice.
  • Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild (2020). ProDiG-prosjektet ved UiA.
  • Andreasen, Johan Kristian (2019). Lærerutdanneridentitet og samarbeid.
  • Andreasen, Johan Kristian (2019). Partnerskap gjennom delte stillinger i GLU.

Sist endret: 20.11.2020 09:11