0
Hopp til hovedinnhold

Ingrid Espegren Dalsmo

Stipendiat

Universitetslektor

 
Kontor:
C4067 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdannet sykepleier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU) i 2004. Videreutdanning innenfor pedagogikk, veiledning og praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Master i Klinisk Helsevitenskap ved Universitetet i Agder 2018. 

Hovedsakelig klinisk erfaring fra Ortopedisk infeksjonsavdeling ved St. Olavs hospital (2004-2006) og Ortopedisk avdeling ved Sørlandet Sykehus Kristiansand (2006-2011). Videre arbeidet med videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag, da spesielt med Vg3 Helsesekretær (2011-2019).

Ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder f.o.m. august 2019, og i stipendiatstilling f.o.m. oktober 2019. Underviser ved Bachelor i sykepleie i 25% og arbeider med PhD med spesialisering innen helse- og idrettsvitenskap i 75%.  

 

Forskning

For tiden del av PhD-programmet ved Fakultetet for Helse- og Idrettsvitenskap.

Tittel på PhD-prosjekt er "Learning in clinical studies - addressing the student nurse perspective".

Medlem av forskerskolen PROFRES som er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Se lenke: https://www.uis.no/nb/profres

Undervisning

Bachelor i Sykepleie

Faglige interesser

Utdanningsforskning

Vurdering og læring

Praktiske studier i sykepleieutdanningen

Veiledning og veiledningspedagogikk

Internasjonal helse og internasjonalisering

Prosjekter

PhD-prosjektet er en del av det større prosjektet "Aiming for quality in clinical studies - QUALinCLINstud", et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Sør Øst Norge.

Les mer her: https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/forskningssentre/share-senter-for-kvalitet-og-sikkerhet-i-helsetjenesten/prosjekter/qualinclinstud/ 

Utvalgte publikasjoner

Dalsmo, Ingrid Espegren; Haraldstad, Kristin; Johannessen, Berit; Hovland, Olav Johannes; Chiduo, Mercy Grace; Fegran, Liv (2021). Publication Preview Source “Now I Feel That I Can Achieve Something”: Young Tanzanian Women’s Experiences of Empowerment by Participating in Health Promotion Campaigns. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN: 1661-7827. 18 (16). doi:doi.org/10.3390/ijerph18168747.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Dalsmo, Ingrid Espegren (2021). Første års sykepleiestudenters erfaringer knyttet til læring i praksisstudier i sykehjem – foreløpige funn fra forskningsprosjekt.
  • Dalsmo, Ingrid Espegren (2021). Presentasjon av forskningsprosjektet QUALinCLINstud.
  • Dalsmo, Ingrid Espegren; Skalleberg, Ann Kristin (2021). Video-stimulated interviews in nurse educational research – reviewing knowledge development and research processes in a PhD collaborative study..
  • Dalsmo, Ingrid Espegren (2020). Presentasjon av phd-prosjektet "Learning in Clinical Studies - the nursing student perspective"..
  • Dalsmo, Ingrid Espegren (2020). Presentasjon av phd-prosjektet "Learning in Clinical Studies - the student nurse perspective".
  • Dalsmo, Ingrid Espegren (2019). Presentasjon av delstudie 1 i phd-prosjektet "Learning in Clinical studies - the student nurse perspective".

Sist endret: 20.04.2022 14:04