0
Hopp til hovedinnhold

Jeg forsker på hvordan computer-baserte metoder kan hjelpe å forstå medienes formidling av vitenskapelig informasjon under pandemien 2020-2022. Prosjektet identifiserer hovedtemaer og uttrykk som kjennetegner diskurser om COVID-19 vaksine i norske aviser og på Twitter. Jeg har interesse for diskursanalyse og måten denne metoden kobles til korpuslingvistikk. Tidligere jeg jeg vært involvert i en rekke prosjekter innen digital humaniora, samt i undersøkelser av medie- og hverdagsrepresentasjoner av innvandrere i Norge.  

Arbeidserfaring

2013-2021: Forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket. Migrasjonsarkiver. 

2009-2013: PhD stipendiat ved NTNU.

2004-2008 Gjesteforsker og lektor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO. 

Faglige interesser

Digitale metoder for tekstanalyse, kjønn, etnisitet, postkolonial teori. 

Prosjekter

2021 - Postdoctoral research project: Digital science communication: power and politics during the pandemic, University of Agder, Norway

2016-2019: Researcher within the project: “Digitisation and Diversity: Potentials and Challenges for Diversity for Culture and Media Sector”,  financed by Norwegian Research Council. Collaboration between Norwegian Business School, NTNU, National Library of Norway and University of Copenhagen.   

2015: PhD promotion at NTNU: In the Creative Space of Inclusion: Gender, Sexuality and Ethnicity in the Representations of Migrants in Norway.

2009-2013 PhD scholar within the project: Experts and Minorities in the Land of Gender Equality, sponsored by the Norwegian Research Council (together with Trine Annfelt and Berit Gullikstad)

2006-2009 Research project: RWN: Russian Women as Immigrants in Norden – Finland, Norway, Sweden – Gender Perspective on Everyday life, Citizenship and Social Justice, sponsored by NOS-HS The Joint Committee for Nordic Research for the Humanities and Social Sciences (together with Aino Saarinen, University of Helsinki and Kerstin Hägg, University of Umeå)

Collaboration project: Governance, gender and environment: soft-security challenges in Ukraine, at Norwegian Institute of International Affairs financed by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (together with Valter Angell and Geir Flikke)

Utvalgte publikasjoner

Jana Sverdljuk, Terje Mikael Hasle Joranger, Erika K. Jackson and Peter Kivisto. 2020.

“Introduction: Whiteness in Nordic Immigrants' Identity Formation”. In Jana Sverdljuk, Terje Mikael Hasle Joranger, Erika K. Jackson, Peter Kivisto (eds.) Nordic Whiteness: A Historical Exploration of Identity. London and New York: Routledge: 1-15.

 

Sverdljuk, Jana. 2020. “From Handmade Underwear to the Labor Movement: Women’s History at Digital Museum”. In Joshua G. Adair & Amy K. Levin (eds). Museums, Sexuality, and Gender Activism. London and New York: Routledge: 197-207.  

 

Gran, Anne-Britt; Kristensen, Linn-Birgit Kampen; Røssaak, Eivind; Sverdljuk, Jana; Furseth, Peder Inge; Alm, Kristian; Moreno, Valentina. 2019. Bokforbruk, bibliotek og lesing i digitale tiderDnD-rapport nr. 4. Oslo: BI Centre for Creative Industries. https://www.bi.no/globalassets/forskning/centre-for-creative-industries/publications/bokforbruk-bibliotek-og-lesing-i-digitale-tider-dnd.pdf

 

Sverdljuk, Jana, Lars Jynge Alvik, Anna Peterson and Lars G. Johnsen 2018. “Historical Networks and Identity Formation: Digital Representation of Statistical and GeoData: Case Study of Norwegian Migration to the USA (1870-1920)”. In DHN 2018. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 3rd Conference. Ed. by Eetu Mäkelä. Mikko Tolonen and Jouni Tuominen. http://ceur-ws.org/Vol-2084/

 

Sverdljuk, Jana. 2017. “Libraries and Museums in Norway: promoting integration in the land of gender equality”. In

Amy K. Levin (ed.) Global Mobilities. Refugees, exiles, and immigrants in museums and archives. London and New York: Routledge: 368-378.

 

Sverdljuk, Jana. 2015. In the Creative Space of Inclusion: Gender, Sexuality and Ethnicity in the Representations of Migrants in Norway. Doctoral thesis. Institutt for tverrfaglige kulturstudier. NTNU. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2372725

Sist endret: 4.05.2022 15:05